Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Basware
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 41.00 EUR
Kurssi: 35.85 EUR
Kurssi hetkellä: 15.9.2021 - 5:56

Basware kertoi yhtiön kuulumisista tiistaina ennen Q3-raporttia edeltävää hiljaista jaksoa. Yhtiö näkee asiakaskunnassaan edelleen epävarman toimintaympäristön aiheuttamaa päätöksenteon hitautta, mikä heijastuu yhtiön myyntiin lyhyellä tähtäimellä. Samaan aikaan myynnin perustan vahvistaminen etenee myynnin tehokkuuden ja kumppanimyynnin kehityksen myötä. Yhtiön pitkän aikavälin tarina on kommenttien perusteella ennallaan, joskin loppuvuodelle odottamamme markkinan elpyminen vaikuttaa olevan odotettua hitaampaa. 

Baswaren kohdemarkkinassa haasteet ovat edelleen läsnä. Suurempien asiakkaiden liiketoimintaympäristössä on edelleen epävarmuutta mm. globaalien toimitusketjujen haasteista johtuen. Basware pyrkii aktiivisesti kommunikoimaan asiakkailleen ratkaisunsa nopeaa takaisinmaksua, mutta toistaiseksi tämä ei ole muuttanut suurten yritysten valmiutta aloittaa merkittäviä ohjelmistoprojekteja. Q3:n kesäkuukaudet ovat tutusti hetkellisesti heikentäneet myyntiputkea, joka on kuitenkin lähtenyt neljänneksen loppua kohden vahvistuvalle trendille. Yhtiö kommentoi tuotteensa kilpailukyvyn olevan edelleen vahva, ja yhtiö näkee markkinan haasteet edelleen ohimenevänä lyhyen tähtäimen hidasteena. 

Sisäisesti Basware on jatkanut panostuksiaan myynnin kehittämiseen. Kumppanimyyntikanavan rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaan ja yhtiön mukaan sillä on selkeät hankkeet, joilla myynnin tuottavuutta kehitetään. Etenkin jälkimmäiseen tukea tuo muutama viikko sitten rekrytoitu uusi myyntijohtaja (CRO, Chief Revenue Officer), jonka kokemusta suurten ohjelmistoyhtiöiden (Software AG, Salesforce) myynnin johtamisesta Basware aikoo hyödyntää myyntiorganisaationsa kehittämisessä. 

Lukujen osalta edelliset tekijät tarkoittavat vielä haasteita Cloud-tilauskertymän tasoon, mikä yhdessä viimeisen 12 kuukauden matalaksi jääneen tilauskertymän kanssa näkyy lähitulevaisuudessa hitaampana Cloud-liikevaihdon kasvuna. Aiemman kommunikaation mukaan vanhan liiketoimintamallin ylläpitotuotot jatkavat laskutrendillä, minkä myötä yhtiön kokonaisliikevaihdon kasvu tulee odotettavasti olemaan ohjeistuksen mukaisesti odotettavasti maltillisella tasolla. Lainojen uudelleenjärjestelyjen myötä rahoituskulut tulevat olemaan Q3:lla kertaluontoisesti korkeat. Puhelu ei tuonut olennaista muutosta yhtiön pitkän aikavälin tarinaan eikä aiheuta välittömiä ennustemuutoksia. Markkinan hidas elpyminen vaatii sijoittajilta kuitenkin edelleen kärsivällisyyttä yhtiön pyrkiessä selättämään kasvunsa hidasteita. 

Käy kauppaa. (Basware)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 151,6 155,4 170,5
- kasvu-% 2,2% 2,5% 9,8%
Liikevoitto (EBIT) 4,7 5,7 9,9
- EBIT-% 3,1% 3,7% 5,8%
EPS (oik.) -0,50 -0,93 0,08
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -83,9 -38,4 455,0
EV/EBITDA 32,1 26,9 22,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Basware on vuonna 1985 perustettu globaalisti toimiva ohjelmistoyhtiö, joka kehittää koko hankinnasta maksuun (P2P, Procure-to-Pay) -prosessin kattavaa pilvipohjaista ohjelmistoa, laskujen sekä tilausten ja tietojen välittämiseen suunnattua globaalia liiketoiminta-verkostoa. Hankinnasta maksuun (P2P) - prosessi kattaa kaikki vaiheet tuotteen tai palvelun tilauksesta lopulta maksua vaille käsiteltyyn ostolaskuunlasti. Baswarella on asiakkaana yli 2500 suurta yritystä sekä julkisen sektorin organisaatiota.