Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Bilot
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.90 EUR
Kurssi: 9.65 EUR
Kurssi hetkellä: 24.2.2021 - 6:00

Vuosi sitten listautunut IT-palveluyhtiö Bilot julkistaa H2-raporttinsa huomenna torstaina. Bilotin kasvutarinaan tuli odotettua syvempi kuoppa koronan johdosta. Viime syksyisen CastorIT-yritysoston myötä yhtiö kuitenkin ottaa selkeän kasvuloikan ja kauppa vahvistaa Bilotin markkina-asemaa sen fokusalueilla. Bilot ei ole ohjeistanut vuotta 2020 ja korona painoi yhtiön H1:tä muuta Suomen listattua IT-palvelusektoria selvästi voimakkaammin. Ennustamme yhtiön kasvaneen yritysoston vetämänä ja kannattavuuden olleen koronan myötä paineessa H2:lla. Pandemian jatkuttua H2:lla on epävarmuus lyhyellä aikavälillä selvästi koholla.

Ennustamme Bilotin liikevaihdon kasvaneen 13 % 9,9 MEUR:oon CastorIT-yritysoston vetämänä H2:lla. Orgaanisesti arvioimme liikevaihdon laskun loiventuneen -8 %:iin H1:n -17 %:sta. Yllättävän voimakasta koronan luomaa vaikutusta sektorin muihin listattuihin yhtiöihin verrattuna selittää arviolta liikevaihdon rakenne. Bilotin liiketoiminta on hyvin projektiluonteista (arvio 80 %) sekä asiakaskunta pääosin yrityksiä, minkä takia kevään äkkijarrutus iski tuntuvasti yhtiön liiketoimintaan. Orgaanisen liikevaihdon lisäksi seuraamme torstaina CastorIT:n integraation etenemistä.

Odotamme EBITAn laskeneen 0,6 MEUR:oon koronan painamana vertailukauden 0,8 MEUR:sta. Siten ennustamme EBITA-% laskeneen 6 %:iin vertailukauden 10 %:sta, mutta nousseen H1:n 3 %:sta. Ennustamme yhtiön jakavan osinkoa 8 senttiä osakkeelta tai yhteensä 0,4 MEUR. Yhtiön vahva H1:n 8,2 MEUR:n kassa mahdollistaa osingonjaon, mutta heikko tuloskunto pitää osinkoennusteen epävarmuuden korkealla.

Ennustamme ennen H2-raporttia Bilotin kasvavan 36 % 24 MEUR:oon yritysoston vetämänä vuonna 2021. Orgaanisesti ennustamme liikevaihdon kasvavan 6 %. Lisäksi ennustamme EBITAn kasvavan 2,1 MEUR:oon vuonna 2021 (2020e 0,8 MEUR). Pitkällä aikavälillä Bilotin strategisena tavoitteena on 10 %:n liikevoittomarginaali oik. liikearvon poistoilla (EBITA) sekä 50 MEUR:n liikevaihto vuonna 2024. Tavoite tarkoittaa, että kasvua haetaan myös yritysostoilla (2020 liikevaihto 18 MEUR).

Bilotin osakekurssi on noussut tammikuusta selvästi yli 6,9 euron tavoitehintamme. Ymmärryksemme mukaan markkinassa ei ole tapahtunut muutoksia. Arvioimme Kauppalehdessä julkaistun kirjoituksen ajaneen kurssinousua tammikuussa. Kurssinousun myötä osakkeen arvostus on noussut vuoden 2021 ennusteillamme EV/EBITA-kertoimella 18x ja selvästi yli sektorin noin 13x tasojen. Näin markkinat hinnoittelevat osakkeeseen näkemyksemme mukaan hyvin voimakasta tuloskasvua.

Käy kauppaa. (Bilot)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 17,9 24,4 26,4
- kasvu-% -2,9% 36,1% 8,0%
Liikevoitto (EBIT) 0,6 1,5 2,0
- EBIT-% 3,4% 6,3% 7,6%
EPS (oik.) 0,18 0,37 0,44
Osinko 0,08 0,13 0,15
P/E (oik.) 53,4 26,3 21,8
EV/EBITDA 37,3 15,5 12,3
Osinkotuotto-% 0,8% 1,3% 1,6%
Uusimmat ennusteet

Bilot on vuonna 2005 perustettu digitaalisen liiketoiminnan IT-ratkaisujen toimittaja, joiden tavoitteena on tuoda asiakkaalle uutta liiketoimintaa ja kilpailuetua digitaalisuuden avulla. Bilot kuuluu Suomen IT-markkinalla keskisuurten joukkoon, ja sen asiakasportfolio on painottunut suuriin asiakkuuksiin. Bilotille ominaista on profiloituminen SAP-sateenvarjon alle kuuluviin yritysohjelmistoihin. Bilotin liiketoimintamalli perustuu asiantuntijamyyntiin erilaisilla toimitusmalleilla, jotka voivat perustua tuntilaskutukseen, kiinteähintaisiin projektitoimituksiin tai näiden välimuotoihin.