Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Basware
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 33.00 EUR
Kurssi: 40.50 EUR
Kurssi hetkellä: 20.10.2020 - 5:33

Basware julkaisee Q3-raporttinsa keskiviikkona 21.10. Odotamme yhtiön jatkavan Q2:lla näkynyttä positiivista kehitystä ja Cloud-liikevaihdon kasvua kannattavuuden parantuessa. Näkemyksemme mukaan yhtiö selviää Koronasta varsin kuivin jaloin eikä tilanne vaikuta erityisen negatiivisesti yhtiön kasvupolun jatkumiseen lukuun ottamatta väliaikaista transaktiopalvelujen ja erityisesti konsultointipalvelujen kehityksen heikentymistä. Tämä mielessä pitäen huomiomme kiinnittyy Q3-raportissa erityisesti Cloud-tilauskertymän ja liikevoiton kehitykseen. Kokonaisuutena ennusteriskit ovat kuitenkin korkealla, ja pidämme 17.7. päivitetyt ennusteemme, osakkeen vähennä-suosituksen ja 33,0 euron tavoitehinnan ennallaan ennen Q3-raporttia.

Yhtiön alkuvuosi alkoi haastavasta ympäristöstä huolimatta kohtuullisella +7 % liikevaihdon kokonaiskasvulla Q1:llä ja +4 % Q2:lla, mutta erityisesti seuraavan vuoden liikevaihdon kasvuna realisoituva Cloud-tilauskertymä heikkeni -27 % Q1:llä ja -5 % Q2:lla. Yhtiö näytti Q2:lla parantuneen Cloud-tilauskertymän ja kannattavuuden kautta kykynsä jatkaa positiivisia kehitysaskelia tilanteesta huolimatta ja olemmekin luottavaisia tämän kehityksen jatkumisen suhteen. Erityisesti Cloud-tilauskertymän kehitys Q3:lla tulee antamaan lisää näkyvyyttä lähivuosien kasvun kulmakertoimeen.

Basware ennakoi Q2-raportin yhteydessä koronan vaikuttavan negatiivisesti vielä Q3:n kehitykseen, mutta Q4:lle ennakoitiin jo tilanteen asteittaista normalisoitumista. Epävarmuuden takia yhtiö ei ole antanut vieläkään liikevaihto-ohjeistusta, mikä ei nähdäksemme ole huolestuttavaa positiivista liiketulosta ennakoivan ohjeistuksen säilyessä ennallaan ja keskeisten operatiivisten mittarien ollessa Q2:lla odotuksia vahvempia (mm. tilauskertymä, bruttokate-%). Huomioiden tartuntatilanteen kehitys kesän jälkeen suhtaudumme kuitenkin varovaisesti tilanteen normalisoitumisen aikatauluun, ja tästä syystä ennusteriskit ovat nähdäksemme korkealla. Odotamme yhtiöltä raportin yhteydessä päivitettyä näkemystä koronan vaikutuksista yhtiön toimintaan seuraavan vuoden aikana.

Ennustamme Q3:lle kokonaisliikevaihtoon maltillista (-1 %) laskua vertailukaudesta 36,6 MEUR:oon, Cloud-liikevaihdon 10 %:n kasvua 27,6 MEUR:oon ja suhteellisen liikevoiton parannusta 3,5 prosenttiin. Koko vuodelle 2020 ennustamme liikevaihdon kasvavan maltillisesti 3 % 152,2 MEUR:oon, Cloud-liikevaihdon kasvavan 112,1 MEUR:oon ja suhteellisen liikevoiton vahvistuvan 2,7 prosenttiin.

Käy kauppaa. (Basware)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 148,3 152,2 160,2
- kasvu-% 4,9% 2,6% 5,2%
Liikevoitto (EBIT) -14,6 4,2 5,6
- EBIT-% -9,9% 2,7% 3,5%
EPS (oik.) -1,37 -0,47 -0,25
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -17,4 -87,0 -163,1
EV/EBITDA 294,1 32,1 30,2
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Basware on vuonna 1985 perustettu globaalisti toimiva ohjelmistoyhtiö, joka kehittää koko hankinnasta maksuun (P2P, Procure-to-Pay) -prosessin kattavaa pilvipohjaista ohjelmistoa, laskujen sekä tilausten ja tietojen välittämiseen suunnattua globaalia liiketoiminta-verkostoa. Hankinnasta maksuun (P2P) - prosessi kattaa kaikki vaiheet tuotteen tai palvelun tilauksesta lopulta maksua vaille käsiteltyyn ostolaskuunlasti. Baswarella on asiakkaana yli 2500 suurta yritystä sekä julkisen sektorin organisaatiota.