Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Basware
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 40.00 EUR
Kurssi: 39.75 EUR
Kurssi hetkellä: 18.12.2020 - 6:05

Nostamme Baswaren tavoitehinnan 40,0 euroon (aik. 38,0 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksen. Baswaren raskas transformaatio SaaS/cloud-yhtiöksi on loppusuoralla ja yhtiö on viime vuosien aikana rakentanut onnistuneesti perustaa pitkän aikavälin kannattavalle kasvulle. Basware on myös varmistanut asemansa yhtenä globaaleista johtajista vahvasti kasvavalla pilvipohjaisten verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen markkinalla. Markkinan kasvupotentiaali yhdistettynä ennustettavaan ja skaalautuvaan liiketoimintamalliin tarjoaa huomattavan pitkän aikavälin potentiaalin. Näkyvää kasvun kiihtymistä joudutaan kuitenkin odottamaan lähivuosiin johtuen koronasta ja Baswaren kehitysvaiheesta, minkä takia lyhyen aikavälin odotukset on syytä pitää maltillisina. Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

Basware on muuntautunut yhdeksi johtavista toimijoista hankinnasta maksuun -pilviohjelmistoissa    

Basware on muuntautunut viimeisen vuosikymmenen aikana perinteisestä lisenssiohjelmistoyhtiöstä yhdeksi maailman johtavista pilvipohjaisten, verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoajista. Baswaren vahvuudet ovat erityisesti sen avoimessa laskunvälitysverkostossa ja ostolaskujen käsittelyn automatisaatiossa. Baswaren noin 5 miljardin euron kohdemarkkina on yhtiön kokoon nähden suuri ja pilvipalveluiden yleistymisen sekä automatisaation myötä sen kokonaiskasvun odotetaan olevan noin 10 % vuodessa. Nuoren markkinan kilpailukenttä on vielä hajanainen, mutta mittakaavaetujen myötä markkina todennäköisesti keskittyy muutamille johtaville toimijoille seuraavan vuosikymmenen aikana.

Sisäinen iskukunto alkaa viimein löytyä

Baswaren transformaatio kertalisenssimallista pilvipohjaiseen SaaS-malliin on ollut haastava ja kestänyt yli 10 vuotta. Nyt Basware on selkiyttänyt rakenteitaan ja tuonut strategiaan merkittävästi lisää kurinalaisuutta ja fokusta. Strategia on siirtynyt optimointivaiheeseen, jossa avainteemana on kannattava kasvu. Baswaren uusi johto on saanut tämän osalta hyviä tuloksia aikaan, mistä osoituksena tuntuva kannattavuuskäänne tänä vuonna. Mielestämme perusta kannattavalle kasvulle alkaa olla nyt kunnossa, mutta tekemistä on vielä paljon etenkin myyntikanavan kehittämisen osalta, ennen kuin näemme kasvussa selkeää kiihtymistä.

Kasvupotentiaalin ja SaaS-mallin hyötyjen realisoituminen edellyttää myynnin ja käyttöönottojen vauhdittamista

Baswaren liiketoimintamalli tarjoaa sijoittajalle kiinnostavan yhtälön, sillä jatkuviin tuottoihin nojaavan kasvun lisäksi yhtiön asiakkuuksien elinkaaren odotettu arvo ylittää 7-kertaisesti asiakashankinnan kustannukset. Skaalautuvuuden hyödyt saadaan kuitenkin vasta kasvun ja mittakaavaetujen kautta, ja ne edellyttävät hyvin etupainotteisia panostuksia. Lisäksi Baswaren kokonaisliikevaihdon kasvua ja kannattavuutta heikentää muutaman vuoden ajan vielä vanhan on-premise ohjelmiston tuottojen lasku. Arvioimme yhtiön liikevaihdon kasvavan vuosittain 2-12 % vuosina 2020-2023, missä odotuksena noin 14 % vuotuinen cloud-kasvu. Oikaistun liikevoiton arvioimme nousevan 9 %:iin vuonna 2023.

Nykyinen arvostus vaatii tuekseen onnistumisia

Ennusteoletuksillamme Baswarella on matkaa vielä 3-4 vuotta ennen kuin kokonaiskasvu- ja kannattavuusluvut ovat tasolla, joilla yhtiön profiili sijoittajien silmissä kääntyy selkeämmin transformaatiota tekevästä yhtiöstä kannattavan kasvun SaaS-yhtiöksi. Mikäli yhtiö onnistuu tässä muutoksessa, tullaan osakkeelle hyväksymään todennäköisesti selvästi nykyistä (2020e EV/S 4,1x) korkeampi arvostus. Nykyinen arvostus ennakoi kuitenkin jo onnistumista, eikä riskikorjattu tuotto ole näkemyksemme mukaan riittävän houkutteleva positiivisen suosituksen perustelemiseksi.

Käy kauppaa. (Basware)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 148,3 151,7 160,5
- kasvu-% 4,9% 2,3% 5,8%
Liikevoitto (EBIT) -14,6 4,2 4,9
- EBIT-% -9,9% 2,8% 3,1%
EPS (oik.) -1,37 -0,48 -0,33
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -17,4 -82,4 -122,1
EV/EBITDA 294,1 31,6 30,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen.