Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Bilot
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 7.80 EUR
Kurssi: 7.68 EUR
Kurssi hetkellä: 27.8.2021 - 8:19

Nostamme Bilotin tavoitehinnan 7,8 euroon (aik. 7,5 euroa) ennustemuutoksia heijastellen ja toistamme vähennä-suosituksen. H1-raportti oli kaksijakoinen, kun liikevaihto kasvoi odotuksia vahvemmin, mutta tulos jäi hieman odotuksista. Yhtiö alkoi ohjeistamaan kuluvaa vuotta, mikä paransi näkyvyyttä. Koronan pahin vastatuuli vaikuttaa olevan takana ja markkinatrendit ovat digitaaliseen liiketoimintaan keskittyvälle Bilotille suotuisat, mikä tukee paluuta kestävälle tuloskasvu-uralle. Osakekurssi hinnoittelee kuitenkin odotuksiamme vahvempaa tuloskasvua ja yritysjärjestelymarkkinan olleessa kuuma on vahvan taseen saaminen tuottavaan työhön haastavaa.

Kaksijakoinen H1-raportti

Bilotin liikevaihto kasvoi H1:llä 70 % 13,7 MEUR:oon, mikä ylitti 12,1 MEUR:n liikevaihtoa odottaneen ennusteemme. Liikevaihdon kasvua ajoi yritysosto ja orgaanisesti liikevaihto kasvoi 15 % (ennuste +5 %). H1:llä Bilot teki 0,9 MEUR:n EBITA:n, mikä oli hieman alle 1,0 MEUR:n ennusteemme. Vahvan orgaanisen kasvun olisimme odottaneet tukevan tulosta vahvemmin. Tulosta painoivat henkilöstön korkea vaihtuvuus ja johtajavaihdokset. Pienten rahoituserien ja verojen jälkeen osakekohtainen tulos oikaistuna liikearvopoistoista oli 0,14 euroa ja alle 0,18 euron ennusteemme.

Strategian toteutukseen pieniä tarkennuksia ja suoraviivaisuutta

Uuden toimitusjohtajan myötä on luonnollista, että toimintaa muokataan. H1:llä yhtiö on tehostanut hallintorakenteita ja markkinointia on terävöitetty. Bilot haluaa muokata tarjoaman vahvemmin kattamaan koko elinkaaren ja haluaa vahvistaa edelleen palvelumuotoilua sekä dataan liittyviä osaamisia. Maantieteellisesti yhtiö toimii jo nyt rajojen yli, mutta tavoitteena on ymmärryksemme mukaan edelleen lisätä Puolasta tehtyjä near-shore-toimituksia. Kulutehokkuuden pitäisi näkyä jo H2:lla, kun palvelutarjoaman kehitys näkyy myöhemmin ja asteittain.

Bilot alkoi ohjeistamaan kuluvaa vuotta ja näkymät ovat hieman paremmat

Bilot alkoi nyt ohjeistamaan kuluvaa vuotta ja arvioi liikevaihdon olevan 25-27 MEUR vuonna 2021 ja liikevoiton ennen liikearvon poistoja (EBITA) olevan suurempi kuin vertailukaudella (0,8 MEUR). Odotettua parempien näkymien ja H1-liikevaihdon myötä nostimme lähivuosien tulosennusteita noin 5 %. Ennustamme Bilotin liikevaihdon kasvavan 47 % 27 MEUR:oon yritysoston vetämänä (orgaanisesti 12 %). Arvioimme EBITA-%:n nousevan 8 %:iin (2020: 4 %) paranevien laskutusasteiden sekä CastorIT:n rakenteellisesti paremman kannattavuuden tukemana. Bilot odottaa edelleen EBITA-%:n olevan keskipitkällä aikavälillä 10 % ja liikevaihdon 50 MEUR vuonna 2024. Arvioimme yhtiön kasvavan hieman markkinaa nopeammin 32 MEUR:oon sekä EBITA-%:n saavuttavan 10 %:n tavoitetason vuonna 2024. Strategian kasvu olettaa myös epäorgaanista kasvua, mikä on arviomme mukaan haastavaa, kun huomioidaan hyvin kilpailtu yritysjärjestelymarkkina.

Osakkeen arvostus puoltaa tarkkailuasemissa pysymistä

Painotamme Bilotille ja IT-palvelusektorilla EV/EBITA-kertoimen lisäksi nyt myös vahvemmin P/E-kerrointa, kun yritysjärjestelymarkkina on hyvin kilpailtu ja vahvoja taseita on haastavampi saada töihin. Vuoden 2021-22 EV/EBITA-kertoimet ovat 13x ja 10x ja P/E-kertoimet 20x ja 17x. Kyseiset kertoimet ovat 4 % yli suomalaisten verrokkien. Pidämme arvostusta edelleen kireänä absoluuttisesti ja suhteellisesti. EV/EBITA-kerroin on maltillinen, mutta P/E-kerroin on koholla, kun huomioidaan tuloskasvuun liittyvä epävarmuus. Yhtiön pieni koko ja lyhyt historia pörssissä puoltaa myös vielä alennusta sektoriin nähden.

Käy kauppaa. (Bilot)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 18,2 26,8 28,4
- kasvu-% -1,4% 47,4% 6,0%
Liikevoitto (EBIT) 0,5 1,3 1,7
- EBIT-% 2,6% 4,7% 6,1%
EPS (oik.) 0,28 0,38 0,44
Osinko 0,00 0,08 0,10
P/E (oik.) 26,5 20,4 17,4
EV/EBITDA 29,7 11,6 9,5
Osinkotuotto-% 0,0% 1,0% 1,3%
Uusimmat ennusteet

Bilot on vuonna 2005 perustettu digitaalisen liiketoiminnan IT-ratkaisujen toimittaja, joiden tavoitteena on tuoda asiakkaalle uutta liiketoimintaa ja kilpailuetua digitaalisuuden avulla. Bilot kuuluu Suomen IT-markkinalla keskisuurten joukkoon, ja sen asiakasportfolio on painottunut suuriin asiakkuuksiin. Bilotille ominaista on profiloituminen SAP-sateenvarjon alle kuuluviin yritysohjelmistoihin. Bilotin liiketoimintamalli perustuu asiantuntijamyyntiin erilaisilla toimitusmalleilla, jotka voivat perustua tuntilaskutukseen, kiinteähintaisiin projektitoimituksiin tai näiden välimuotoihin.