Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Aspocomp Q4 - tuloskasvu jatkuu edelleen

Analyytikon kommentti 01.03.2019 7:45 Aspocomp
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.70 EUR
Kurssi: 4.20 EUR
Kurssi hetkellä: 1.3.2019 - 7:30

Aspocompin Q4-tulos ylitti selvästi odotuksemme vielä positiivisen tulosvaroituksenkin jälkeen, ja pirteiden näkymien perusteella yhtiön tuloskasvu jatkuu hyvällä tasolla myös tänä vuonna. Olemme nostaneet selvästi lähivuosien ennusteitamme ja samalla Aspocompin tavoitehinnan 4,7 euroon (aik. 4,0 euroa). Toistamme lisää-suosituksemme osakkeen arvostustason ollessa edelleen maltillinen (2019e P/E 9x). Merkittävin riski on mielestämme nykyisen vahvan kannattavuuden kestävyys sekä mahdolliset tulospettymykset odotusten ollessa jo korkealla. 

Aspocomp antoi joulukuussa positiivisen tulosvaroituksen, jonka perusteella Q4-liikevaihdon piti olla noin 8,1 MEUR (+29 %) ja liikevoiton noin 0,9 MEUR (marginaali noin 10,5 %). Lopullinen tulos oli kuitenkin vielä selvästi parempi, kun liikevaihto kasvoi lopulta 8,5 MEUR:oon (+36 %) ja liikevoitto oli peräti 1,2 MEUR, mikä tarkoittaa yhtiölle erittäin vahvaa 14,5 %:n liikevoittomarginaalia. Kasvua kiihdytti erityisesti tietoliikenneverkot-segmentin voimakas kysyntä (5G), mutta kasvu oli silti laaja-alaista. Lukujen vahvuutta korostaa se, että joulukuu oli erittäin repaleinen lomien ajoittumisen takia. Oulun tehdas pystyi nostamaan Q4:llä toimitusvarmuuden ennätystasolle. Osakekohtaista tulosta nosti vielä 0,5 MEUR:n positiivinen verokirjaus, joka oli odotettu muttei ennusteissamme. Tämä johtuu siitä, ettei kirjaus ole kassavirtavaikutteinen ja siten sen ennakointi vääristäisi yhtiön todellista tulostasoa (ja sitä kautta arvostusta). Osinkoehdotus oli odotuksiemme mukaisesti 0,12 euroa, mikä antaa osinkotuotoksi noin 2,9 %. 

Aspocompin ohjeistus vuodelle 2019 oli odotuksiemme mukainen: liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 % (2018: 29,1 MEUR) ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2018 (2,9 MEUR). Vaikka ohjeistus oli odotettu, sen indikoima (minimi) tulostaso oli Q4-tulosylityksen takia ennakoimaamme korkeampi. Tässä vaiheessa vuotta annettu suhteellisen voimakas ohjeistus mielestämme myös indikoi sitä, että alkuvuonna kysyntä on pysynyt loppuvuoden vahvalla tasolla. Aspocomp on ollut ohjeistuksissaan erittäin varovainen viime vuosina, mistä kertovat mm. viime vuoden monet positiiviset tulosvaroitukset. Lähes kaikki yhtiön strategiassaan valitsemat asiakassegmentit olivat Q4:llä erittäin vahvoja ja kaikilla on vahvat näkymät vuodelle 2019, mikä tukee odotuksia. Olemme aikaisemmin olleet huolestuneita mm. Nokian 5G-tuotekehitysinvestointien ajaman kysynnän väliaikaisesta heikentymisestä. Olemme kuitenkin todennäköisesti yliarvioineet aiemmin Nokian merkityksen, koska 1) Aspocomp kertoi tietoliikenneverkot-segmentissä olevan ”reilut 10 merkittävää asiakkuutta” ja 2) viiden suurimman asiakkaan osuus yhtiön liikevaihdosta oli vuonna 2018 54 % (2017: 51 %), missä kasvu oli ennakoimaamme maltillisempaa vahvana 5G-vuonna. Olemme nostaneet erittäin vahvan Q4-tuloksen ja erittäin hyvien näkymien takia 2019-tulosennusteitamme noin 17 %.  

Aspocompin 2019e P/E on nousseilla ennusteillamme vain hieman yli 9x ja EV/EBITDA on kohtuullinen 7x. Kertoimet ovat hieman alhaisempia kuin edellisessä päivityksessämme ja nyt vuoden 2019 tuloskasvunäkymä on mielestämme selvästi vankemmalla pohjalla. Menestyksekäs vuosi 2018 parantaa yhtiön taloudellista track-recordia ja vahvistaa luottamusta myös siitä, että yhtiön tuloskehitys on kestävällä uralla eikä pelkästään esimerkiksi 5G-kysynnän varassa. Yhtiön sisäinen ja strateginen kehitys on ollut viime vuosina todella vakuuttavaa, mutta yhtiön näkyvyys kysyntään on kroonisesti heikko pikatoimituksiin nojaavan liiketoimintamallin takia. Tämän takia selkein osakkeeseen liittyvä riski on mielestämme tulospettymyksien vaara, mikä voisi asettaa myös nykyisen erittäin korkean kannattavuuden kestävyyden kyseenalaiseksi. Riskiä nostaa tämän hetken korkeat odotukset. Osakkeen suurempi arvonnousu vaatii mielestämme edelleen tuloskasvun jatkumista, vaikka arvostuskertoimet ovatkin hyvin maltillisia.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 29,1 32,0 35,1
- kasvu-% 21,8% 10,0% 9,5%
Liikevoitto (EBIT) 2,9 3,3 3,4
- EBIT-% 9,9% 10,3% 9,8%
EPS (oik.) 0,49 0,45 0,47
Osinko 0,12 0,13 0,14
P/E (oik.) 7,6 9,3 8,8
EV/EBITDA 7,0 7,2 5,9
Osinkotuotto-% 3,2% 3,1% 3,3%
Uusimmat ennusteet

Aspocomp on vuonna 1999 perustettu piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö on toimialalla niche-toimija ja keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.