Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Aspo Q2: Yhtiö seilaa vahvassa myötätuulessa

Analyytikon kommentti 12.08.2021 7:39 Aspo
Yhtiö: Aspo
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 12.50 EUR
Kurssi: 11.32 EUR
Kurssi hetkellä: 12.8.2021 - 7:24

Nostamme Aspon tavoitehintamme 12,5 euroon, mutta laskemme suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta). Q2-tulos oli ennakkotietojen mukaisesti erinomainen. Olemme nostaneet lähivuosien ennusteitamme lievästi, sillä tulospäivän kommentit segmenttien näkymistä indikoivat vahvan markkinatilanteen jatkuvan. Emme myöskään yllättyisi, jos ohjeistusta vielä kertaalleen nostettaisiin tänä vuonna. Näemme osakkeen tarjoavan houkuttelevan tuotto-odotuksen maltillisten arvostuskertoimien, hyvän tuloskasvunäkymän ja terveen osingon myötä.

Potentiaali alkaa vihdoin tulla esiin kun keskeisten markkinoiden asiakastarpeet ovat piristyneet

Aspon Q2-liikevoiton hurja parannus 9,6 MEUR:oon (Q2’20: 4,1 MEUR) oli jo etukäteen tiedossa. Vahvan suoriutumisen taustalla olivat tärkeimmät segmentit ESL ja Telko, joilta molemmilta nähtiin ennätykselliset suoritukset. Telkon liikevaihto kasvoi 20 %:lla 71 MEUR:oon ja liikevoitto nousi 5,5 MEUR:oon (Q1’20: 4,4 MEUR). Segmentti hyötyi vahvasta asiakaskysynnästä ja nousseista hinnoista, mutta samalla tiettyjen tuotteiden saatavuus rajoitti kasvua.  Arviomme mukaan Telkon tuloskäänne on strategian onnistuneen toteuttamisen myötä tukevalla pohjalla, vaikka myös vahva markkina on sitä vauhdittanut. ESL:n tulos nousi 5,4 MEUR:oon (Q1’20: 2,3 MEUR) huolimatta suunnitelmien mukaan edenneistä telakoinneista. Vahva rahtimarkkina on nostanut Supramaxien tulosta, ja myös pidemmillä sopimuksilla operoiville aluksille on riittänyt kuljetettavaa etenkin terästeollisuudessa ja metsäsektorilla. Myös lastaus- ja purkutoiminta jatkoi hyvällä tasolla. Merikuljetusmarkkina näyttää Aspon kommenttien perusteella hyvältä myös eteenpäin mentäessä. Leipurin kehitys oli edelleen odotetun heikkoa (liikevoitto 0,3 MEUR), mutta myös sen konetuotannon tilauskanta oli vihdoin piristynyt selvästi.

Ennusteemme ovat ohjeistushaarukan aivan ylälaidalla

Aspo toisti ohjeistuksensa, jonka mukaan liikevoitto on 30-36 MEUR. Pidämme ohjeistusta edelleen varovaisena, sillä raportissa kuvatut segmenttien näkymät säilyvät vahvoina, emmekä yllättyisi, jos Aspo vielä loppuvuodesta nostaisi ohjeistustaan hieman lisää. Nykyinen ennusteemme liikevoitoksi on ohjeistuksen ylälaidassa (35,8 MEUR) (2020: liikevoitto 19,3 MEUR). Tulosparannus valuu tällä hetkellä kauniisti viivan alle, sillä rahoituskulujen suhteellinen osuus laskee ja ESL:n tulos on käytännössä verovapaata. Ennustamme 2021 osakekohtaisen tuloksen nousevan 0,87 euroon/osake (2020: 0,38 euroa/osake). Aspon taloudellisten tavoitteiden ylittyessä jo tänä vuonna (liikevoitto yli 6 % ja ROE-% yli 20 %) on Aspon tuloskone saatu jo viritettyä iskuun. Hyvän markkinan pitääkin kestää myös lähivuosina, jotta tulosparannuksella on eväitä jatkua. Ennakoimme kaikkien segmenttien kykenevän vielä parantamaan tulostaan lähivuosina (noin 10 % CAGR) olettaen markkinan myötätuulen jatkuvan.

Sijoittajat voivat levollisin mielin nojata kuluvan vuoden vahvaan tulokseen

2021 ja 2022 ennusteellamme Aspon P/E-kertoimet ovat 13x ja 12x, mikä on mielestämme edullinen taso selvästi laatuaan nostaneesta Aspossa. Velkavivun huomioivat EV/EBIT-kertoimet 15x ja 14x vaikuttavat olevan sen sijaan koholla, mutta tämä johtuu pitkälti siitä, että ne eivät huomioi ESL:n verotehokkuutta. Kokonaisuutena arvioimme kertoimet neutraaleiksi ja lähivuosien tuloskasvun sekä vahvan osingon yhdistelmä pitävät osakkeen kokonaistuoton edelleen varsin hyvänä. Aspossa tapahtuvien johdon vaihdosten (tj ja hpj) sekä Telkon hurjan tuloskunnon myötä myös Aspoon liittyvä yritysjärjestelykortti nousee aiempaa vahvemmin pöydälle. Näemme yritysjärjestelyt myös positiivisena optiona omistajille, vaikka emme nojaakaan niihin näkemyksessämme.

Käy kauppaa. (Aspo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 500,7 558,3 601,3
- kasvu-% -14,8% 11,5% 7,7%
Liikevoitto (EBIT) 19,3 35,8 38,5
- EBIT-% 3,9% 6,4% 6,4%
EPS (oik.) 0,38 0,87 0,92
Osinko 0,35 0,45 0,50
P/E (oik.) 22,0 13,1 12,3
EV/EBITDA 9,2 8,4 7,8
Osinkotuotto-% 4,2% 4,0% 4,4%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Aspo on Suomessa vuonna 1929 perustettu teollisuuden logistiikkapalveluihin keskittyvä monialayhtiö, jonka liiketoiminta koostuu kolmesta liiketoimintasegmentistä: ESL, Telko ja Leipurin. Aspon strategian keskiössä on omistaa ja kehittää B2B-markkinoilla pääsääntöisesti operoivia yrityksiä. Maantieteellisesti Aspo on fokusoitunut toimimaan Pohjois-Euroopassa ja itämarkkinoilla.