Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.20 EUR
Kurssi: 4.16 EUR
Kurssi hetkellä: 21.4.2021 - 6:00 Analyysi päivitetty: 11.3.2021

Piirilevy-yhtiö Aspocomp julkaisee Q1-raporttinsa ensi viikon tiistaina noin kello 9.00. Vuosi 2020 oli yhtiölle erittäin vaikea ja arviomme mukaan kysyntätilanne on ollut heikko myös alkuvuonna, minkä takia odotamme Q1-tuloksen jääneen tappiolle. Odotamme kuitenkin, että kysyntä on alkanut nyt piristymään ja mahdollisesti myös piirilevyjen massamarkkinalle syntynyt ylikapasiteettitilanne on lähtenyt hiljalleen oikenemaan. Näkyvyys Aspocompin tuloskehitykseen ja erityisesti pikatoimituksiin on kroonisesti heikko, mutta erityisen hankalaa kehitystä on arvioida poikkeuksellisessa markkinaympäristössä. Haemmekin Q1-raportista erityisesti suuntaviivoja tulevaan.

Odotamme liikevaihdon olleen kausiluontoisesti vaisulla Q1:llä noin 6,1 MEUR, mikä tarkoittaisi 10 %:n laskua valmiiksi heikolta vertailukaudesta. Tilauskanta oli vuoden vaihteessa 4,4 MEUR, eli samalla tasolla kuin vuoteen 2020 lähdettäessä. Käsityksemme mukaan vuosi 2021 käynnistyi kuitenkin hitaasti, minkä takia odotamme liikevaihdon laskevan selvästi. Aspocompin kannalta kriittistä on näkemyksemme mukaan aasialaisten massavalmistajien kapasiteettitilanteen normalisoituminen. Tietoliikennesektorilla on arviomme mukaan ollut ylikapasiteettia vielä alkuvuonna, jolloin massavalmistajat hakevat volyymia mm. Aspocompille tärkeistä piensarjoista. Arviomme mukaan tilanne on alkanut purkautua ja odotamme sen normalisoituvan Q2:n aikana, kun globaali talous ja investoinnit saavat lisäpotkua. Käsityksemme mukaan kysyntä on toisaalta jatkunut hyvänä turvallisuus-, puolustus- ja Ilmailu- sekä puolijohdeteollisuussektorilla, mutta oman epävarmuustekijän tilanteeseen luovat myös komponenttipulan mahdolliset vaikutukset.

Odotamme liiketuloksen olleen Q1:llä noin 0,3 MEUR tappiolla, mikä tarkoittaisi kuitenkin pientä parannusta todella heikosta vertailukaudesta (Q1’20: -0,43 MEUR). Koska Aspocompin tuotekatteet ovat yleensä korkeita (erityisesti pikatoimitukset) ja kulurakenne merkittävin osin kiinteä, on yhtiöllä voimakas tulosvipu. Näin ollen odottamamme alhainen liikevaihtotaso vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteen. Lisäksi myyntimix on kriittinen tekijä: suuri määrä korkeakatteisia pikatoimituksia nostaa kannattavuutta voimakkaasti, kun taas ns. volyymitilauksissa tuotekatteet ovat suhteellisen alhaisia. Kuluruuvi on todennäköisesti ollut poikkeuksellisen kireällä, ja odotamme tämän heijastuvan kulurakenteeseen. Heikosta tulosodotuksesta huolimatta emme näe liiketoiminnan kestävän kannattavuuden heikentyneen, kun kysyntä ja liikevaihto lopulta elpyvät.

Aspocomp on ohjeistanut vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2020. Viime vuonna liikevaihto oli 25,6 MEUR ja liiketulos oli -0,1 MEUR, joten ohjeistus asettaa tulosriman todella alas ja vaikuttaa erittäin varovaiselta. Viime vuoden negatiivisten tulosvaroituksien jälkeen tämä on mielestämme ymmärrettävää, kunnes markkinoilla on nähty selkeä käänne ja tuloskunto paranee selkeästi. Odotamme ohjeistuksen tarkentuvan vuoden edetessä ja Aspocompin tuloksen parantuvan merkittävästi loppuvuotta kohti. Omat ennusteemme ovat selvästi ohjeistuksen vaatimuksen korkeampia, ja odotamme käänteen parempaan tapahtuvan Q2:lla. Q1-raportista haemmekin vahvistusta käänteelle ja yleisesti suuntaviivoja tulevaan, kun kroonisesti heikko näkyvyys on vielä poikkeuksellisen heikko nykytilanteessa.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 25,6 29,2 33,4
- kasvu-% -17,8% 13,8% 14,3%
Liikevoitto (EBIT) -0,1 2,0 3,4
- EBIT-% -0,5% 6,7% 10,1%
EPS (oik.) -0,06 0,26 0,47
Osinko 0,07 0,10 0,19
P/E (oik.) -63,0 16,2 8,8
EV/EBITDA 19,6 7,4 4,7
Osinkotuotto-% 1,8% 2,5% 4,5%
Uusimmat ennusteet

Aspocomp on vuonna 1999 perustettu piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö on toimialalla niche-toimija ja keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.