Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Aspo
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 10.00 EUR
Kurssi: 9.08 EUR
Kurssi hetkellä: 6.5.2021 - 5:44

Tarkistamme Aspon tavoitehintamme 10,0 euroon (aik. 9,5 €) ja toistamme lisää-suosituksemme. Q1-tulos ylitti selvästi odotuksemme. Olemme pitäneet ennusteemme tulosylitystä lukuun ottamatta ennallaan. Odotamme Aspon tulostason nousevan 2021 selvästi ja realisoimatonta potentiaalia vielä tätä parempaankin jää jäljelle. Hyvä tuloskasvunäkymä pitää meidät kyydissä samalla kun Aspon arvostus säilyy maltillisena (2021e P/E 13x).

Potentiaali alkaa vihdoin tulla esiin vahvojen kvartaalien sarjan venyttyä jo kahteen

Aspon Q1-liikevoitto nousi jälleen ennätystasolle 7,9 MEUR:oon (Q1’20: 4,0 MEUR) ylittäen myös selvästi 5,5 MEUR:n ennusteemme. Vahvan suoriutumisen taustalla olivat tärkeimmät segmentit ESL ja Telko, joilta molemmilta nähtiin erittäin hyvät suoritukset. Telkon liikevoitto nousi 4,5 MEUR:oon (Q1’20: 2,4 MEUR) ja se ylitti jo neljännen kvartaalin putkeen 4 MEUR:n tason. Tämä vahvsiti käsitystämme siitä, että tuloskäänne on erittäin tukevalla pohjalla. ESL:n tulos nousi jopa 4,5 MEUR:oon (Q1’20: 2,3 MEUR) huolimatta vertailukautta hankalammasta jäätilanteesta, joka hidastaa alusten kuljetuksia. ESL:n aluksille oli Q4:n tapaan riittänyt hyvin kuljetettavaa ja samalla rahtihinnat jatkoivat elpymistään, mikä tuki etenkin Supramax-alusten kannattavuutta. Myös merellä tapahtuva kannattava lastaus- ja purkutoiminta jatkoi hyvällä tasolla. Leipurin kehitys oli Q1:llä edelleen heikkoa, mutta sen merkitys konsernille on tällä hetkellä hyvin rajallinen.

Vuonna 2021 tuloksen pitäisi alkaa elpyä voimakkaasti ESL:n vetämänä

Aspo toisti ohjeistuksensa, jonka mukaan liikevoitto kasvaa viime vuoden 19,3 MEUR:sta. Pidämme ohjeistusta erittäin varovaisena, sillä odotamme tuloksen elpyvän tänä vuonna merkittävästi. Tuloskasvun ajurina toimivat ESL:n elpyvät kuljetusvolyymit sekä rahtihinnat, vaikka kesällä jonkin verran vastatuulta koituukin alusten telakoinneista, kun niiden vedenkäsittelyjärjestelmiä modernisoidaan. Myös Telkon erinomainen suorittaminen jatkuu ennusteessamme. Yhtiö on jo saanut jakelutoimintansa perustan viritettyä kuntoon keskittymällä kannattaviin asiakkaisiin, pääoman tuottoon sekä kustannustehokkuuteen. 2021 ennustamamme liikevoitto 30,5 MEUR on hyvä suhteessa 2020 tasoon, mutta edelleen alle Aspon täyden potentiaalin. Odotamme yhtiön pääsevän myös 2023 tavoitteisiinsa, jolloin liikevoitto nousee 38,6 MEUR kuvastaen Aspon nykyisen koneen täyttä tulospotentiaalia. Uskoamme tavoitteiden saavuttamiseen vahvisti Q1:llä tehty ennätyskvartaali, sillä Aspon liikevoitto ylsi jo nyt liikevoiton 6,0 %:n sekä ROE-%:n yli 20 %:n tavoitetasoille.

Arvostus on kohonnut, mutta luottamus käänteen realisoitumiseen on myös vahvistunut

Aspon 2021 P/E-kerroin on 13x, mitä voidaan pitää matalana sekä absoluuttisesti että suhteessa muun pörssin hinnoitteluun. Aspo lähestyy ennusteessamme tulospotentiaaliaan asteittain ja 2023 kertoimilla arvostus on jo todella halpa (P/E 10x). Aiempien vuosien tuloshaasteista johtuen ei Aspon tulosparannuksen realisoitumiseen voi kuitenkaan vielä täysimääräisesti nojata ja kertoimien nousu nykytasolta vaatii pitkäkestoisempia näyttöjä tuloksen kestävästä pysymisestä vahvalla tasolla. Ennustamamme vahvan tuloskasvun realisoituminen (2021-2023 CAGR 15 %) muodostaakin tuotto-odotuksesta merkittävän osan. Myös terveellä tasolla oleva osinkotuotto tukee osakkeen kokonaistuottoa vuolaasta kassavirrasta riittäessä jaettavaa myös omistajille. Näemme osakkeen tuotto/riski suhteen houkuttelevana, sillä tuloskäänne on saatu jo hyvälle alulle ja riskit sen toteutumiseen ovat sitä kautta pienentyneet.

Käy kauppaa. (Aspo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 500,7 533,8 576,7
- kasvu-% -14,8% 6,6% 8,0%
Liikevoitto (EBIT) 19,3 30,5 34,7
- EBIT-% 3,9% 5,7% 6,0%
EPS (oik.) 0,38 0,71 0,79
Osinko 0,35 0,45 0,46
P/E (oik.) 22,0 12,7 11,5
EV/EBITDA 9,2 8,0 7,3
Osinkotuotto-% 4,2% 5,0% 5,1%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Aspo on Suomessa vuonna 1929 perustettu teollisuuden logistiikkapalveluihin keskittyvä monialayhtiö, jonka liiketoiminta koostuu kolmesta liiketoimintasegmentistä: ESL, Telko ja Leipurin. Aspon strategian keskiössä on omistaa ja kehittää B2B-markkinoilla pääsääntöisesti operoivia yrityksiä. Maantieteellisesti Aspo on fokusoitunut toimimaan Pohjois-Euroopassa ja itämarkkinoilla.