Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Aspo
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.50 EUR
Kurssi: 8.82 EUR
Kurssi hetkellä: 9.2.2021 - 5:45

Aspo julkistaa Q4-raporttinsa torstaina kello 10.00. Joulukuun positiivisen tulosvaroituksen perusteella viimeisen kvartaalin tulos on vahva ja se elpyy selvästi suhteessa vaikeaan alkuvuoteen. Odotuksissamme on elpymisen jatkuminen myös vuonna 2021 ja päähuomio raportissa onkin uudessa ohjeistuksessa, jonka pitäisi antaa tukea odotuksillemme.

Aspon Q4:n liikevoitto asettuu joulukuussa nostetun ohjeistuksen perusteella 6,3-8,3 MEUR:n välille. Ennustamme liikevoiton olevan haarukan keskellä ja nousevan siten vertailukaudesta 7,3 MEUR:oon (Q4’19: 5,4 MEUR). Q4:n osakekohtainen tulos nousee ennusteessamme 0,17 euroon (Q4’19: 0,10 euroa). Ennakoimme 2020 osingon nousevan 50 %:lla 0,33 euroon osakkeelta viime vuoden puolitetuilta tasoiltaan (2019: 0,22 euroa). Nettotulosta vahvempi rahavirta mahdollistaa myös osingon reippaamman korotuksen, mutta uskomme pääomia allokoitavan myös velkojen lyhentämiseen, jolloin nettovelkaantumisaste laskee lähemmäksi tavoitetasoa (2020e 142 % vs. tavoite < 130 %).

ESL:n liiketulos nousee ennusteessamme lievästi vertailukauden yläpuolelle 4,5 MEUR:oon, mutta selvästi vaikeaan alkuvuoteen nähden (Q1-Q3’20: yhteensä 2,8 MEUR). Q4:llä asiakaskysyntä on piristynyt teräs- ja energiateollisuuden osalta ja täysi aluskapasiteetti on ollut käsityksemme mukaan käytössä kuljetuksissa lokakuun lopusta lähtien. Käsityksemme mukaan myös kannattavuutta selvästi tukeva isompien laivojen lastaus- ja purkutoiminta on piristynyt ja myös [email protected] integrointi on saatu läpivietyä.

Aspo kertoi ohjeistuksen noston yhteydessä myös, että alkuvuonna pirteästi suoriutuneen Telkon tuloskehitys on jatkunut ennakoitua vahvempana myös Q4:llä. Odotamme sen liikevoiton nousseen 3,4 MEUR:oon (Q4’19: 0,9 MEUR). Leipurin liikevoiton odotamme sen sijaan laskeneen selvästi 0,4 MEUR:oon (Q4’19: 1,1 MEUR) segmentin kärsiessä välillisesti leipomoasiakkaiden ravintoloille menevien toimitusten laskusta. Myös sykliset konetoimitukset jatkavat ennusteessamme matalalla tasolla.

Tulosraportin selvästi mielenkiintoisin osio kohdistuu Aspon ohjeistukseen ja sen tulisi heijastella selvää tulosparannusta. Ennusteemme vuodelle 2021e on 28,2 MEUR:n liikevoitto (2020e liikevoitto: 19,0 MEUR). Ohjeistushaarukan keskikohdan pitäisi olla lähellä ennustettamme, jotta yhtiön nykyistä osakekurssia voi pitää perusteltuna (2021e P/E 14x). Odottamastamme reippaasta tulosparannuksesta huolimatta ennusteemme ei aseta rimaa vielä kovin korkeaksi suhteessa Aspon täyteen potentiaaliin. Tulosparannus tulee ennusteessamme pääosin ESL:stä, jonka pitäisi kyetä parantamaan selvästi markkinatilanteen säilyessä nykyisen kaltaisena. SSAB:n omassa raportissaan Q1:lle antama ohjeistus tukee odotuksiamme terästeollisuuden kuljetustarpeen jatkumisesta hyvänä.  Myös ESL:n kokoluokan selvän kasvun pitäisi vihdoin kyetä kampeamaan Aspon tulos yli 2018 vuoden tason, jolloin liikevoitto (vrt.) oli 26,3 MEUR ilman merkittävää vaikutusta [email protected] tai LNG-aluksista.

Käy kauppaa. (Aspo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 501,6 533,1 575,5
- kasvu-% -14,7% 6,3% 8,0%
Liikevoitto (EBIT) 19,0 28,2 33,5
- EBIT-% 3,8% 5,3% 5,8%
EPS (oik.) 0,37 0,64 0,75
Osinko 0,33 0,45 0,46
P/E (oik.) 24,1 13,8 11,8
EV/EBITDA 9,6 8,0 7,9
Osinkotuotto-% 3,7% 5,1% 5,2%
Uusimmat ennusteet

Aspo on Suomessa vuonna 1929 perustettu teollisuuden logistiikkapalveluihin keskittyvä monialayhtiö, jonka liiketoiminta koostuu kolmesta liiketoimintasegmentistä: ESL, Telko ja Leipurin. Aspon strategian keskiössä on omistaa ja kehittää B2B-markkinoilla pääsääntöisesti operoivia yrityksiä. Maantieteellisesti Aspo on fokusoitunut toimimaan Pohjois-Euroopassa ja itämarkkinoilla.