Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.20 EUR
Kurssi: 4.68 EUR
Kurssi hetkellä: 27.4.2021 - 12:12 Analyysi päivitetty: 11.3.2021

Aspocompin Q1-tulos jäi vielä jo alhaalle asetetuista odotuksista, kun kannattavuutta painoivat alhaisien volyymien lisäksi myös ennakoitua korkeammat ylläpitokustannukset ja alhaiset pikatoimitukset. Varovaiseen ohjeistukseen ei tullut muutoksia, mutta yhtiö ennusti kysynnän parantuvan kaikissa asiakassegmenteissä. Alkuvuoden tasolta tämä on hyvinkin odotettua, mutta silti kyseessä on selkeä positiivinen indikaatio tulevan suhteen. Kokonaisuutena Q1-raportti kääntyy mielestämme ainakin lievästi negatiiviselle puolelle suhteessa odotuksiin, mutta tätä kompensoivat eilen julkaistut merkittävät projektisopimukset, jotka tukevat yhtiön pidemmän aikavälin kasvunäkymää.  

Aspocompin liikevaihto oli Q1:llä 6,2 MEUR, mikä tarkoittaa reilun 7 %:n laskua vertailukaudesta. Liikevaihto ylitti hieman oman ennusteemme (6,1 MEUR), mutta tähän positiiviset yllätykset Q1-lukujen suhteen myös loppuivat. Yhtiön mukaan liikevaihto laski tasaisesti lähes kaikissa asiakassegmenteissä. Poikkeuksena toimi teollisuuselektroniikka, joka kasvoi 22 %. Vaikka alhainen liikevaihtotaso oli odotuksissa, odotimme aiemmin vahvojen segmenttien (kuten Puolijohde ja Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailu) kysynnän olleen edelleen kasvussa. Kysynnän jakauma oli siten yllätys alkuvuonna, ja positiivinen ajuri löytyi aiemmin varsin heikosti suoriutuneesta teollisuuselektroniikasta. Yhtiön tilauskanta oli vuoden vaihteessa 4,4 MEUR, joten kvartaalin aikana saatu myynti ja pikatoimitukset jäivät alhaisiksi. Tämä tarkoittaa lähtökohtaisesti heikkoa myyntimixiä. Yhtiön mukaan asiakkaiden näkymät ja ostot piristyivät selvästi neljänneksen loppua kohden. Toisaalta elektroniikkateollisuuden kasvuodotukset näkyvät raaka-aineiden ja puolijohdekomponenttien saatavuuden vaikeutumisella ja toimitusaikojen merkittävällä pidentymisellä. Tämä on Aspocompille sekä uhka että mahdollisuus.

Q1-liiketulos oli 0,5 MEUR pakkasella, eli jäi jo valmiiksi alhaisista odotuksistamme (ennuste -0,3 MEUR) sekä erittäin heikosta vertailukaudesta (Q1’20: -0,4 MEUR). Yhtiön mukaan heikkoon liiketulokseen vaikuttivat alhaisen liikevaihtotason lisäksi epäsuotuisa tuotemix sekä laiterikoista ja ennakkohuolloista aiheutuneet normaalia korkeammat ylläpitokustannukset Oulun tehtaalla. Ennakoitua korkeammat ylläpitokustannukset selittävät todennäköisesti ainakin osan pettymyksestä, mutta myös tuotekatteet vaikuttavat olleen alamaissa Q1:llä. Tämä vahvistaa edelleen pikatoimituksien oletettavasti erittäin alhaiseksi jäänyttä osuutta. Heikon tuloksen mukana myös liiketoiminnan rahavirta painui -0,1 MEUR negatiiviseksi, mikä on yhtiölle harvinaista ja sitä kautta huolestuttavaa. Yhtiön mukaan tuloksentekokyky palautuu kysynnän kasvaessa, mitä emme sinänsä epäile.

Näkymät alkoivat positiivisesti, sillä yhtiö ennusti kysynnän parantuvan kaikissa asiakassegmenteissä. Alkuvuoden tasolta tämä ei vaadi mielestämme ihmeitä, ja näin olemme olettaneet tapahtuvan pandemian vaikutuksien hälvetessä. Toisaalta yhtiö nosti esille, että globaali komponenttipula saattaa haitata myönteistä kehitystä. Vaikutukset ovat vielä epäselviä. Aspocomp säilytti odotetusti koko vuoden varovaisen ohjeistuksen ennallaan, eli yhtiö arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2020. Vuoden 2020 liikevaihto oli 25,6 MEUR ja liiketulos oli -0,1 MEUR, joten rima on matalalla. Pyrimme selvittämään kysyntänäkymää tarkemmin ennen kuin spekuloimme mahdollisilla ennustemuutoksilla. Pitkän aikavälin kasvunäkymiin vaikuttaa kuitenkin lähtökohtaisesti positiivisesti eilen julkaistut merkittävät projektisopimukset, jotka eivät toistaiseksi ole mukana ennusteissamme.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 25,6 29,2 33,4
- kasvu-% -17,8% 13,8% 14,3%
Liikevoitto (EBIT) -0,1 2,0 3,4
- EBIT-% -0,5% 6,7% 10,1%
EPS (oik.) -0,06 0,26 0,47
Osinko 0,07 0,10 0,19
P/E (oik.) -63,0 18,2 9,9
EV/EBITDA 19,6 8,2 5,2
Osinkotuotto-% 1,8% 2,2% 4,0%
Uusimmat ennusteet

Aspocomp on vuonna 1999 perustettu piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö on toimialalla niche-toimija ja keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.