Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Avidly
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.50 EUR
Kurssi: 3.96 EUR
Kurssi hetkellä: 14.1.2021 - 7:45

Nostamme Avidlyn tavoitehinnan 4,5 euroon (aik. 3,5 euroa) ja toistamme lisää-suosituksen. Avidly julkisti joulukuussa uuden kasvustrategiansa, jota se avasi tarkemmin tiedotustilaisuudessa eilen. Kasvustrategia yhdistää hyvin Avidlyn vahvuuksia ja sillä on mielestämme hyvät onnistumisen edellytykset. Teimme vahvistunutta luottamustamme heijastellen tarkennuksia erityisesti pitkän aikavälin tulosennusteisiimme. Avidlylla on edelleen viime vuosien haasteista ja pettymyksistä johtuva korkeahko, mutta näyttöjen edetessä madaltuva riskiprofiili. Tuloskäänteen jatkuessa osakkeen arvostus on kuitenkin edelleen kohtuullinen (2022e oik. P/E 16x).

Avidly kampesi itsensä ulos vaikeasta tilanteesta ripeästi

Avidlyn H1/2020 toteuttama merkintäoikeusanti ja lainarahoituksen sopiminen vakauttivat yhtiön rahoitusaseman. Lisäksi uusi johto laittoi ripeästi kannattavuusperustaa kuntoon, mistä osoituksena oli olosuhteisiin nähden hyvä suoritus H1:llä. Luottamuksemme käänteen etenemiseen on siten hyvä. Nämä tekijät ovat mielestämme pienentäneet yhtiön riskitasoa, ja mahdollistavat katseiden kääntämisen vähitellen lähivuosien kannattavuuden kohenemiseen ja kasvupotentiaalin.

Kasvustrategian suuntaviivat ovat lupaavat ja niissä on menestyksen edellytykset

Avidlyn joulukuussa julkistama ja eilen tiedotustilaisuudessa esittelemä strategia vuosille 2021-2025 hyödyntää yhtiön osaamista ja kokemusta markkinoinnin luovan ja teknisen osaamisen yhdistämisestä. Avidly tavoittelee strategiakaudellaan yli 10 %:n vuosittaista orgaanista kokonaisliikevaihdon kasvua ja tätä voimakkaampaa kansainvälistä kasvua. Tavoitteena on kasvattaa liikevaihto 50 MEUR:oon vuoteen 2025 mennessä. Kannattavuustavoite vuodelle 2025 on saavuttaa yli 10 %:n liikevoittomarginaali oikaistuna yrityskauppojen poistoista (EBITA). Strategian tavoitteet ovat isossa kuvassa mielestämme varsin realistiset, mutta niihin pääseminen vaatii Avidlylta kurinalaista etenemistä sekä onnistumisia yritysostoissa. Strategiajulkistuksen yhteydessä tiedotettu tiheämpi raportointisykli (Q1- ja Q3-liiketoimintakatsauksien lisäys) antaa kuitenkin etenemisen seurantaan hyvät puitteet.

Korotimme pitkän aikavälin tulosennusteita heijastellen kasvanutta luottamustamme kasvustrategiaan

Ennustamme Avidlylle 10 %:n keskimääräistä liikevaihdon orgaanista vuosikasvua (tavoite: > 10 %) vuosina 2021-2025 ja noin 8 %:n liikevoittomarginaalia vuonna 2025 (Tavoite: EBITA-% >10 %). Kasvua tukevat viime vuoden yritysostot sekä markkinan elpyminen. Arvioimme oikaistun suhteellisen liikevoiton elpyvän tänä vuonna 4 %:iin (2020e: -3 %) tehokkuuden ja liikevaihdon parantumisen myötä. Pitkällä aikavälillä ennustamme Avidlyn liikevoitto-%:n olevan noin 8 %.

Arvostus on edelleen kohtuullinen käänteen potentiaali ja riskit huomioiden

Avidlyn osaketta arvostetaan vuoden 2020 ennusteillamme 1,0x EV/Liikevaihto-kertoimella, mikä sisältää jo selvän odotuksen käänteen etenemisestä. Vuoteen 2022 katsottaessa tulospohjainen arvostus antaa arvostukselle tukea oikaistun P/E-kertoimen painuessa 16x tasolle. Avidly on vähitellen kipuamassa ulos käänneyhtiön lokerosta, mutta viime vuosien haasteiden ja pettymysten jälkeen yhtiö tarvitsee edelleen lisää merkkejä tuloskäänteen etenemisestä ja kasvun kääntymisestä kannattavaksi.

Käy kauppaa. (Avidly)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 24,1 26,5 29,4
- kasvu-% 8,9% 9,9% 10,9%
Liikevoitto (EBIT) -0,8 0,9 1,5
- EBIT-% -3,3% 3,4% 5,0%
EPS (oik.) -0,20 0,14 0,24
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -19,6 27,4 16,3
EV/EBITDA 22,9 8,8 6,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää yli 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com