Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Avidly: Kasvuyhtiön viitan sovittelua

Analyytikon kommentti 03.05.2021 8:20 Avidly
Yhtiö: Avidly
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.50 EUR
Kurssi: 6.54 EUR
Kurssi hetkellä: 3.5.2021 - 8:05

Avidlyn alkuvuonna jatkunut kasvu ja kannattavuuden vahvistuminen antoivat jälleen merkin yhtiön käänteen etenemisestä. Vaikka päivitetyn kasvustrategian toteutus on vasta alussa, pienenevät yhtiön kasvuun liittyvät riskit operatiivisen kurinalaisuuden kehittymisen myötä. Q1-luvut vahvistivat jälleen luottamustamme yhtiön käänteen etenemiseen ja kasvuun. Nousseen arvostuskuvan (EV/Liikevaihto 1,3x) myötä käännettä mielestämme kuitenkin hinnoitellaan osakkeeseen jo liian etupainotteisesti. Nostamme tavoitehintamme 6,5 euroon (aik. 6,0 euroa) heijastellen noussutta luottamusta käänteeseen, mutta kurssinousun myötä käännymme vähennä-suositukseen (aik. lisää).

Vuosi alkoi operatiivisesti odotuksiamme vahvemmin

Avidlyn Q1-kasvu (liikevaihto +6 % ja myyntikate +12 %) vertailukaudesta (Q1’20) ja operatiivinen kannattavuus (oik. EBIT 7 %) olivat odotuksiamme pirteämpiä. Osakepalkkiojärjestelmän vaikutukset painoivat kuitenkin liikevoiton ennusteitamme matalammaksi. Kasvu oli kansainvälisesti vahvempaa kuin Suomessa, ja kasvunsa tueksi yhtiö onnistui voittamaan uusia asiakkuuksia. Katsaus antoi jälleen lisää merkkejä Avidlyn operatiivisesta kehityksestä ja tukee yhtiön profiilin asteittaista kääntymistä käänneyhtiöstä kohti kannattavan kasvun yhtiötä.

Operatiivinen kurinalaisuus kehittyy ja tukee kasvun rinnalla lähivuosina kohenevaa kannattavuutta

Heikon loppuvuoden 2019 (H2’19 EBIT-% -20 %) jälkeen Avidlyn johtoa uudistettiin, mistä lähtien yhtiön kannattavuus (oik. EBIT) on ollut paranevalla trendillä yli vuoden ajan. Tämän taustalla on nähdäksemme ollut erityisesti viime vuoden henkilöstöjärjestelyt sekä vahvistuneen operatiivisen johtamisen kautta kasvaneet laskutusasteet ja tuottavuus. Odotamme yhtiön operatiivisen kehityksen jatkuvan ja näkyvän lähivuosina jatkuvana kannattavuuden vahvistumisena. Nähdäksemme Avidlyllä on hyvin markkinoiden tarpeisiin vastaava tarjonta, jossa yhdistyy moderni markkinointi ja sitä tukevat teknologiat. Kokonaisuutena yhtiöllä on mielestämme hyvät edellytykset edetä joulukuussa julkaiseman päivitetyn strategiansa mukaisella kannattavan kasvun polulla (Tavoite: >10 % orgaaninen kasvu vuosina 2021-2025, >10 % oik. liikevoitto vuonna 2025).

Teimme ennusteisiin pieniä tarkennuksia

Osakepalkkiojärjestelmän vaikutukset painoivat liikevoittoa emmekä oikaise niitä ennusteistamme, mistä johtuen laskimme myös aavistuksen Avidlyn ennusteita tälle vuodelle. Muilta osin ennusteemme ovat pitkälti ennallaan. Ennustamme Avidlylle edelleen keskimäärin 10 %:n liikevaihdon orgaanista vuosikasvua (tavoite: > 10 %) vuosina 2021-2025 ja noin 9 %:n liikevoittomarginaalia vuonna 2025 (Tavoite: EBITA-% >10 %). Pitkällä aikavälillä ennustamme Avidlyn liikevoitto-%:n tasaantuvan noin 8,5 %:iin.

Käännettä hinnoitellaan jo liian etupainotteisesti

Avidlyn osaketta arvostetaan vuoden 2021 ennusteillamme 1,3x EV/Liikevaihto-kertoimella, mikä sisältää jo hyvin vahvan odotuksen käänteen onnistumisesta. Kasvun jatkuessa ja käänteen onnistuessa (2022e oik. P/E 16x) tulospohjainen arvostus antaa osakkeelle tukea, mutta tämä vaatii kannattavuuden nopeaa elpymistä lähelle toimialan normalisoituja tasoja. Avidlyn viimeaikaiset operatiiviset luvut ovat työntäneet yhtiötä nopeasti ulos käänneyhtiön lokerosta, mikä tukee näkemystämme ripeästä käänteestä. Matkaa on kuitenkin vielä kuljettavana, ja sijoittajalla on mielestämme hyvä hetki hengähtää ja jäädä odottelemaan yhtiöltä lisää näyttöjä.

Käy kauppaa. (Avidly)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 25,0 26,9 30,3
- kasvu-% 12,8% 7,8% 12,4%
Liikevoitto (EBIT) -0,1 0,8 2,3
- EBIT-% -0,2% 2,9% 7,8%
EPS (oik.) -0,01 0,12 0,42
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -672,2 52,5 15,6
EV/EBITDA 13,0 14,4 8,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Avidly on vuonna 2006 perustettu suomalainen markkinoinnin palvelutoimisto ja automaatioyhtiö. Yhtiön palvelut kattavat kokonaisvaltaisesti keskisuurten ja suurten yritysten sekä julkisen hallinnon markkinoinnin, mainonnan, viestinnän, ja myynnin asiantuntijapalvelut, toteutuksen ja suunnittelun. Avidlyn nykyinen liiketoimintarakenne on syntynyt lukuisten yrityskauppojen seurauksena. Yhtiö listautui vuonna 2010 First North-markkinapaikalle ns. käänteisellä listautumisella.