Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.50 EUR
Kurssi: 5.20 EURKurssi hetkellä: 2.5.2019 - 6:30

Olemme nostaneet Aspocompin tavoitehinnan 5,5 euroon (aik. 4,7 euroa) yhtiön erittäin vahvan Q1-raportin jälkeen. Taustalla on voimakkaasti (noin 15 %) nousseet tulosennusteemme, jotka ovat jo ristiriidassa yhtiön varovaisen 2019 ohjeistuksen kanssa. Odotamme siis yhtiöltä positiivista tulosvaroitusta tai ohjeistuksen nostoa Q2-raportin yhteydessä. Toistamme lisää-suosituksemme osakkeen arvostustason ollessa edelleen kohtuullinen.

Aspocompin Q1-tulos oli vahva ja ylitti heittämällä ennusteemme. Liikevaihto oli 7,6 MEUR kasvaen 24 % vertailukaudesta, kun odotimme ”vain” 19 %:n kasvua. Myyntiä kiihdytti odotetusti tietoliikenneverkot -segmentin voimakas kysyntä, jossa kasvuajurina toimi 5G -teknologia. Arviomme mukaan kvartaali oli vahva myös Nokian pikatoimituksia ajatellen, ja näkemystä tukee viiden suurimman asiakkaan osuuden nousu 58 %:iin (Q1’18: 45 %). Aspocompilla on voimakas tulosvipu, minkä takia liikevaihdon ylitys johtaa yleensä myös tulosylitykseen. Liiketulos nousikin harppauksella 0,9 MEUR:oon, kun ennusteemme oli 0,6 MEUR (Q1’18: 0,3MEUR). Tämä tarkoittaa 11,3 %:n liikevoittomarginaalia, mikä on yhtiölle erittäin hyvä. Liikevaihdon kasvu nosti Oulun tehtaan käyttöastetta, minkä lisäksi teknologisesti vaativimpien tuotteiden osuuden kasvu tuki kannattavuutta. Veroprosentin ollessa nollassa, osakekohtainen tulos oli lopulta 0,13 euroa ylittäen rajusti ennusteemme 0,07 euroa (Q1’18: 0,04 euroa). Myös liiketoiminnan rahavirta oli Q1:llä erittäin vahva (2,2 vs. Q1’18: 0,3 MEUR), joten tulos oli kaikin puolin hyvä.

Aspocomp ei tehnyt muutoksia vuoden 2019 ohjeistukseensa, eli yhtiö arvioi edelleen liikevaihdon kasvavan noin 10 % ja liiketuloksen paranevan edellisvuodesta (2018: 2,9 MEUR). Ohjeistus vaikuttaa Q1:n jälkeen erittäin varovaiselta, mikä on sinänsä ymmärrettävää Aspocompin näkyvyyden ollessa heikko pikatoimituksiin merkittävästi nojaavassa liiketoimintamallissa. Tässä vaiheessa yhtiöllä on kuitenkin suhteellisen hyvä näkyvyys Q2-kehitykseen, ja yhtiö arvioi kysynnän edelleen piristyvän ja jakautuvan laajemmin usealle asiakassegmentille. Positiivista näkymää tukee myös ennätyksellinen 3,4 MEUR:n tilauskanta (+12 % vertailukaudesta), josta valtaosa toimitetaan käsityksemme mukaan jo Q2:lla. Näin ollen näkymä Q2:lle vaikuttaa erittäin vahvalta eikä heikkouden merkkejä ole myöskään pidemmälle tulevaisuuteen, vaikka epävarmuus kasvaa toki merkittävästi jo Q3:lle. Olemme nostaneet vuoden 2019 tulosennusteita noin 13-16 % ja myös lähivuosien ennusteita noin 8-14 %. Kuluvan vuoden ennusteemme odottavat käytännössä yhtiöltä positiivista tulosvaroitusta tai ohjeistuksen nostoa (todennäköisesti Q2-raportin yhteydessä), sillä ennustamme nyt liikevaihdon kasvavan noin 13 % ja liiketuloksen noin 29 % (mielestämme ainakin merkittävä parantuminen).  

Osakkeen 2019e P/E on nousseilla ennusteillamme maltillinen noin 10x ja EV/EBITDA on korkeahko 7-8x. Vuoden 2019 tuloskasvunäkymä on vahvistunut edelleen ja olemme sen suhteen jo kohtuullisen luottavaisia, mutta huolia pidemmän aikavälin kestävästä tulos- ja kannattavuustasosta on edelleen. Tuloskehitys ei ole pelkästään esimerkiksi 5G-kysynnän varassa, mutta kysynnän vaihteluilla on voimakkaita vaikutuksia tuloksiin. Q1:llä vaikutus oli positiivinen, mutta jossain vaiheessa yhtiöltä tulee myös negatiivisia yllätyksiä. Yhtiön sisäinen ja strateginen kehitys on ollut viime vuosina todella vakuuttavaa, mutta osakkeen arvonnousu vaatii mielestämme edelleen tuloskasvun jatkumista.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Strategi, seniorianalyytikko

Lisätiedot

Aspocomp on piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Aspocompin valmistamia piirilevyjä käytetään mm. tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa. Ylivoimaisesti suurin asiakassektori on historiallisesti ollut tietoliikennesektori. Aspocomp on marginaalinen niche-toimija massiivisella toimialalla. Yhtiö keskittyy strategisesti pikatoimituksiin ja lyhyisiin tuotantosarjoihin, joissa sen Oulussa sijaitseva tuotantolaitos on erittäin kilpailukykyinen.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 29,1 32,9 36,0
- kasvu-% 21,8% 13,0% 9,4%
Liikevoitto (EBIT) 2,9 3,7 3,9
- EBIT-% 9,9% 11,3% 10,7%
EPS (oik.) 0,49 0,52 0,54
Osinko 0,12 0,14 0,15
P/E (oik.) 7,6 10,0 9,7
EV/EBITDA 7,0 7,6 5,8
Osinkotuotto-% 3,2% 2,7% 2,9%
Uusimmat ennusteet