Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.20 EUR
Kurssi: 5.56 EUR
Kurssi hetkellä: 8.11.2021 - 5:54 Analyysi päivitetty: 7.11.2021

Nostamme Aspocompin tavoitehinnan 6,2 euroon (aik. 5,2 €) ja toistamme lisää-suosituksemme Q3-tuloksen jälkeen. Yhtiön koronaa edeltänyt kannattavan kasvun tarina pysähtyi karusti piirilevymarkkinan poikkeustilaan, minkä jälkeen toipuminen otti aikansa. Q2:lla kysyntä kuitenkin elpyi vahvasti ja Q3:lla myös tuloksessa nähtiin odotettu käänne. Ennätyksellisen tilauskannan ja vahvan kysynnän ansiosta edessä on kannattavaa kasvua, joskin poikkeuksellisen markkinatilanteen kestoa on vaikea arvioida. Oikeiden strategisten valintojen ansiosta myös pidemmän aikavälin kasvunäkymä on kuitenkin hyvä. Arvostus on maltillinen (P/E 11x) ja yhtiön korkeasta riskiprofiilista huolimatta osakkeen riski/tuotto-suhde on mielestämme edelleen varsin houkutteleva. Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

Pieni, kyvykäs ja ketterä piirilevy-palveluyhtiö

Aspocomp tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö on toimialalla niche-toimija ja keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin, joissa yhtiön Oulun tuotantolaitos on hyvin kilpailukykyinen. Oman tuotantonsa (~75 % liikevaihdosta) lisäksi yhtiö välittää yhteistyökumppaniensa volyymivalmistuspalveluita, mikä antaa yhtiölle mahdollisuuden palvella asiakkaita tuotteen koko elinkaaren ajan. Välityksen osuus liikevaihdosta oli 2020 arviomme mukaan noin 25 % ja tarjoaa edelleen houkuttelevia kasvumahdollisuuksia. Mielestämme yhtiön kilpailuedut perustuvat joustavuuteen, ketteryyteen ja näistä seuraaviin lyhyisiin läpimenoaikoihin sekä asiantuntevaan kokonaispalveluun. Yhtiö on edistynyt viime vuosina strategisesti hyvin ja sen 10 MEUR:n investointi-ohjelma on nyt loppusuoralla kapasiteetin nostovaiheessa.

Odotettu tuloskäänne vahvistui Q3-raportin myötä

Aspocompin viimeisen viiden vuoden aikana kehittynyt kannattavan kasvun tarina pysähtyi koronapandemian sekoittamaan markkinatilanteeseen. Elpyminen oli hidasta, mutta kysyntä lähti käyntiin Q2:lla ja Q3:lla saimme vahvistuksen odotetusta käänteestä: kasvu oli erinomaista, tulos hyvä ja kysyntä erittäin vahvaa. Ennätyksellisen tilauskannan ansiosta myös yhtiön yleensä heikko näkyvyys on parantunut selvästi, ja suhtaudumme luottavasti vahvaan tuloskasvuun Q4:llä ja H1’22:lle. Nostimme lähivuosien tulosennusteita 5-8 % ja odotamme Q3:n tapaisien suorituksien olevan normaaleja kysynnän säilyessä vahvana. Ennustamme vuoden 2022 liikevaihdon olevan noin 37 MEUR (+17 % edellisvuodesta) ja liikevoittomarginaalin olevan noin 10 %:n tasolla (2021e: 6,4 %). Aspocomp on ollut luotettava tuloksentekijä silloin, kun liikevaihtotasot ovat olleet terveitä. Tällä hetkellä kysyntätilanne on erinomainen ja näkymä hyvä, mutta poikkeuksellisen vahvan markkinatilanteen kestävyys on kysymysmerkki. Silti viisaiden strategisien valintojen takia Aspocompin asiakassegmenttien pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät.

Näkyvyyden parantuessa madaltuneet riskit tekevät tuotto-odotuksesta houkuttelevan

Vuosi 2020 ja H1’21 olivat Aspocompille tuloksellisesti heikkoja koronapandemian ja piirilevymarkkinan poikkeustilanteen takia. Arvostuksessa keskitymme vuoden 2022e kertoimiin, jotka heijastelevat mielestämme suhteellisen neutraalia tulostasoa yhtiölle. Vuoden 2022e P/E on alle 11x ja EV/EBITDA maltillinen 6x, mitkä ovat yhtiölle mielestämme houkuttelevia tämän hetken poikkeuksellisen vahvan näkymän takia. Kertoimet ovat varsin houkuttelevia myös suhteessa verrokkeihin, minkä lisäksi yhtiöllä on arviomme mukaan takanaan erittäin vahva tuloskasvuajuri ainakin seuraavat puoli vuotta. Tämä tekee riski/tuotto-suhteesta varsin houkuttelevan, vaikka käänne oli hinnoiteltu jo aiemmin osakkeeseen. Riskinä on erityisesti poikkeuksellisen kysyntätilanteen kestävyys.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 25,6 31,7 37,1
- kasvu-% -17,8% 23,8% 17,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,1 2,0 3,7
- EBIT-% -0,5% 6,4% 10,1%
EPS (oik.) -0,06 0,29 0,52
Osinko 0,07 0,11 0,21
P/E (oik.) -63,0 19,4 10,6
EV/EBITDA 19,6 10,1 5,9
Osinkotuotto-% 1,8% 2,1% 3,8%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Aspocomp on vuonna 1999 perustettu piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö on toimialalla niche-toimija ja keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.