Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Alma Media
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.60 EUR
Kurssi: 8.94 EURKurssi hetkellä: 14.2.2020 - 8:53

Alma Media raportoi aamulla Q4:ltä pitkälti odotuksien mukaisen operatiivisen tuloksen. Marketsin tuloskasvu jatkui hieman odotuksia loivempana, mutta mediatoiminnot yllättivät positiivisesti. Osinkoon ehdotettiin selvää korotusta, mutta ehdotus jäi lopulta aiemmin ennustamallemme tasolle, eikä ennakkokommentissa huomioitu selvempi korotus toteutunut. Yhtiö antoi odotuksiamme vaisumman ohjeistuksen jatkuvien liiketoimintojen osalta ennakoiden vakaata liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kehitystä.

Alma Median kokonaisliikevaihdon kehitys oli Q4:llä suunnilleen odotuksiemme mukaista, kun liikevaihto laski vertailukaudesta noin 3 % 89 MEUR:oon (enn. -2,2 % ja 90 MEUR). Jatkuvien liiketoimintojen digitaalisten liiketoimintojen kasvu jatkui Q4:llä positiivisena (+1 %), mutta jäi kuitenkin odotuksistamme lähinnä Marketsin vaisuksi jääneen kasvun myötä (+1 %). Painetun median tuotot olivat odotuksiemme mukaisesti Q4:llä voimakkaassa laskussa, mikä johtui sekä Talentin heikosta painetun sisältöliikevaihdon myynnistä että heikkona jatkuneesta painetun mainosmyynnin kehityksestä.

Oikaistu liikevoitto laski Q4:llä vahvan vertailukauden tasolta 16,2 MEUR:oon, mikä oli lievähkö pettymys vakaampaa kehitystä ennakoineisiin ennusteisiin nähden (16,8 MEUR). Segmenttitasolta katsottuna kannattavuuden positiivinen kehitys oli ennakoidusti Marketsin (oik. EBIT +5 % v/v) varassa, mutta myöskään Marketsin tuloskasvu ei yltänyt aivan ennusteisiimme. Talentin ja Consumerin liikevoitot laskivat vertailukaudesta selvästi (-14 % ja -10 %), mikä oli odotettua. Raportoituun liikevoittoon sisältyi tällä kertaa yhteensä 0,2 MEUR:n positiiviset kertaerät, kun odotimme että yhtiö raportoi kertaeriä -0,2 MEUR:lla Q4:lle. Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa, mikä vastasi tismalleen ennustettamme ja konsensusta. Yhtiö ehdottaa vahvan taseaseman, kassavirran ja positiivisen tuloskehityksen myötä 0,40 euron osinkoa (+14 %:n v/v), mikä oli linjassa konsensuksen 0,43 euron ennusteeseen, mutta alitti selvästi ennakkokommentissa liiketoimintajärjestelyjen myötä 0,50 euron tasolle nostamamme ennusteen. Eilisen päätöskurssilla osake tarjoaa 4,5 %:n osinkotuoton.

Raportin selkeästi heikoin kohta on, että yhtiön ohjeistus vuodelle 2020 oli vaisu. Alma Media arvioi vuoden 2020 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla (2019: 250 MEUR) ja myös oikaistun liikevoiton säilyvän vakaana (2019: 49 MEUR). Liikevaihdon osalta ohjeistus ei ole ylitsepääsemätön pettymys, sillä median rakennemurroksen ja liiketoimintakauppojen takia erityisesti Talentin liikevaihdon kehitysnäkymät ovat vaisut. Oikaistun liikevoiton jääminen vertailukauden tasolle on sen sijaan meille isompi pettymys, sillä ennakoimme Marketsin vedolla lievää kasvua oikaistuun liikevoittoon. Markkinanäkymien ja Q4:n heikon kasvun perusteella näyttää siltä, että yhtiössä lähdetään Marketsin osalta varovaisin odotuksin vuoteen 2020.

Käy kauppaa. (Alma Media)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Aho

Petri Aho

Analyytikko

Lisätiedot

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä.

inderesTV

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 343,3 343,6 346,5
- kasvu-% -3,2% 0,1% 0,8%
Liikevoitto (EBIT) 61,3 74,4 68,5
- EBIT-% 17,8% 21,6% 19,8%
EPS (oik.) 0,52 0,55 0,59
Osinko 0,45 0,50 0,55
P/E (oik.) 17,1 16,1 15,1
EV/EBITDA 10,7 8,9 9,5
Osinkotuotto-% 5,0% 5,6% 6,2%
Uusimmat ennusteet