Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Aspocomp: Vakuuttavaa tekemistä

Analyytikon kommentti 11.03.2022 6:46 Aspocomp
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.80 EUR
Kurssi: 6.28 EUR
Kurssi hetkellä: 11.3.2022 - 6:31 Analyysi päivitetty: 7.11.2021

Toistamme Aspocompille lisää-suosituksen ja nostamme tavoitehintamme 6,8 euroon (aik. 6,2 €) yhtiön vahvan Q4-raportin jälkeen. Tilauskannan erittäin vahva kehitys yhdistettynä edelleen hyvään kysyntään puski lähivuosien tulosennusteitamme 10-15 % ylöspäin. Ennusteiden nousun tukemana näemme osakkeen riski/tuotto-suhteen edelleen hyvänä, vaikka osakemarkkinat ja maailma ovat myllerryksessä yhtiön ympärillä. Osakkeen arvostus on maltillinen (2022e P/E 10x) ja vahvan näkymän ansiosta liiketoimintaan liittyvät riskit ovat normaalia pienemmät.

Erittäin vahva Q4-tulos

Liikevaihdon kasvu oli Q4:llä hurjat +81 %, mikä ylitti ennusteemme (+57 %) selvästi. Kasvu oli hyvin laaja-alaista, mutta poikkeuksellisen vahvaa kysyntä oli autoteollisuudessa asiakkaiden nostaessa myös varastotasoja. Ainoa heikko kohta oli tietoliikenneverkot, jossa liikevaihto supistui selvästi komponenttipulan siirtäessä T&K-töitä. Q4-liiketulos oli 1,2 MEUR, kun ennusteemme oli 1,0 MEUR. Selkeä tulosylitys tuli puhtaasti liikevaihdon ennakoitua voimakkaamman kasvun kautta, sillä liikevoittomarginaali 11,5 % oli pitkälti odotuksiemme (11,2 %) mukainen. Koska Aspocompin tuotekatteet ovat korkeita (etenkin pikatoimituksissa) ja kulurakenne merkittävin osin kiinteä, on yhtiöllä voimakas tulosvipu. Liikevaihtotasoon suhteutettuna vaisua kannattavuutta selittää heikko myyntimix, sillä pikatoimituksien taso ei ole edelleenkään elpynyt pandemiaa edeltäneelle tasolle.

Rakennuspalikat vuoden 2022 tulokselle ovat hyvät

Ohjeistus vuodelle 2022 oli odotuksiemme mukaisesti varovainen (liikevaihto kasvaa ja liiketulos paranee), mutta yhtiö ennusti kysynnän parantuvan kaikissa asiakassegmenteissä. Vahvin merkki tulevasta on historiallisen korkea 16,5 MEUR:n tilauskanta, jota tuki erityisesti puolijohdeteollisuuden voimistunut kysyntä. Tälle sektorille onkin helppo ennustaa vahvaa kasvua tänä vuonna. Tilauskannan tarjoama näkyvyys on poikkeuksellisen hyvä, mikä johtuu osin rakenteellisista tekijöistä (mukana volyymitoimituksia partnereille) ja osittain yleisesti pidentyneistä toimitusajoista. Nostimme Aspocompin lähivuosien tulosennusteita noin 10-15 % yhtiön erittäin vahvan Q4-raportin jälkeen. Odotamme nyt käytännössä yhtiön H2’21-tuloskunnon jatkuvan koko vuoden 2022 ja tästä eteenpäin. Kannattavuuden osalta paljon riippuu siitä, nousevatko tietoliikennesektorin pikatoimitukset vuoden 2022 aikana aiemmalle tasolleen. Jos näin käy, kannattavuus voisi edelleen parantua. Muuten vahvaa näkymää voi heikentää komponenttipulan vaikutukset asiakkaisiin, mutta mielestämme Aspocompin asema on tilanteessa hyvä. Lisäksi uhkana on Venäjän sotatoimien vaikutukset Euroopan talouteen, mutta suoria vaikutuksia emme yhtiöön näe. 

Osake on edelleen edullinen, jos meno jatkuu

Aspocompin arvostuskertoimet ovat maltillisia (2022e P/E on noin 10x ja EV/EBITDA 6x) ja kertoimet ovat matalia myös suhteessa verrokkeihin. Kokonaisuudessaan osakkeen arvostus on matala ja näkymä positiivinen, mikä tekee osakkeen riski/tuotto-suhteesta varsin houkuttelevan. Omaan liiketoimintaan liittyviä riskejä yhtiö on onnistunut pienentämään määrätietoisella työllä, jolla näkyvyyttä kysyntään on saatu parannettua. Samalla osakemarkkinoihin liittyvät ulkoiset riskit ovat kuitenkin nousseet, mikä heijastuu negatiivisesti myös Aspocompin hyväksyttävään arvostukseen. Riskinä ovat mm. Venäjän sotatoimien negatiiviset vaikutukset Euroopan talouteen, yleisen riskinottohalukkuuden pienentyminen osakemarkkinoilla sekä Aspocompin kysyntätilanteen kestävyys osin poikkeuksellisessa tilanteessa. Tässä tilanteessa arvostuskertoimien nousuun ei kannata luottaa.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 33,2 40,2 42,6
- kasvu-% 29,3% 21,1% 6,0%
Liikevoitto (EBIT) 2,2 4,3 4,5
- EBIT-% 6,8% 10,7% 10,6%
EPS (oik.) 0,31 0,61 0,63
Osinko 0,15 0,24 0,29
P/E (oik.) 19,5 10,4 9,9
EV/EBITDA 10,5 6,1 5,2
Osinkotuotto-% 2,5% 3,9% 4,5%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Aspocomp on vuonna 1999 perustettu piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö on toimialalla niche-toimija ja keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.