Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Aspocomp Q3: ilma pihisi arvostuksesta

Analyytikon kommentti 30.10.2019 6:48 Aspocomp
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.50 EUR
Kurssi: 5.44 EURKurssi hetkellä: 30.10.2019 - 6:33

Aspocompin Q3-tulos jäi odotuksistamme ja samalla alkuvuoden erittäin vahva tuloskasvu hyytyi negatiiviseksi (EPS laski 13 %). Markkinoiden odottamaa ohjeistuksen nostoa ei myöskään tullut, vaan yhtiö toisti ohjeistuksensa. Loppuvuoden näkymä on kuitenkin vahva 60 % nousseen tilauskannan ansiosta, ja olemme tarkistaneet ensi vuoden tulosennusteita noin 6 % ylös. Tämän tukemana olemme nostaneet tavoitehintamme 5,5 euroon (aik. 5,2 euroa). Noin 19 %:n kurssilaskun jälkeen osakkeen arvostus on mielestämme jälleen järkevä, ja nostamme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. myy). Riski/tuotto-suhde on siedettävä, mutta odottamamme positiivinen tulosvaroitus on jo hinnoiteltu osakkeeseen.

Q3-tulos jäi odotuksistamme tuloskasvun käännyttyä negatiiviseksi

Q3-liikevaihto oli 6,7 MEUR eli käytännössä vertailukauden tasolla. Kasvun tyssääminen johtui erityisesti asiakkaiden T&K-projektien normaaliakin merkittävämmästä hiljentymisestä kesäkaudella. Tämä näkyi yhtiön korkeakatteisissa pikatoimituksissa, joita häiritsi lisäksi materiaalien heikko saatavuus. Näin ollen yhtiön myyntimix painottui matalakatteiseen volyymivälitykseen, ja sitä kautta myös Q3-liikevoittomarginaali (6,7 %) jäi selvästi Q3’18-tasolla olleesta ennusteestamme (8,5 %). Liikevoitto laski 22 % ja osakekohtainen tulos 13 % vertailukaudesta, mikä oli markkinoille merkittävä pettymys todella vahvan alkuvuoden jälkeen (H1’19: liikevoitto +114 % ja EPS +115 %).

Ohjeistus toistettiin, mutta loppuvuoden näkymä on mielestämme silti vahva

Ohjeistuksen nostoa vahvasti odottaneet sijoittajat saivat pettyä Q3-raportin yhteydessä, sillä Aspocomp toisti edelleen koko vuoden ohjeistuksensa. Ohjeistuksen toteutuminen tarkoittaisi merkittävästi heikkenevää tuloskehitystä loppuvuonna, mutta vuodentakaisesta 60 % kasvanut tilauskanta ei mielestämme tue tätä. Kehitykseen liittyy toki epävarmuutta näkyvyyden ollessa heikko, joten riskit ovat korkealla. Emme kuitenkaan ole tehneet oleellisia muutoksia Q4-ennusteisiimme ja odotamme edelleen ohjeistuksen nostoa loppuvuonna, mutta korostamme, että tämä on yleisesti tiedossa ja hinnoiteltu osakkeeseen. 2019-tulosennusteemme laskivat Q3-tulospettymyksen takia.

Ensi vuoden ennusteisiin positiivisia tarkistuksia

Aspocompin liiketoimintamallissa näkyvyys on heikko, minkä takia ensi vuoden tuloskehitystä on edelleen vaikea arvioida. Kysynnällä on kuitenkin vahvat ajurit (5G, autoteollisuuden projektit sekä puolijohdekomponenttien testaus) ja yhtiölle suuri 10 MEUR:n investointiohjelma parantaa yhtiön kyvykkyyksiä, joten yhtiön kasvunäkymä on hyvä yleisen markkinan vaisuudesta huolimatta. Yhtiön kannattavuus on jo erittäin hyvällä tasolla ja investointiohjelman edetessä myös yhtiön poistomassa kasvaa merkittävästi. Investoinnit ovat kuitenkin edenneet odotuksiamme hitaammin, minkä takia poistoennusteemme ovat laskeneet. Pääosin tämän takia vuoden 2020 tulosennusteemme nousivat noin 6 %. Odotamme käyttökatteen nousevan selvästi, mutta kasvavat poistot painavat liikevoittomarginaalin laskuun.   

Arvostus on pitkälti normalisoitunut, mutta odotukset ovat edelleen kovia

Aspocompin osake on laskenut 19 % edellisestä päivityksestämme ja ennusteemme vuodelle 2020 nousivat (tavoitehinnan nousu linjassa), joten osakkeen arvostus on palannut aiemman viitekehyksen ylärajoille reilun kuukauden hulluttelun jälkeen. Tällä hetkellä osakkeen 2020 P/E on 11-12x ja EV/EBITDA noin 6x, mitkä ovat yhtiölle kohtuullisia. Aspocomp on kuitenkin edelleen arvostettu preemiolla suhteessa verrokkiryhmäänsä (noin 9 % yliarvostettu) ja on kalliimpi kuin suunnilleen saman sijoittajaprofiilin Incap ja Scanfil. Suhtaudumme edelleen positiivisesti Aspocompin ja yhtiön tulevaisuuden näkymiin, mutta oleellista nousuvaraa emme osakkeessa näe.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Strategi, seniorianalyytikko

Lisätiedot

Aspocomp on piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Aspocompin valmistamia piirilevyjä käytetään mm. tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa. Ylivoimaisesti suurin asiakassektori on historiallisesti ollut tietoliikennesektori. Aspocomp on marginaalinen niche-toimija massiivisella toimialalla. Yhtiö keskittyy strategisesti pikatoimituksiin ja lyhyisiin tuotantosarjoihin, joissa sen Oulussa sijaitseva tuotantolaitos on erittäin kilpailukykyinen.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 29,1 32,5 35,8
- kasvu-% 21,8% 11,4% 10,1%
Liikevoitto (EBIT) 2,9 3,9 3,9
- EBIT-% 9,9% 11,9% 11,0%
EPS (oik.) 0,34 0,48 0,47
Osinko 0,12 0,14 0,16
P/E (oik.) 10,8 11,3 11,5
EV/EBITDA 7,0 7,7 6,3
Osinkotuotto-% 3,2% 2,6% 2,9%
Uusimmat ennusteet