Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Basware
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 40.00 EUR
Kurssi: 37.00 EUR
Kurssi hetkellä: 21.4.2021 - 6:13

Toistamme Baswaren 40,0 euron tavoitehinnan ja lisää-suosituksen. Baswaren Q1 oli odotuksien mukainen, mutta kasvua ennakoiva tilauskertymä jäi heikoksi. Yhtiön pitkän aikavälin tarina on mielestämme edelleen houkutteleva, sillä siinä yhdistyy suuren kasvupotentiaalin markkina, vahvat kilpailuedut sekä ennustettava ja skaalautuva liiketoimintamalli. Basware on nähdäksemme tehnyt määrätietoisesti oikeita asioita, mutta niiden positiivisten vaikutusten näkyminen luvuissa vaatii markkinalta myötätuulta. Kohtuullisena pysyttelevä arvostuskuva (2021e EV/S 3,8x) tarjoaa pitkän aikavälin sijoittajalle mielestämme edelleen hyvän paikan hypätä yhtiön kasvutarinaan mukaan.

Vuosi alkoi odotetuissa merkeissä, mutta kasvua ennakoiva tilauskertymä jäi heikoksi

Baswaren Q1:n kokonaisliikevaihto oli odotetusti edellisvuoden tasolla, kun Cloud-kasvua (+6 % vertailukaudesta) tasapainotti yhtiön poistuva liikevaihto Ylläpito-segmentistä (-66 %). Kannattavuus parani hieman edellisvuoden tasolta, vaikka korkeakatteisen Ylläpito-liikevaihdon väheneminen toi vastatuulta. Tulevien vuosien kasvua ennakoiva Cloud-tilauskertymä jäi kuitenkin selvästi odotuksistamme (Toteutunut 2,9 MEUR, Inderes: 4,5 MEUR), mikä kertoo markkinaympäristön olevan yhtiölle edelleen haastava. Basware kommentoi myynnin näyttävän tällä hetkellä hyvältä ja odottavansa markkinan asteittaista paluuta normaaliin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Pitkän aikavälin potentiaali on edelleen houkutteleva, mutta hyvän tekemisen vaikutukset eivät vielä pintaudu

Baswaren pitkän aikavälin tarina on houkutteleva, sillä siinä yhdistyy suuren kasvupotentiaalin markkina, vahvat kilpailuedut sekä ennustettava ja skaalautuva liiketoimintamalli. Basware on vahvistanut kasvunsa perustaa sarjalla kannattavuusparannuksia sekä myynnillisillä panostuksilla kumppanimyyntiin ja ideaalin asiakasprofiilinsa määrittelyyn. Korona sekä talousympäristön epävarmuus ovat kuitenkin jarruttaneet IT-projektien käynnistystä etenkin suurissa kansainvälisissä yhtiöissä, jotka ovat Baswarelle keskeistä asiakaskuntaa. Odotamme tämän varovaisuuden alkavan hellittää taloustilanteen mukana loppuvuoden lähestyessä. Tulevia markkinan myllerryksiä ajatellen näemme Baswarella mahdollisuuden lieventää vastaavien kasvun hidasteiden vaikutusta, ja yhtiö kommentoikin kehittävänsä asiakkailleen matalamman riskin malleja ohjelmistonsa käyttöönottoihin.

Laskimme odotuksiamme lyhyen aikavälin Cloud-tilauskertymälle

Heikon Q1:n Cloud-tilauskertymän myötä laskimme odotuksiamme vuoden 2021 Cloud-tilauskertymälle noin neljänneksellä, mikä laski myös lyhyen aikavälin kasvuennusteitamme. Ennustamme nyt vuosille 2021-2024 3-12 %:n kokonaisliikevaihdon ja 10-12 %:n Cloud-liikevaihdon kasvua. Liikevoiton arvioimme paranevan asteittain 4 %:sta 13 %:iin vuosina 2021-2024 skaalautuvan kasvun myötä. Odotamme Baswaren liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden (EBIT-%)  summan nousevan yli 25 %:iin vuoteen 2025 mennessä.  

Tulevaisuuteen nojaava arvostustaso on edelleen kohtuullinen

Cloud-liikevaihdon kasvu ja asteittain paraneva kannattavuus ovat näkemyksemme mukaan Baswaren arvonnousun tärkeimmät ajurit. Yhtiön arvostustaso on edelleen kohtuullinen (2021e EV/Liikevaihto 3,8x) huomioiden luottamuksemme yhtiön lähivuosina nousevasta liikevaihdon kasvun (%)  ja kannattavuuden (EBIT-%) summasta (2023e: 21 %). Osakkeelle ei ole näköpiirissä vahvoja lyhyen tähtäimen positiivisia ajureita, mutta väliaikaisesti hitaamman kasvun vaiheen yli katsovalle sijoittajalle tarjoutuu nähdäksemme edelleen hyvä paikka lähteä kasvutarinaan mukaan.

Käy kauppaa. (Basware)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 151,6 156,8 172,4
- kasvu-% 2,2% 3,4% 10,0%
Liikevoitto (EBIT) 4,7 5,5 9,6
- EBIT-% 3,1% 3,5% 5,6%
EPS (oik.) -0,50 -0,34 -0,07
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -83,9 -109,2 -535,9
EV/EBITDA 32,1 27,6 23,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Basware on vuonna 1985 perustettu globaalisti toimiva ohjelmistoyhtiö, joka kehittää koko hankinnasta maksuun (P2P, Procure-to-Pay) -prosessin kattavaa pilvipohjaista ohjelmistoa, laskujen sekä tilausten ja tietojen välittämiseen suunnattua globaalia liiketoiminta-verkostoa. Hankinnasta maksuun (P2P) - prosessi kattaa kaikki vaiheet tuotteen tai palvelun tilauksesta lopulta maksua vaille käsiteltyyn ostolaskuunlasti. Baswarella on asiakkaana yli 2500 suurta yritystä sekä julkisen sektorin organisaatiota.