Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.20 EUR
Kurssi: 4.03 EUR
Kurssi hetkellä: 11.3.2021 - 6:10 Analyysi päivitetty: 18.1.2021

Toistamme Aspocompille lisää-suosituksen tavoitehinnalla 4,2 euroa. Heikko Q4-tulos oli pääosin tiedossa tulosvaroituksen takia. Pandemian sekoittama vaikea markkinatilanne jatkuu Q1:llä, mikä aiheutti merkittävää painetta 2021 ennusteisiimme. Uskomme Aspocompin olevan kuitenkin hyvässä asemassa markkinatilanteen normalisoituessa ja tuloksen elpyvän 2022 aiemmalle hyvälle tasolleen. Tähän suhteutettuna osake on maltillisesti hinnoiteltu (2022e P/E alle 9x), mutta erityisesti käänteen ajoitukseen liittyy paljon epävarmuutta.

Vuosi 2020 meni tuloksellisesti penkin alle

Aspocompin Q4-tulos oli surkea, mutta tämä oli tiedossa yhtiön negatiivisen tulosvaroituksen jälkeen. Arviomme mukaan suurin syy oli tietoliikenneverkkojen todella heikko kysyntätilanne, jonka taustalla on kaksi tekijää: 1) asiakkaiden tuotekehityshankkeiden alhaiset piirilevytarpeet sekä 2) aasialaisten piirilevyjen massatoimittajien ylikapasiteettitilanne, mikä toi ne kilpailemaan Aspocompin kanssa samoille apajille. Ylikapasiteettitilanteessa suuret massavalmistajat pystyvät poikkeuksellisesti tarjoamaan lyhyitä toimitusaikoja, mikä syö Aspocompin kilpailuedun korkean katteen pikatoimituksista. Kannattavuuteen heijastuu tietysti pikatoimituksien alhainen osuus sekä se, että suurempi osuus liikevaihdosta on tullut kumppaneiden tekemästä volyymivalmistuksesta. Volyymivälitys on kokonaisuuden kannalta erittäin tärkeää ja järkevää liiketoimintaa, mutta sen katetasot ovat merkittävästi omaa Oulun tehtaan tuotantoa matalammat. 

Heikko tulos ei kerro koko tarinaa

Vuosi 2020 oli erityisen haastava Tietoliikenneverkot- ja Autoteollisuussegmenteissä, jotka olivat aiemmin Aspocompin tukijalkoja: Tietoliikenneverkkojen liikevaihto romahti 60 % ja Autoteollisuuden laski 27 %. Kun Aspocompin suoritus suhteutetaan näiden sektoreiden osuuteen liikevaihdosta (2019: 43 % ja 24 %) ei yhtiön nollatulos vuodelta 2020 kuulosta enää kamalalta. Vuonna 2020 liikevaihtojakauma tasoittui voimakkaasti ja kahden edellä mainitun rinnalle nousi kaksi erittäin mielenkiintoista segmenttiä: Puolijohdeteollisuus (liikevaihto +65 %) sekä Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailu (+107 %). Nyt Aspocompilla onkin neljä lähes tasavahvaa segmenttiä, joista myöhemmin mainittujen kasvunäkymä on erittäin hyvä. Omalta osaltaan ”positiivista” on myös se, että nykyiseltä tasolta tietoliikenneverkkojen kysynnän on mielestämme vaikea heikentyä. Käsityksemme mukaan Aspocompin kilpailukyvyssä ei ole tapahtunut muutoksia, vaan kyse on enemmän aiemmin mainitusta häiriöstä markkinadynamiikassa. Samalla kun Aspocompin liikevaihto on laajentunut eri sektoreille, on myös yhtiön asiakaskeskittymä pienentynyt merkittävästi. Tämä on strategisesti tärkeää ja mielestämme Aspocomp lähtikin vuoteen 2021 selvästi aiempaa tasapainoisempana yhtiönä.

Odotusarvo on positiivinen, vaikka tuloskäänne on jo hinnassa

Aspocompin arvostuskuva on ristiriitainen. Jos kysyntätilanne ja negatiivinen tulostrendi kääntyy loppuvuonna odotuksien mukaisesti, osakkeen arvostus on maltillinen (oik. P/E 2022e alle 9x) erityisesti huomioiden varsin hyvät pidemmän aikavälin näkymät. Selkeä käänne on kuitenkin jo hinnoiteltu osakkeeseen, joten sijoittaja joutuu kantamaan riskiä käänteen realisoitumisesta. Konkreettisia merkkejä markkinoiden elpymisestä odotellaan edelleen, mutta olemme itse valmiita luottamaan markkinatilanteen normalisoitumiseen ja tuloksen elpymiseen. Toistamme varovaisen lisää-suosituksen riski/tuotto-suhteen kääntyessä lievästi positiiviseksi.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 25,6 29,2 33,4
- kasvu-% -17,8% 13,8% 14,3%
Liikevoitto (EBIT) -0,1 2,0 3,4
- EBIT-% -0,5% 6,7% 10,1%
EPS (oik.) -0,06 0,26 0,47
Osinko 0,07 0,10 0,19
P/E (oik.) -63,0 15,7 8,5
EV/EBITDA 19,6 7,2 4,5
Osinkotuotto-% 1,8% 2,6% 4,7%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Aspocomp on vuonna 1999 perustettu piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö on toimialalla niche-toimija ja keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.