Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Aspocomp: odotusarvo on jälleen positiivinen

Analyytikon kommentti 29.11.2019 6:55 Aspocomp
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.75 EUR
Kurssi: 5.28 EURKurssi hetkellä: 29.11.2019 - 6:40

Nostamme Aspocompin suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) ja toistamme 5,75 euron tavoitehinnan. Näkemyksemme yhtiön arvosta ei ole muuttunut, mutta kurssilaskun jälkeen osakkeen arvostus on jälleen maltillinen ja sitä kautta riski/tuotto-suhde on muuttunut houkuttelevaksi. Emme ole tehneet ennustemuutoksia, mutta olemme aiempaa luottavaisempia yhtiön lähivuosien näkymien suhteen vierailtuamme yhtiön Oulun tehtaalla.

Arvostustaso on laskenut osakekurssin mukana

Aspocompin osakekurssi on laskenut selvästi tavoitehintamme alapuolelle ja samalla osakkeen arvostus on mielestämme jälleen varsin houkutteleva suhteessa lähivuosien näkymiin. Osakkeen 2020e oikaistu P/E on nyt alle 10x ja EV/EBITDA noin 6x. Nämä ovat yhtiölle hyvin perusteltuja ja suunnilleen linjassa yhtiön historiallisen arvostuksen kanssa, mutta nousuvara jää edelleen suhteellisen ohueksi tuloskasvuajurin ollessa heikko. Aspocompin arvostus on tällä hetkellä suunnilleen linjassa Incapin ja Scanfilin kanssa vuoden 2020e P/E- ja EV/EBITDA-kertoimilla (Inderesin ennusteilla) ja arvostus on painunut selvästi yhtiön koko verrokkiryhmän alapuolelle (alennus noin 5-10 %). Kokonaisuudessaan Aspocompin arvostus on mielestämme painunut jälleen maltilliseksi ja riski/tuotto-suhde on kääntynyt samalla positiiviseksi. Nykyinen kurssitaso vaatii yhtiöltä kuitenkin edelleen hyvää tuloskehitystä.

Lähivuosien ennusteissa ei muutoksia, mutta luottamus positiiviseen kehitykseen on vahvistunut

Emme ole tehneet muutoksia ennusteisiimme näkyvyyden ensi vuoteen ollessa edelleen erittäin heikko, mutta vierailumme Aspocompin tehtaalla Oulussa vahvisti luottamustamme yhtiön tulevaisuuden näkyviin. Aspocompin investointiohjelma edistyy suunnitellusti ja Q4:n aikana tuotantoon saadaan käsityksemme mukaan uusia koneita, jotka vahvistavat yhtiön kyvykkyyksiä ja lisäävät osittain myös kapasiteettia. Lähivuosina tämän pitäisi heijastua erityisesti puolijohdetestaus-segmentin kasvuna, kun yhtiölle avautuu uusia mahdollisuuksia sektorilla. Mielestämme Aspocompin on tärkeää laajentaa asiakaskantaa edelleen, jotta yhtiö ei olisi niin voimakkaasti sidoksissa esimerkiksi 5G-kehitykseen. Kysyntätilanne vaikuttaisi olevan tällä hetkellä erittäin hyvä (näkyi toki jo Q3-tilauskannassa) ja loppuvuoden tuloskehitykseen vahvistaa luottamusta se, etteivät uusien koneiden asennukset ilmeisesti aiheuta oleellisia tuotantokatkoksia kiireisellä Q4:llä. Samalla epävarmuutta aiheuttaa kuitenkin päällä oleva ylityökielto ja lakonuhka on koholla loppuvuonna, vaikka Aspocomp ei ole toistaiseksi ilmoitettujen lakkojen kohteena. Emme ole tehneet muutoksia Q4-ennusteisiimme ja odotamme yhtiöltä edelleen positiivista tulosvaroitusta, sillä koko vuoden 3,9 MEUR:n liikevoittoennusteemme on lähes 40 % viime vuotta parempi (2018: 2,9 MEUR).

Osakkeen suunnan määrittää edelleen ensi vuoden tuloskehitys

Näkemyksemme mukaan Aspocompin osakekurssin suunnan seuraavan 12 kuukauden aikana määrittää erityisesti yhtiön tuloskehitys ensi vuonna. Yhtiön piirilevyjen pikatoimituksiin nojaavassa liiketoimintamallissa näkyvyys on erittäin heikko, mutta yhtiön omat kasvuajurit kuten 5G, autoteollisuuden projektit sekä puolijohdetestaus ovat mielestämme vahvoja yleisen markkinan suhteellisesta heikkoudesta huolimatta. Nämä tukisivat korkeampaakin kasvua, mutta toisaalta elektroniikkateollisuuden näkymä on ainakin tällä hetkellä erittäin epävarma. Ennustamme edelleen Aspocompin liikevaihdon kasvavan yli 10 %:n vuonna 2020, mutta huipputasolla olevaa kannattavuutta (2019e liikevoittomarginaali 11,9 %) painaa kuitenkin ensi vuonna mm. suurien investointien kasvattamat poistot (2020e liikevoittomarginaali 11,0 %). Tämän takia odotamme edelleen tuloskasvun jäävän ensi vuonna nollatasolle, mutta olemme aiempaa luottavaisempia siitä, että ennusteidemme pohjalla oleva skenaario on suhteellisen konservatiivinen.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Strategi, seniorianalyytikko

Lisätiedot

Aspocomp on piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Aspocompin valmistamia piirilevyjä käytetään mm. tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa. Ylivoimaisesti suurin asiakassektori on historiallisesti ollut tietoliikennesektori. Aspocomp on marginaalinen niche-toimija massiivisella toimialalla. Yhtiö keskittyy strategisesti pikatoimituksiin ja lyhyisiin tuotantosarjoihin, joissa sen Oulussa sijaitseva tuotantolaitos on erittäin kilpailukykyinen.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 29,1 32,5 35,8
- kasvu-% 21,8% 11,4% 10,1%
Liikevoitto (EBIT) 2,9 3,9 3,9
- EBIT-% 9,9% 11,9% 11,0%
EPS (oik.) 0,41 0,55 0,55
Osinko 0,12 0,14 0,16
P/E (oik.) 8,9 9,5 9,7
EV/EBITDA 7,0 7,4 5,9
Osinkotuotto-% 3,2% 2,7% 3,0%
Uusimmat ennusteet