Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Bilot
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.90 EUR
Kurssi: 8.33 EUR
Kurssi hetkellä: 18.8.2020 - 7:51

Alkuvuodesta First Northiin listautunut IT-palveluyhtiö Bilot kertoi eilen ostavansa SAP-ratkaisuihin keskittyvän CastorIT:n. Kyseessä on odotettu strateginen liike, sillä yhtiön listautumisen yhtenä perusteena on yrityskauppavetoisen kasvustrategian toteuttaminen. Kauppa kasvattaa Bilotin kokoluokkaa noin kolmanneksella. Bilotin strategiakauden tavoitteena on 50 MEUR:n liikevaihto vuonna 2024, ja peilattuna yhtiön nykyiseen kokoluokkaan (2020e liikevaihto 20 MEUR) tavoitetasoon oli sisäänrakennettuna oletus yritysostoista.

CastorIT toimii IT-palveluintegraattorina ja sillä on osaamista erityisesti yritysten ydinprosessien kehittämisestä sekä elinkaaripalveluista SAP-teknologian avulla. SAP-osaaminen on jo entuudestaan Bilotin pääteknologia-alue, joten kauppa vahvistaa Bilotin markkina-asemaa sen fokusalueilla.  CastorIT-yritysjärjestelyn myötä Bilotin SAP-tarjoomasta tulee kokonaisvaltaisempi ja yhtiö kasvattaa toimituskyvykkyyttä.

CastorIT:llä on noin 60 työntekijää ja liikevaihto oli 7,3 MEUR ja liikevoitto 0,9 MEUR vuonna 2019. Bilotin näkemyksen mukaan yhdistyminen luo uusia kasvumahdollisuuksia sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Yhtiö konsolidoidaan Bilotiin Q4’20 alkaen.

Kauppahinta 8,8 miljoonaa euroa osakekannasta ja se maksetaan pääosin yhtiön osakkeilla. Kauppa on vielä ehdollinen Bilotin ylimääräisen yhtiökokouksen päätökselle, mutta emme näe tälle esteitä. Kaupan arvostus on P/E-kertoimella 12x ja EV/EBIT-kertoimella 10x ennen potentiaalisia synergioita. Kaupan arvosta ennen synergioita voidaan pitää nykymarkkinassa neutraalina ja se on alle yhtiön oman arvostustason (2019 P/E 18x, EV/EBIT 15x). Oman osakkeen käyttö kauppahinnan maksuun sitouttaa ostettavan kohteen avainhenkilöitä ja samalla Bilotin kassatilanne pysyy erittäin vahvana.

IT-palvelumarkkinan yritysjärjestelyissä riskitekijöitä on ollut ostetun yhtiön avainhenkilöiden vaihtuvuus ja organisaatioiden kulttuurien yhteensopivuus. Kyseisiä riskejä järjestelyssä vähentää osakkeilla omistajien sitouttaminen ja se, että yhtiöt ovat tehneet jo useamman vuoden yhteistyötä eri projekteissa. Vanhojen omistajien sitouttaminen oli arviolta yksi keskeisiä syitä, miksi listautumisessa hankittuja kassavaroja ei nyt käytetty.

CastorIT:n vaikutus Bilotin vuoden 2021e liikevaihtoon on alustavasti reilut 30 % ja tulokseen noin 40 %. Yhtiön osakemäärä lisääntyy kuitenkin samalla noin 30 %:lla, joten vaikutus osakekohtaiseen tulokseen jää alustavan arviomme mukaan maltilliseksi. Julkaisemme tarkemman arvion yrityskaupan vaikutuksista torstaina julkistettavan H1-raportin jälkeen ja päivitämme samalla näkemyksemme osakkeesta.

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,5 19,6 21,3
- kasvu-% 11,2% 6,0% 9,0%
Liikevoitto (EBIT) 1,6 1,6 1,9
- EBIT-% 8,7% 8,0% 9,1%
EPS (oik.) 93,49 0,33 0,41
Osinko 38,79 0,17 0,20
P/E (oik.) 0,0 25,0 20,5
EV/EBITDA -0,8 12,9 10,1
Osinkotuotto-% inf% 2,0% 2,4%
Uusimmat ennusteet

Bilot on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm.