Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Basware
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 38.00 EUR
Kurssi: 32.85 EUR
Kurssi hetkellä: 14.10.2021 - 5:47

Basware julkaisee Q3-raporttinsa tiistaina 19.10. kello 8:45. Odotamme raportin lukujen olevan pintapuolisesti heikkoja johtuen asiakashankinnan jatkuvista haasteista, transformaation viimeistelyn myötä laskevista vanhoista tulovirroista ja rahoitusjärjestelyn aiheuttamista kertaluonteisista kustannuksista. Haemme raportista jälleen tuntumaa Baswaren kasvutarinan vahvistumisen edellytyksiin, missä keskeisimpänä asiana on näkymä yhtiön markkinan epävarmuuden hellittämiseen ja Cloud-tilauskertymän piristymiseen.

Q3-liikevaihdon odotamme kasvaneen hieman (+5 %) vertailukaudesta. SaaS-tuottojen kasvun (Q3’21e +14 %) ja transaktiotuottojen elpymisen (Q3’21e: +7 %) myötä odotamme cloud-liikevaihdon olleen 12 % kasvussa. Odotamme myös konsultoinnin kasvaneen heikommasta vertailukaudesta (Q3’21e +11 %), mikä kuitenkin vaatii uusmyynnin ja asiakasprojektien olevan edellisvuotta vahvemmalla tasolla. Erityisesti Cloud-transformaation myötä nopeasti supistuva Ylläpito-liikevaihdon lasku (Q3’21e -57 %) heikentää yhtiön kasvua. Basware ohjeistaa vuodelle 2021 maltillista liikevaihdon kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta, mikä on linjassa koko vuoden kasvun ennusteeseemme (+3 %).

Operatiivisen kannattavuuden odotamme piristyneen hieman edellisvuodesta, mutta tulos tulee olemaan heikko. Basware on parantanut operatiivista kannattavuuttaan tasaisesti jo pidempään, joskin tätä vaikutusta heikentää korkeakatteisen Ylläpito-liikevaihdon poistuma. Heinäkuussa tiedotetun rahoituksen uudelleenjärjestelyn myötä yhtiön Q3-lukuihin tulee kuitenkin merkittävä lovi rahoituskustannuksista (noin 11 MEUR), minkä myötä tulos ennen veroja tulee olemaan selvästi tappiolla (Q3’21e: -9,2 MEUR).

Basware ohjeistaa vuoden 2021 liikevoiton olevan noin samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen nähden, mikä on linjassa vuoden 2021 3,7 % suhteellisen liikevoiton ennusteeseemme (2020: 3,1 %).

Baswaren Cloud-tilauskertymä on kehittynyt lähihistoriassa heikosti, minkä taustalla on ollut erityisesti koronasta alkaneesta epävarmuudesta johtuva varovaisuus suurasiakkaiden investointipäätöksissä. Samanaikaisesti Baswaren vanhojen asiakkaiden muutosprojektien vähentynyt määrä on tuonut kasvuun vastatuulta. Odotamme Baswaren kasvua ennakoivan Cloud-tilauskertymän kuitenkin vahvistuneen Q3:n aikana heikosta vertailukaudesta 4,6 MEUR:oon (Q3’20: 3,6 MEUR, Q3’19 5,5 MEUR). Yhtiö on viestinyt markkinan haasteiden jatkuvan, joten ennusteriskit ovat koholla. Baswaren kasvutarinan kannalta yksittäisen neljänneksen merkitys on rajallinen, mutta näkymä haasteiden hellittämiseen ja uusmyynnin vahvistumiseen tulee nähdäksemme olemaan Q3-raportin keskeistä antia.

Käy kauppaa. (Basware)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 151,6 155,4 170,5
- kasvu-% 2,2% 2,5% 9,8%
Liikevoitto (EBIT) 4,7 5,7 9,9
- EBIT-% 3,1% 3,7% 5,8%
EPS (oik.) -0,50 -0,93 0,08
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -83,9 -35,2 416,9
EV/EBITDA 32,1 24,8 21,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Basware on vuonna 1985 perustettu globaalisti toimiva ohjelmistoyhtiö, joka kehittää koko hankinnasta maksuun (P2P, Procure-to-Pay) -prosessin kattavaa pilvipohjaista ohjelmistoa, laskujen sekä tilausten ja tietojen välittämiseen suunnattua globaalia liiketoiminta-verkostoa. Hankinnasta maksuun (P2P) - prosessi kattaa kaikki vaiheet tuotteen tai palvelun tilauksesta lopulta maksua vaille käsiteltyyn ostolaskuunlasti. Baswarella on asiakkaana yli 2500 suurta yritystä sekä julkisen sektorin organisaatiota.