Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Avidly
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.50 EUR
Kurssi: 6.00 EUR
Kurssi hetkellä: 18.6.2021 - 6:16

Toistamme Avidlyn vähennä-suosituksen ja 6,5 euron tavoitehinnan. Avidly rakentaa ja operoi yritysten digitaalisen myynnin ja markkinoinnin koneistoja. Myynnin ja markkinoinnin muutos kohti digitaalisia kanavia on jatkunut pitkään ja yhtiö on asemoitunut vahvasti näiden trendien tuella kasvavaan markkinasegmenttiin. Edellisen strategian toteutuksen ongelmien jälkeen Avidlyn kannattavan kasvun tarina on kerännyt uskottavuutta vahvoilla viimeaikaisilla näytöillä. Yhtiön arvostus on laskenut kurssilaskun myötä hiljalleen neutraalimmaksi, mutta jäämme vielä sivuun odottamaan lisää merkkejä käänteen etenemisestä. Yhtöistä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

Avidlyn asiantuntijat rakentavat ja operoivat yritysten digitaalisen myynnin ja markkinoinnin koneistoja

Avidly on moderniin myyntiin ja markkinointiin keskittyvä asiantuntijayhtiö, jonka tarjonta kattaa laajasti modernin markkinointiyksikön tarpeet. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen markkinointiteknologian (erityisesti Hubspot) käyttöönottoja ja ylläpitoa, minkä avulla asiakkaille rakennetaan digitaalisia myyntikanavia ja asiakaspolkuja. Avidlyn toiminnasta suurempi osuus on kuitenkin markkinointi- ja viestintäpalveluita, joiden rooli on vastaavasti tuoda asiakasvirtaa rakennettuihin digitaalisiin myyntikanaviin. Yhtiön palvelutarjonta kattaa asiakkaiden markkinoinnin, myynnin ja viestinnän tarpeet laajasti kaupallistamisesta aina kasvun toteuttamiseen, ja se kykenee palvelemaan eri kehitysvaiheen yhtiöitä.

Myynnin ja markkinoinnin muutos kohti digitaalisia kanavia on jatkunut pitkään

Mediamainonnan budjetit ovat siirtyneet jo pidempään perinteisestä mediasta digitaalisiin kanaviin. Taustalla on ajankäytön kasvu digitaalisissa palveluissa, mutta myös ihmisten kasvava halu asioida digitaalisesti. Toimiala on yleisesti altis talouden syklin muutoksille. Toisaalta digitaalinen markkinointi on sulautumassa osaksi myyntiä ja siitä on tullut liiketoimintakriittisempää, eikä markkinointibudjetti ole välttämättä enää selvä leikkauskohde heikommassa talousympäristössä. Avidly on asemoitunut markkinan kasvavaan digitaalisen myynnin ja markkinoinnin segmenttiin, jossa sen tarjonnan laajuus ja kilpailukyky kokonaisuutena erottuu kilpailussa nähdäksemme edukseen.

Edellisen strategiakauden pettymysten jälkeen yhtiöstä on kuoriutunut orastava kasvutarina

Avidlyn viime vuodet ovat olleet sijoittajan kannalta vuoristorataa. Yhtiön edellinen kasvustrategia lähti vuonna 2019 sivuraiteille ja kannattavuus heikkeni rajusti (H2/19 EBIT-% -20 %). Vuoden 2020 alussa yhtiössä vaihtui johto, ja tämän jälkeen uudistuksia on toteutettu hengästyttävällä tahdilla: osakeanti ja lainarahoitus, organisaatiomuutokset, sisäisen raportoinnin ja operatiivisen johtamisen kehittäminen, strategiapäivitys, sijoittajaraportoinnin uudistaminen ja brändin uudistus. Yhtiö käänsi itsensä nopeasti kannattavaksi (Q1/21 oik. EBIT-% 7 %), ja yhtiön tavoittelema kannattavan kasvun strategia on saanut uskottavuuden tueksi ensimmäisiä selviä näyttöjä. Ennustamme Avidlylle keskimäärin 10 %:n liikevaihdon orgaanista vuosikasvua (tavoite: > 10 %) vuosina 2021-2025 ja noin 9 %:n liikevoittomarginaalia vuonna 2025 (Tavoite: EBITA-% >10 %).

Käänteen onnistumiseen nojaava arvostus on varsin neutraali, mutta ei vielä riittävän houkutteleva

Avidlyn arvonluonti nojaa nähdäksemme odotukseen kannattavasta kasvusta, jota voidaan kiihdyttää strategian mukaisin yritysostoin. Ennusteillamme yhtiön vuoden 2021 EV/Liikevaihto-kerroin on 1,2x, sisältäen selvän odotuksen käänteen onnistumisesta. Yhtiön tulospohjainen arvostus (2022-2023 oik. P/E 17-14x) kääntyisi lähivuosina jo houkuttelevammaksi, mutta mielestämme vahvemmin tähän nojaaminen vaatisi lisää näyttöjä käänteen etenemisestä.

Käy kauppaa. (Avidly)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 25,0 26,9 30,3
- kasvu-% 12,8% 7,8% 12,4%
Liikevoitto (EBIT) -0,1 -0,2 0,5
- EBIT-% -0,2% -0,7% 1,6%
EPS (oik.) -0,01 0,12 0,35
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -672,2 48,1 16,9
EV/EBITDA 13,0 22,1 15,2
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Avidly on vuonna 2006 perustettu suomalainen markkinoinnin palvelutoimisto ja automaatioyhtiö. Yhtiön palvelut kattavat kokonaisvaltaisesti keskisuurten ja suurten yritysten sekä julkisen hallinnon markkinoinnin, mainonnan, viestinnän, ja myynnin asiantuntijapalvelut, toteutuksen ja suunnittelun. Avidlyn nykyinen liiketoimintarakenne on syntynyt lukuisten yrityskauppojen seurauksena. Yhtiö listautui vuonna 2010 First North-markkinapaikalle ns. käänteisellä listautumisella.