Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.20 EUR
Kurssi: 5.50 EUR
Kurssi hetkellä: 5.11.2021 - 5:43 Analyysi päivitetty: 13.8.2021

Piirilevy-yhtiö Aspocompin Q3-tulos osui jopa yllättävän hyvin odotuksiimme. Liikevaihdon kasvu oli vielä ennakoimaamme nopeampaa, mutta tulos osui kiitettävästi ennusteisiimme. Avainluvut ottivat siis odotetun harppauksen ylöspäin ja samalla tilauskanta rikkoi jälleen ennätyksiä. Tämä vahvisti odotetun tuloskäänteen, vaikka saatavuusongelmat mm. tuotantomateriaaleissa ovat edelleen epävarmuustekijöitä. Tulemme päivittämään ennusteemme sekä näkemyksemme Aspocompista maanantaina julkaistavassa päivityksessä. Tämä tuloskommentti on hieman muokattu versio pikakommentista.

Aspocompin liikevaihto oli Q3:lla 9,0 MEUR, mikä tarkoittaa rajua 54 %:n nousua vaisusta vertailukaudesta. Kasvu ylitti hieman ennusteemme (+47 %). Yhtiön mukaan kaikki viisi asiakassegmenttiä olivat selvässä kasvussa ja vahvinta kasvu oli teollisuuselektroniikka-, autoteollisuus- ja puolijohdeteollisuussegmenteissä. Erityisen mielenkiinnon kohteena oli Tietoliikenneverkot-segmentti, joka kääntyi 20 %:n kasvuun ja liikevaihtoa kertyi 1,2 MEUR. Tämä tarkoittanee kohtuullista kysyntää myös pikatoimituksille. Q3-liiketulos oli 1,0 MEUR, mikä tarkoittaa ennusteidemme mukaista loikkaa heikolta vertailukaudelta (Q3’20: 0,1 MEUR). Suurin syy tässä on merkittävä tulosvipu, eli kannattavuus paranee voimakkaasti liikevaihdon kasvun mukana. Yhtiön mukaan liiketuloksen kasvu Q3:lla johtui pääosin korkeammasta käyttöasteesta sekä tuotemixin painottumisesta vaativimpiin piirilevyihin. Arviomme mukaan pikatoimituksien osuus jäi Q3:lla suhteellisen alhaiseksi muuten poikkeuksellisen vahvan kysynnän takia. Tämä selittäisi sitä, että liikevoittomarginaali (11,5 %) jäi aavistuksen odotuksestamme (11,7 %). Joka tapauksessa kannattavuus oli yhtiölle erittäin hyvällä tasolla ja odotettu käänne on nyt tapahtunut myös tuloksessa. Ainoa heikko kohta Q3-raportissa oli liiketoiminnan rahavirta, kun kasvu sitoi käyttöpääomaa.

Tulevan kannalta kriittistä on, että kysyntä jatkui vahvana ja tilauskanta nousi Q3:n aikana peräti 15,8 MEUR:oon. Tämä tarkoittaa voimakasta parannusta aiemmalta ennätystasolta (Q2’21: 10,8 MEUR). Yhtiön mukaan tilauskannan asiakastoimituksista noin 9 MEUR ajoittuu Q4:lle ja loput noin 7 MEUR vuodelle 2022. Tämän lisäksi tulevalle Q4:lle ajoittuu pikatoimituksia, jotka eivät kvartaalin lopun tilauskannassa näy. Aspocompin tilauskanta antaa nyt tukea merkittävälle kasvulle myös alkuvuonna, mikä on poikkeuksellista näkyvyyden ollessa yleensä erittäin heikko. Toisaalta on hyvä huomioida, että piirilevyjen tuotantotarvikkeiden toimitusajat ovat edelleen ”hyvin pitkiä”, mikä osaltaan aikaistaa asiakkaiden tekemiä tilauksia ja siten kasvattaa ja pidentää tilauskantaa. Tilanteen kestävyyttä on näin ollen vaikea arvioida komponenttipulan lopulta purkautuessa.

Aspocomp toisti aiemman ohjeistuksensa vuodelle 2021: liikevaihto kasvaa ja liiketulos paranee vuodesta 2020. Vuoden 2020 liikevaihto oli 25,6 MEUR ja liiketulos -0,1 MEUR, joten rima on matalalla. Kuten aiemminkin olemme todenneet, ohjeistus on mielestämme varovainen, mutta uskomme yhtiön haluavan pelata varman päälle. Silti Q3 oli mielestämme odottamamme käännekohta ja näkymä on vahva myös loppuvuodelle. Emme kuitenkaan tiedä tarkemmin Q4:lla toimitettavan tilauskannan tuotemixiä, ja komponenttipulan mahdollisia vaikutuksia on hankala arvioida. Yhtiön mukaan markkinoilla on edelleen saatavuusongelmia tuotantomateriaaleissa ja puolijohdekomponenteissa, mikä aiheuttaa oman epävarmuustekijänsä.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 25,6 30,8 35,0
- kasvu-% -17,8% 20,2% 13,6%
Liikevoitto (EBIT) -0,1 2,0 3,5
- EBIT-% -0,5% 6,4% 10,0%
EPS (oik.) -0,06 0,27 0,49
Osinko 0,07 0,11 0,20
P/E (oik.) -63,0 20,2 11,3
EV/EBITDA 19,6 10,1 6,2
Osinkotuotto-% 1,8% 2,0% 3,5%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Aspocomp on vuonna 1999 perustettu piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö on toimialalla niche-toimija ja keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.