Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Bilot
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 7.50 EUR
Kurssi: 8.94 EUR
Kurssi hetkellä: 26.2.2021 - 7:50

Nostamme Bilotin tavoitehinnan 7,5 euroon (aik. 6,9 euroa) heijastellen sektorin kohonnutta arvostustasoa ja toistamme vähennä-suosituksen. Bilotin H2-raportti oli kokonaisuudessaan linjassa odotuksiimme. Yhtiön kasvutarinaan tuli odotettua syvempi kuoppa koronan johdosta. CastorIT-yritysoston myötä yhtiö kuitenkin otti selkeän kasvuloikan ja kauppa vahvistaa Bilotin markkina-asemaa sen fokusalueilla. Siten yhtiön pitkän aikavälin strategia etenee ja markkinatrendit ovat digitaaliseen liiketoimintaan keskittyvälle Bilotille edelleen suotuisat, vaikka lyhyellä aikavälillä matkalla on turbulenssia. Kurssinousun myötä osakkeen arvostus on kiristynyt entisestään ja puoltaa varovaisuutta.

H2-raportti oli linjassa odotuksiimme

Vuosi sitten First Northiin listautuneen Bilotin liikevaihto kasvoi H2:lla 16 % 10,1 MEUR:oon, mikä oli linjassa ennusteemme kanssa. Liikevaihdon kasvua veti CastorIT-yritysjärjestely ja orgaanisesti liikevaihto laski arviolta noin 5 %. Bilot teki H2:lla 0,6 MEUR:n EBITA:n, mikä oli linjassa odotuksiin, mutta alle vertailukauden (0,8 MEUR). Tulosta painoi H1:n tapaan liikevaihdon orgaaninen lasku sekä etupainotteiset ja suuruudeltaan noin 0,2 MEUR:n rekrytoinnit. Koko vuotta ajatellen Bilot selvisi loppujen lopuksi suhteellisen kuivin jaloin koronasta ja yhtiön kommenttien mukaan kysyntätilanne parani loppuvuotta kohden. Markkinan reippaampi kohentuminen tapahtuu yhtiön näkemyksen mukaan kuitenkin vasta vuoden 2021 aikana.

CastorIT:n integraatio etenee suunnitellusti  ja vahva tase mahdollistaa uudet yritysostot

Bilotin kommenttien mukaan ja lukujen valossa CastorIT:n integraatio vaikuttaa edenneen hyvin. Yhtiö on jo vuosia kartoittanut ja seurannut potentiaalisia ostokohteita ja siten tuntee markkinan suhteellisen hyvin. Bilotin vuoden 2020 lopun tase oli hyvin vahva (omavaraisuusaste 80 %) ja 8,7 MEUR:n kassa mahdollistaa uudet yritysjärjestelyt. Yhtiön kasvustrategian 50 MEUR:n liikevaihtotavoitteen saavuttaminen vuonna 2024 on näkemyksemme mukaan hyvin riippuvainen epäorgaanisesta kasvusta. Huomioimme kuitenkin kilpailun ostokohteista yleisesti olevan kovaa.

Pitkän aikavälin strategia ennallaan

Odotustemme mukaisen H2-raportin jälkeen teimme vain pieniä tarkennuksia ennusteisiin. Bilot ei ohjeistanut vuotta 2021, mikä nostaa ennusteiden epävarmuutta. Ennustamme Bilotin liikevaihdon kasvavan 36 % 25 MEUR:oon yritysoston vetämänä. Arvioimme EBITA-%:n nousevan 9 %:iin (2020: 4 %) paranevien laskutusasteiden sekä CastorIT:n rakenteellisesti paremman kannattavuuden tukemana. Bilot toisti odotetusti strategiakauden tavoitteensa, joka odottaa EBITA-%:n olevan keskipitkällä aikavälillä 10 % ja liikevaihdon 50 MEUR vuonna 2024. Koronan yli katsottuna arvioimme kasvupotentiaalin olevan ennallaan ja yhtiön kasvavan 29 MEUR:oon ja EBITA-%:n saavuttavan 10 %:n tavoitetason vuonna 2024. Arvioimme yhtiön jatkavan myös epäorgaanista kasvua.

Arvostuskuva on kiristynyt ja haastava

Bilotin osakekurssi on noussut tammikuusta ~20 % ilman suurempia muutoksia markkinaympäristössä. Ennusteillamme vuoden 2021-22 EV/EBITA-kertoimet ovat 16x ja 13x ja lähes 20 % yli suomalaisten listattujen verrokkien. Pidämme arvostusta hyvin kireänä huomioiden koronan luoma epävarmuus, ennustamamme selvä kannattavuusparannus ja alennus sektoriin. Myös kassavirtalaskelma puoltaa varovaista näkemystä osakkeesta. Siten odotamme parempia paikkoja hypätä yhtiön pitkän aikavälin kasvutarinaan kyytiin.

Käy kauppaa. (Bilot)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 18,2 24,7 26,2
- kasvu-% -1,4% 35,6% 6,0%
Liikevoitto (EBIT) 0,5 1,3 1,6
- EBIT-% 2,6% 5,5% 6,3%
EPS (oik.) 0,28 0,38 0,43
Osinko 0,00 0,08 0,10
P/E (oik.) 26,5 23,6 21,0
EV/EBITDA 29,7 14,5 12,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,9% 1,1%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Bilot on vuonna 2005 perustettu digitaalisen liiketoiminnan IT-ratkaisujen toimittaja, joiden tavoitteena on tuoda asiakkaalle uutta liiketoimintaa ja kilpailuetua digitaalisuuden avulla. Bilot kuuluu Suomen IT-markkinalla keskisuurten joukkoon, ja sen asiakasportfolio on painottunut suuriin asiakkuuksiin. Bilotille ominaista on profiloituminen SAP-sateenvarjon alle kuuluviin yritysohjelmistoihin. Bilotin liiketoimintamalli perustuu asiantuntijamyyntiin erilaisilla toimitusmalleilla, jotka voivat perustua tuntilaskutukseen, kiinteähintaisiin projektitoimituksiin tai näiden välimuotoihin.