Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Bilot H1 -pikakommentti: Kaksijakoinen raportti

Analyytikon kommentti 26.08.2021 9:53 Bilot
Yhtiö: Bilot
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 7.50 EUR
Kurssi: 7.22 EUR
Kurssi hetkellä: 26.8.2021 - 9:38

IT-palveluyhtiö Bilot julkaisi aamulla kaksijakoisen H1-raportin. Liikevaihto ylitti ennusteemme ja erityisen positiivista oli vahva orgaaninen kasvu. Toisaalta tulos jäi hieman odotuksista ja arvioimme henkilöstön vaihtuvuuden olleen korkea H1:llä. Yhtiö antoi myös kuluvalle vuodelle ohjeistuksen, jossa odotetaan tuloskasvua. Alustavasti emme odota suurempia ennustemuutoksia H1-raportin pohjalta.

Bilotin liikevaihto kasvoi H1:llä 70 % 13,7 MEUR:oon, mikä ylitti 12,1 MEUR:n liikevaihtoa odottaneen ennusteemme. Liikevaihdon kasvua ajoi viime syksynä toteutettu Castor-IT-yritysosto. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi 15 % (ennuste +5 %). Teknisesti kasvua tuki SAP-toiminnanohjausjärjestelmien siirtymä kohti modernia pilvipohjaista S/4HANA-ratkaisua.

Henkilöstön määrä kasvoi H1:llä vain kahdella vuoden 2020 lopusta, mikä indikoi vaihtuvuuden olleen korkea. Yhtiön toimitusjohtaja kertoi kesäkuussa yhtiön rekrytoineen 30 henkilöä. Nyt yhtiö kertoi jatkavansa rekrytointia kaikilla tarjooma-alueilla ja markkinoilla.

H1:llä Bilot teki 0,9 MEUR:n EBITA:n, mikä oli hieman alle 1,0 MEUR:n ennusteemme. Vahvan orgaanisen kasvun olisimme odottaneet tukevan tulosta vahvemmin. Tulosta painoi arviolta korkea vaihtuvuus. Pienten rahoituserien ja verojen jälkeen osakekohtainen tulos oli näin 0,06 euroa. Oikaistuna liikearvopoistoista osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa ja alle 0,18 euron ennusteemme.

Bilot antoi nyt ohjeistuksen kuluvalle vuodelle ja yhtiö arvioi liikevaihdon olevan 25-27 MEUR vuonna 2021 ja liikevoiton ennen liikearvon poistoja (EBITA) olevan suurempi kuin vertailukaudella (0,8 MEUR). Ennustimme ennen H1-raporttia Bilotin kasvavan 36 % 25 MEUR:oon yritysoston vetämänä vuonna 2021. Orgaanisesti ennustimme liikevaihdon kasvavan 6 %. Lisäksi ennustimme EBITAn kasvavan 2,1 MEUR:oon vuonna 2021 (2020e 0,8 MEUR) ja olevan 9 % liikevaihdosta. Pitkällä aikavälillä Bilotin strategisena tavoitteena on 10 %:n liikevoittomarginaali oik. liikearvon poistoilla (EBITA) sekä 50 MEUR:n liikevaihto vuonna 2024. Tavoite tarkoittaa, että kasvua haetaan myös yritysostoilla (2020 liikevaihto 18 MEUR).

 

Käy kauppaa. (Bilot)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 18,2 24,7 26,2
- kasvu-%