Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.20 EUR
Kurssi: 3.96 EUR
Kurssi hetkellä: 8.3.2021 - 5:30 Analyysi päivitetty: 18.1.2021

Piirilevy-yhtiö Aspocomp julkaisee Q4-raporttinsa keskiviikkona noin kello 9.00. Yhtiön tulos on jo tammikuussa annetun negatiivisen tulosvaroituksen takia pääosin tiedossa. Vuosi 2020 oli Aspocompille erittäin vaikea, missä suurimmat tekijät ovat oletettavasti olleet todella alhainen pikatoimituksien kysyntä tietoliikennesektorilla, autoteollisuuden heikkous sekä osittain pandemian aiheuttama markkinatilanteen vääristymä. Positiivista raportissa pitäisi olla mm. puolijohdesegmentin kasvu ja tasapainoisempi liikevaihdon jakauma lähdettäessä vuoteen 2021. Tärkeimpiä ovat kuitenkin ohjeistus ja näkymät vuodelle 2021, joiden pitäisi tukea tuloksen voimakasta elpymistä viime vuodesta. Koronan aiheuttaman kysyntäkuopan pitkittyminen voisi jälleen painaa 2021 ennusteita.

Aspocomp antoi tammikuussa negatiivisen tulosvaroituksen, jonka mukaan vuoden 2020 liikevaihto oli noin 25,6 MEUR ja liiketulos noin -0,1 MEUR. Q4-liikevaihto oli siis vain noin 5,9 MEUR ja Q4-liiketulos nollatasolla. Yhtiön mukaan tietoliikenneverkot- ja autoteollisuussegmenttien kysyntä jäi Q4:llä ennakoitua alhaisemmaksi. Arviomme mukaan erityisesti tietoliikennesektorin T&K-panostukset ja sitä kautta erityisesti Aspocompin pikatoimituksien kysyntä on jäänyt erittäin alhaiseksi myös Q4:llä. Pikatoimitukset ovat yhtiön tuloskehityksen kannalta kriittisiä korkeiden katetasojen takia. Rajoitukset ja etätyöt haittaavat käsityksemme mukaan merkittävästi erityisesti fyysisen tuotekehityksen tekemistä, missä pikatoimituksilla on tärkeä rooli. Sen sijaan Puolijohde- ja Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmenttien kysynnän pitäisi olla vahvaa. Yhtiön liikevaihtojakauman pitäisi olla tasapainottunut merkittävästi vuoden 2020 aikana.

Aspocomp on viime vuosina kirjannut Q4-tulokseen merkittävän positiivisen verokirjauksen. Ennustamme kirjauksen olevan tappiollisen tuloksen jälkeen viime vuosia pienempi 0,3 MEUR (2019: 0,7 MEUR). Jos kirjaus tehdään, se nostaa raportoitua osakekohtaista tulosta merkittävästi, mutta olemme oikaisseet erän omasta ennusteestamme. Suosittelemme seuraamaan oikaistua osakekohtaista tulosta, joka antaa paremman kuvan operatiivisesta kehityksestä ja kassavirrasta. Osinkoehdotuksen suhteen ennusteemme on 0,10 €/osake (2019: 0,15 €/osake). Tähän tase antaisi mahdollisuudet, mutta jos näkymä on edelleen epävarma, edessä voi olla nollaosinko.

Kirkkaimmassa valokeilassa raportissa on ohjeistus vuodelle 2021 sekä näkymät laajemmin. Ohjeistuksen pitäisi indikoida voimakasta tulosparannusta, koska ennustamme liikevaihdon kasvavan noin 17 % ja liikevoiton olevan noin 2,4 MEUR vuonna 2021. Ennuste on kaukana vuoden 2019 liikevoittotasosta (3,4 MEUR), jonka uskomme edelleen olevan realistinen markkinatilanteen normalisoituessa. On kuitenkin edelleen vaikea arvioida elpymisen ajoitusta ja kulmakerrointa. Q4:llä ei saatu merkkejä käänteestä, mikä aiheuttaa merkittäviä huolia myös alkuvuoden 2021 päälle. Lyhyen aikavälin näkymästä kertoo tilauskanta, jonka odotamme edelleen olevan laskussa (Q4'19: 4,4 MEUR). Koronapandemian vaikutukset ja kesto ovat olleet Aspocompin kohdalla yllättävän suuria ja näkyvyys kysynnän kehitykseen on kroonisesti heikko. Markkinan fundamenttien pitäisi mielestämme olla suunnilleen ennallaan, kun koronapandemian vaikutukset ajallaan poistuvat. Lisäksi yhtiö lähtee vuoteen 2021 lähtee aiempaa tasapainoisemmalla asiakaskokonaisuudella, eikä esimerkiksi tietoliikennesektorin tilanne voi mielestämme enää juuri heikentyä.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 25,6 29,8 33,4
- kasvu-% -18,0% 16,7% 12,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,1 2,4 3,3
- EBIT-% -0,5% 8,0% 9,9%
EPS (oik.) -0,05 0,32 0,46
Osinko 0,10 0,15 0,16
P/E (oik.) -77,3 12,4 8,6
EV/EBITDA 19,4 6,4 4,3
Osinkotuotto-% 2,5% 3,8% 4,0%
Uusimmat ennusteet

Aspocomp on vuonna 1999 perustettu piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö on toimialalla niche-toimija ja keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.