Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Aspo Q3: Vahva myötäinen puhaltaa edelleen

Analyytikon kommentti 28.10.2021 6:09 Aspo
Yhtiö: Aspo
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 14.00 EUR
Kurssi: 13.04 EUR
Kurssi hetkellä: 28.10.2021 - 5:54 Analyysi päivitetty: 21.9.2021

Nostamme Aspon tavoitehintamme 14,0 euroon (aik. 12,5 euroa), mutta laskemme suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta). Q3:n oikaistu tulos oli erinomainen ja ylitti odotuksemme. Tulospäivän kommenttien perusteella myös tärkeimpien segmenttien näkymät säilyivät suotuisina ja tätä taustaa vasten ohjeistus on edelleen varovainen. Olemme nostaneet lähivuosien ennusteitamme noin 10 %:lla. Näemme osakkeen tarjoavan houkuttelevan tuotto-odotuksen maltillisten arvostuskertoimien, hyvän tuloskasvunäkymän ja terveen osingon myötä.

ESL ja Telko tekivät jälleen ennätykselliset suoritukset

Telko-segmentin liikevaihto kasvoi 17 %:lla 73 MEUR:oon ja oikaistu liikevoitto nousi 6,0 MEUR:oon (Q3’20: 4,2 MEUR) ilman Kaukon liikearvon alaskirjausta (3,4 MEUR), jolla ei ole vaikutusta näkemykseemme Telkon arvosta. Telko hyötyi edelleen vahvasta kysynnästä ja korkeista hinnoista, mutta samalla tiettyjen tuotteiden saatavuus rajoitti kasvua. Arviomme mukaan Telkon tuloskäänne on strategian onnistuneen toteuttamisen myötä tukevalla pohjalla, vaikka myös vahva markkina on sitä vauhdittanut. ESL:n tulos nousi 7,1 MEUR:oon (Q3’20: -0,1 MEUR) huolimatta ympäristöinvestointeihin liittyneistä telakoinneista. Vahva rahtimarkkina on nostanut Supramaxien tulosta, ja myös pidemmillä sopimuksilla operoiville aluksille on riittänyt kuljetettavaa etenkin terästeollisuudessa ja metsäsektorilla. Myös lastaus- ja purkutoiminta jatkoi hyvällä tasolla. Merikuljetusmarkkina näyttää Aspon kommenttien perusteella hyvältä myös eteenpäin mentäessä. Myös Leipurin liikevoitto alkoi odotetusti hieman elpyä 0,6 MEUR:oon (Q3’20:0,3 MEUR) rajoitusten hellittäessä ravintoloissa.

Kokonaisuutena Aspon Q3:n liikevoitto parani 7,6 MEUR:oon (Q3’20: 3,6 MEUR) ja Kaukon liikearvon alaskirjauksesta (3,4 MEUR) oikaistuna liikevoitto nousi jopa 11,0 MEUR:oon (vrt. 8,8 MEUR:n ennusteemme). Huomautamme myös, että konsernikulut nousivat 2,6 MEUR:oon (Q3,20: 1,0 MEUR) toimitusjohtajan vaihdokseen liittyneen 1,75 MEUR:n kulun myötä ja ilman tätä Aspon liikevoitto olisi noussut vieläkin pykälän suuremmaksi.

Ennusteemme ovat ohjeistushaarukan aivan ylälaidalla

Aspo toisti ohjeistuksensa, jonka mukaan raportoitu liikevoitto on 30-36 MEUR (2020: 19,3 MEUR). Kaukon liikearvon alaskirjauksesta (3,4 MEUR) oikaistuna liikevoitto-ohjeistus nousi kuitenkin noin 10 %:lla.  Myös omat oikaistut tulosennusteemme nousivat noin 10 %:lla ja pidämme ohjeistusta edelleen varovaisena, sillä ennustamme raportoidun liikevoiton olevan 36 MEUR. Tulosparannus valuu tällä hetkellä kauniisti viivan alle, sillä rahoituskulujen suhteellinen osuus laskee ja ESL:n tulos on käytännössä verovapaata. Ennustamme 2021 oikaistun osakekohtaisen tuloksen nousevan jopa 0,97 euroon/osake (2020: 0,38 euroa/osake). Aspon taloudellisten tavoitteiden ylittyessä selvästi jo tänä vuonna (liikevoitto yli 6 % ja ROE-% yli 20 %) on Aspon tuloskone saatu jo viritettyä iskuun. Hyvän markkinan pitääkin kestää myös lähivuosina, jotta tulosparannuksella on eväitä jatkua.

Näemme Aspon tuotto-riskisuhteen edelleen houkuttelevana

2021 ja 2022 ennusteillamme Aspon P/E-kertoimet ovat 13,5x ja 13x, mikä on mielestämme neutraali taso laatuaan nostaneessa Aspossa, kun huomioidaan vahvan markkinan antama tuki tulokselle. Kokonaisuutena arvioimme lähivuosien tuloskasvun (6 %/v) sekä vahvan osingon (3,5 %) yhdistelmän nostavan osakkeen kokonaistuoton edelleen varsin hyväksi. Hyvän syklin kestävyyteen liittyy riskejä, mutta molempien ESL:n sekä Telkon suoriutuessa nyt hyvin myös oman operatiivisen tekemisen osalta ei tuloskunto lepää yksin markkinan armoilla.

Käy kauppaa. (Aspo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 500,7 571,4 612,0
- kasvu-% -14,8% 14,1% 7,1%
Liikevoitto (EBIT) 19,3 36,0 41,9
- EBIT-% 3,9% 6,3% 6,8%
EPS (oik.) 0,38 0,97 1,00
Osinko 0,35 0,45 0,46
P/E (oik.) 22,0 13,5 13,0
EV/EBITDA 9,2 9,2 8,2
Osinkotuotto-% 4,2% 3,5% 3,5%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Aspo on Suomessa vuonna 1929 perustettu teollisuuden logistiikkapalveluihin keskittyvä monialayhtiö, jonka liiketoiminta koostuu kolmesta liiketoimintasegmentistä: ESL, Telko ja Leipurin. Aspon strategian keskiössä on omistaa ja kehittää B2B-markkinoilla pääsääntöisesti operoivia yrityksiä. Maantieteellisesti Aspo on fokusoitunut toimimaan Pohjois-Euroopassa ja itämarkkinoilla.