Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 5.20 EURTavoitehinta päivitetty: 22.10.2019
Kurssi: 6.72 EURKurssi hetkellä: 23.10.2019 - 6:22

Laskemme Aspocompin suosituksen myy-tasolle (aik. vähennä) ennen Q3-raporttia osakkeen noustua noin 28 % kuukaudessa mielestämme perusteettomasti. Positiivista tulosvaroitusta ei ole kuulunut, mutta ohjeistuksen nosto on jo täysin hinnoiteltu. Vaikka pidämme Aspocompia laadukkaana ja hyvin johdettuna yhtiönä omalla alallaan, osakkeen arvostustaso on irronnut perustellusta viitekehyksestä ja riski/tuotto-suhde on muuttunut kurssinousussa selvästi negatiiviseksi. Emme ole tehneet muutoksia ennusteisiimme tai tavoitehintaamme (5,20 euroa).

Osake kimposi ylöspäin Kauppalehden pörssianalyysin jälkeen

Aspocompin osake on noussut kuukaudessa noin 28 %, mikä on todennäköisesti johtunut Kauppalehden (23.9.2019) julkaisemasta pörssianalyysistä. Artikkelissa Aspocompin P/E-luvun kerrottiin olevan alle pörssin keskiarvon, vaikka osake kaksinkertaistuisi. Pidämme Aspocompia laadukkaana ja hyvin johdettuna yhtiönä, mutta pelkän P/E-luvun tarkastelussa Aspocompin kohdalla vedetään mutkat liian suoriksi. P/E-lukuun perustavassa vertailussa on tehtävä oikaisut yhtiön merkittävistä positiivisista verokirjauksista, jotka vääristävät P/E-luvun vertailukelpoisuutta. Lisäksi yritysarvo (EV) -pohjaisia arvostuskertoimia tarkasteltaessa päädytään arvostuksen houkuttelevuuden osalta eri lopputulokseen myös ilman oikaisuja, mikä kertoo yhden arvostuskertoimen vaaroista. Yleensäkään Aspocompia ei ole mielestämme järkevää vertailla Helsingin pörssin keskiarvoon, vaan yhtiölle relevantteihin verrokkeihin.

Osake on nyt kallis käytännössä kaikilla perustelluilla mittareilla

Helsingin pörssistä parhaita verrokkeja ovat Aspocompin tavoin elektroniikkateollisuuden alihankintaketjussa toimivat Incap ja Scanfil, minkä lisäksi piirilevysektorilta löytyy kansainvälisiä verrokkeja. Näiden riskiprofiili on paremmin verrannallinen Aspocompiin, jonka näkyvyys pikatoimituksiin nojaavassa toimintamallissa lasketaan viikoissa. Aspocompilla on myös voimakkaasti keskittynyt asiakaskunta, kuten Incapilla. Toisaalta Aspocompille ja Scanfilille on arviomme mukaan yhteisiä asiakkaita kuten Nokia. Kun vertaamme näitä yhtiöitä oikaistuilla P/E- ja EV/EBITDA-kertoimilla, Aspocomp on nykykurssilla 37-72 % yliarvostettu. Samansuuntaisen lopputuleman antaa myös Aspocompin vertailu suhteessa toimialan kansainväliseen verrokkiryhmään (Aspocomp yliarvostettu 20-48 %). Verrokkiryhmien käytössä on aina omat haasteensa, joten on tärkeää tarkastella myös absoluuttisia kertoimia. Viimeisen viiden vuoden aikana Aspocompin eteenpäin katsova P/E-luku on ollut keskimäärin 11x, kun nyt taso nousee 14-15x tasolle (preemio historialliseen 25-35 %). Emme löydä järkeviä perusteita nykyiselle arvostukselle myöskään esimerkiksi erityisen hyvästä tuloskasvunäkymästä, kun yhtiön kannattavuus on jo huipputasolla. 

Odotuksissa hyvä Q3-tulos ja vuoden 2019 ohjeistuksen nosto

Aspocompin alkuvuosi oli erittäin vahva, mutta yhtiö ei ole nostanut varovaista ohjeistustaan. Tämän takia olemme odottaneet yhtiöltä jo pitkään positiivista tulosvaroitusta, jota ei ole kuitenkaan kuulunut. Laskimme edellisessä päivityksessämme Q3-ennusteita, koska hiljaisuus tulosvaroituksen suhteen on negatiivinen signaali Q3-tuloksen kannalta. Odotamme Q3-tuloksen olevan suunnilleen vertailukauden tasolla, ja mielestämme edelleen jatkunut hiljaisuus vahvistaa näkemystämme. Toisaalta odotamme edelleen Aspocompilta erittäin vahvaa Q4-tulosta. Q4’18-vertailukausi on kuitenkin erittäin vahva, minkä takia tulosparannus vaatisi erinomaista suoritusta. Ennustamme Aspocompin liiketuloksen nousevan noin 37 % vuonna 2019, joten odotamme yhtiöltä edelleen ohjeistuksen nostoa joko Q3-raportin yhteydessä tai loppuvuonna. Tämä ohjeistuksen nosto on kuitenkin mielestämme jo täysin hinnassa, joten oleellisena positiivisena ajurina sitä ei mielestämme voi enää pitää.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Strategi, seniorianalyytikko

Lisätiedot

Aspocomp on piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Aspocompin valmistamia piirilevyjä käytetään mm. tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa. Ylivoimaisesti suurin asiakassektori on historiallisesti ollut tietoliikennesektori. Aspocomp on marginaalinen niche-toimija massiivisella toimialalla. Yhtiö keskittyy strategisesti pikatoimituksiin ja lyhyisiin tuotantosarjoihin, joissa sen Oulussa sijaitseva tuotantolaitos on erittäin kilpailukykyinen.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 29,1 32,3 35,5
- kasvu-% 21,8% 11,0% 9,7%
Liikevoitto (EBIT) 2,9 4,0 3,7
- EBIT-% 9,9% 12,2% 10,5%
EPS (oik.) 0,34 0,48 0,44
Osinko 0,12 0,14 0,15
P/E (oik.) 10,8 13,9 15,3
EV/EBITDA 7,0 9,0 7,5
Osinkotuotto-% 3,2% 2,1% 2,2%
Uusimmat ennusteet