Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Apetit
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 12.50 EUR
Kurssi: 13.00 EUR
Kurssi hetkellä: 14.1.2022 - 6:27

Apetitin tuloskäänne pysähtyi vuonna 2021 mm. viljakaupan haasteista johtuen, mutta isossa kuvassa odotamme tuloksen jatkavan nousutrendillä seuraavina vuosina. Yhtiö on tehnyt mielestämme oikeita toimenpiteitä panostaessaan kasvuun korkeamman lisäarvon tuotteissa ja luopuessaan Baltian viljakauppatoiminnoista. Tulosparannus näkyy kuitenkin jo osakkeen hinnassa, eikä arvostus tarjoa mielestämme riittävästi nousuvaraa, kun huomioidaan yhtiön maltilliset kasvunäkymät ja kannattavuusprofiili. Toistamme siten vähennä-suosituksemme tavoitehinnalla 12,5 euroa osakkeelta. Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täältä.

Tuloskäänne on yskähdellyt viime aikoina, mutta isossa kuvassa toiminta kehittyy oikeaan suuntaan

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Yhtiöllä on kolme eri liiketoimintaa: Viljakauppa (57 % liikevaihdosta), Öljykasvituotteet (23 %) ja Ruokaratkaisut (20 %), joilla se teki vuonna 2020 liikevaihtoa 293 MEUR ja liiketulosta 3,9 MEUR. Yhtiö on onnistunut kääntämään pitkään tappiollisena tai lähellä nollaa pysytelleen tuloksensa parempaan suuntaan mm. divestoimalla heikon kannattavuuden liiketoimintoja, tekemällä isoja investointeja kannattaviin toimintoihin ja tehostamalla organisaatiota. Kolmen eri liiketoimintasegmentin tulokset eivät ole kehittyneet tasaisesti. Erityisesti Viljakaupan tulos on ollut ailahtelevaa, kuten myös vuonna 2021, jolloin esimerkiksi Ruokaratkaisujen positiivinen kehitys jäi Viljakaupan haasteiden varjoon. Strategiakauden 2020-22 taloudelliset tavoitteet ovat mielestämme haastavat, sillä yhtiö tavoittelee 14 MEUR:n käyttökatetta ja yli 8 % sijoitetun pääoman tuottoa (ROCE). Näiden saavuttaminen vaatii kovan työn, sillä 2021e käyttökate on 9,7 MEUR ja ROCE 3 %. Vuoden 2022 EBITDA-ennusteemme 12,8 MEUR jää hieman yhtiön tavoitteen alapuolelle.

Kasvupanostukset kohdistuvat nyt oikeisiin segmentteihin ja Viljakaupan tuoma tulosriski vähenee

Sijoittajan näkökulmasta yhtiön perusongelmana ovat historiassa olleet kohdemarkkinoiden heikko kasvuprofiili, riippuvuus satokausien onnistumisesta sekä ohuet marginaalit, jotka ovat altistaneet tuloksen heilahteluille. Yhtiö on viime vuosina panostanut kasvuun erityisesti Ruokaratkaisuissa mm. rakentamalla uuden pihvi- ja pyörykkälinjaston Säkylään ja viimeisimpänä panostamalla Pudasjärven pakastepizzatehtaan kehittämiseen. Öljykasvituotteissa yhtiö on pyrkinyt kehittämään tuotannon sivuvirroista korkean lisäarvon ainesosan elintarviketeollisuudelle, mutta kaupallistaminen on vasta alkuvaiheessa ja potentiaalinen tulosvaikutus vielä kysymysmerkki. Viljakaupan Baltian paikallisten liiketoimintojen divestointi vuoden 2022 alussa on ilahduttava uutinen sijoittajille, vaikka liikevaihto laskeekin selvästi divestoinnin myötä. Uskomme divestoinnin vähentävän Viljakaupan mukanaan tuomaa tulosriskiä olettaen, että kauppa läpäisee paikallisten kilpailuviranomaisten hyväksynnät.

Tulospohjainen arvostus ei tarjoa riittävää nousuvaraa

Apetitin positiivinen kehitys viime vuosina on heijastunut selvästi osakekurssiin ja nostanut P/B-luvun jo 0,9x:ään, mikä on yhtiön lähivuosien vaihteluvälin yläpuolella (0,6-0,8x vuosina 2016-20). Vaikka Viljakaupan Baltian toimintojen divestointi laskee Apetitin riskiprofiilia ja parantaa yhtiön sijoitetun pääoman tuottoa noin 6 %:iin vuonna 2023e, on yhtiön tavoittelemaan 8 %:n tasoon kuitenkin vielä matkaa. Haastavan toimintaympäristön ja Apetitin eri liiketoimintojen toistuvien historiallisten vaikeuksien vuoksi emme ole valmiita hyväksymään yhtiölle verrokkiryhmän ylittävää tulospohjaista arvostusta. Ennusteidemme mukaiset 2021 ja 2022 P/E-luvut ovat ennusteillamme 35x ja 16x, eli arvostus laskee lähelle verrokkien tasoa mikäli ennustamamme vuoden 2022 tulosparannus toteutuu. Osien summa –menetelmällä pääsemme 15,2 euron osakekohtaiseen arvoon, joten heikommin kannattavien liiketoimintojen divestoinnit voisivat jatkossakin vapauttaa arvoa omistajalle.

Käy kauppaa. (Apetit)

Analyytikko / Kirjoittaja

Pauli Lohi

Pauli Lohi

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021e 2022e 2023e
Liikevaihto 290,2 231,5 211,5
- kasvu-% -0,9% -20,2% -8,6%
Liikevoitto (EBIT) 3,4 6,4 7,0
- EBIT-% 1,2% 2,8% 3,3%
EPS (oik.) 0,37 0,84 0,91
Osinko 0,40 0,60 0,70
P/E (oik.) 34,9 15,5 14,3
EV/EBITDA 8,2 5,8 5,5
Osinkotuotto-% 3,1% 4,6% 5,4%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Apetit on vuonna 1930 perustettu kasvipohjaisiin tuotteisiin keskittyvä suomalainen elintarvikeyhtiö. Apetit tarjoaa kasviksista erilaisia ruokaratkaisuja, jalostaa rypsistä kasviöljyjä ja rypsipuristeita sekä käy viljakauppaa kansainvälisesti. Apetitin tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja päivittäistavarakauppa keskittyykin myös vahvasti Suomen alueelle.