Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.80 EUR
Kurssi: 4.72 EUR
Kurssi hetkellä: 12.8.2021 - 10:03 Analyysi päivitetty: 28.4.2021

Piirilevy-yhtiö Aspocompin aamulla julkaisema Q2-tulos jäi selvästi ennusteista, kun odottamamme selkeä käänne jäi vielä vaiheeseen. Kvartaalin aikana kysyntä on kuitenkin selvästi piristynyt voimakkaasti ja myynti vetänyt erinomaisesti, sillä yhtiön tilauskanta oli Q2:n lopussa ennätykselliset 10,8 MEUR. Samalla yhtiö toisti ohjeistuksensa ja ennusti kysynnän parantuvan kaikissa asiakassegmenteissä. Omat haasteensa tilanteeseen aiheuttaa globaali komponenttipula, joka saattaa yhtiön mukaan haitata muuten myönteistä kehitystä. Alustavan arviomme mukaan erittäin vahva kasvunäkymä kompensoi mielestämme Q2-tulospettymyksen, mutta markkinareaktiota on hankala arvioida. Joka tapauksessa käänne selvästi etenee, vaikka Q2-tulos oli vielä vaisu.

Liikevaihto oli Q2:lla 7,2 MEUR, mikä tarkoittaa vaisua prosentin kasvua vertailukaudesta. Odotimme selkeää käännettä ja reipasta 12 %:n kasvua jo toiselta neljännekseltä. Tämä ei vielä toteutunut, mutta yhtiön mukaan kysyntä vahvistui merkittävästi Q2:n aikana ja tilauskanta loikkasi yhtiölle hurjalle 10,8 MEUR:n tasolle (Q2’20: 4,2 MEUR). Q2:llä liikevaihdon kasvu oli vahvaa teollisuuselektroniikka- ja autoteollisuusasiakassegmenteillä, kun taas tietoliikenneasiakassegmentin kysyntä jäi edelleen vaisuksi. Tämä tarkoittaa perinteisesti myös alhaisia pikatoimituksia ja suhteellisen vaisua myyntimixiä. Yhtiön mukaan liikevaihdon kasvua hidastivat tuotannon raaka-aineiden kuten piirilevylaminaattien pidentyneet toimitusajat, mutta tarkempaa arviota vaikutuksista ei ole tiedossa. Yhtiö arvioi tilanteen parantuvan selvästi Q2:n aikana, kun ennätyksellisen vahvaa tilauskantaa päästään valmistamaan ja toimittamaan asiakkaille.

Q2-liiketulos oli 0,5 MEUR jääden selvästi omasta 0,8 MEUR:n ennusteestamme. Koska Aspocompin tuotekatteet ovat yleensä korkeita (erityisesti pikatoimitukset) ja kulurakenne merkittävin osin kiinteä, on yhtiöllä yleensä voimakas tulosvipu. Näin ollen selvästi odotuksiemme alhaisempi liikevaihtotaso heijastuu voimakkaasti myös tulokseen. Vertailukaudesta (Q2’20: 0,3 MEUR) liiketulos kuitenkin parani. Yhtiön mukaan liiketulos kasvoi korkeamman käyttöasteen ja paremman tuotemixin ansiosta, mutta erityisen hyviä nämä eivät todennäköisesti olleet vieläkään. Liikevoittomarginaali oli yhtiölle kohtuullinen 6,4 %, mikä on kaukana huipputasoista mutta toisaalta selkeä parannus koronan vaivaamasta viime vuodesta (Q2’20: 3,6 %). Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa, mikä on kaukana 0,11 euron ennusteestamme.

Alustavan arviomme mukaan selkeän tulospettymyksen kompensoi tilauskannan todella voimakas kasvu. Q2:n lopussa tilauskanta oli peräti 10,8 MEUR, mikä indikoi kysynnän olleen erittäin voimakasta kvartaalin aikana ja liikevaihdon nousevan uudelle tasolle tulevina neljänneksinä. Toki ennen mahdollisia ennustemuutoksia pyrimme selvittämään tarkemmin, millainen tilauskannan rakenne on ja onko se mahdollisesti pidentynyt merkittävästi. Taso on yhtiölle historiallisen korkea nykymuotoiselle Aspocompille. Näkymissään yhtiö ennusti kysynnän parantuvan kaikissa asiakassegmenteissä, mutta globaali komponenttipula saattaa haitata myönteistä kehitystä. Aspocomp toisti ohjeistuksensa, jossa yhtiö arvioi vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2020 (liikevaihto 25,6 MEUR ja liiketulos oli -0,1 MEUR).

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 25,6 29,4 33,9
- kasvu-% -17,8% 14,5% 15,4%
Liikevoitto (EBIT) -0,1 1,7 3,4
- EBIT-% -0,5% 5,9% 10,0%
EPS (oik.) -0,06 0,24 0,47
Osinko 0,07 0,09 0,19
P/E (oik.) -63,0 19,9 10,0
EV/EBITDA 19,6 9,0 5,3
Osinkotuotto-% 1,8% 2,0% 4,0%
Uusimmat ennusteet

Aspocomp on vuonna 1999 perustettu piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö on toimialalla niche-toimija ja keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.