Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Bilot
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.90 EUR
Kurssi: 6.34 EUR
Kurssi hetkellä: 18.3.2020 - 7:07

Aloitamme Bilotin seurannan lisää-suosituksella ja 6,9 euron tavoitehinnalla. Bilot on vakaalle perustalle rakennettu IT-konsulttitalo, jota on kehitetty historiassa pitkäjänteisesti ja hallituin riskein. Lyhyellä aikavälillä koronaviruksen luoma epävarmuus varjostaa, mutta yhtiö on vahvan taseen, asiakaspidon ja palveluiden kriittisyyden takia suhteellisesti hyvässä asemassa. Listautuminen loi yhtiölle edellytykset muuttaa strategian painopistettä vahvemmin kasvuun, mitä yhtiön palvelualueiden vahva pitkän aikavälin kysyntänäkymä tukee. Koko seurannan aloitusraportti on luettavissa tästä.

Digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuja rakentava IT-konsultti

Bilotia voisi kuvailla Suomen IT-markkinan parhaiten varjelluksi salaisuudeksi. Yhtiö on nimenä melko tuntematon, mutta se on kasvanut Suomen IT-markkinan keskisuurten toimijoiden joukkoon 20 miljoonan euron liikevaihtoluokkaan. Yhtiöllä on Suomessa vakuuttava asiakasportfolio suuryrityssegmentissä vaativilla ratkaisualueilla etenkin SAP-liitännäisissä järjestelmissä. Bilotin palvelualueille on arviomme mukaan ominaista korkea alalle tulon kynnys sekä pitkät ja vakiintuneet asiakassuhteet. Kilpailussa yhtiö haastaa erityisesti suuria IT-generalisteja, joista se pyrkii erottumaan ketteryydellä, asiakasläheisyydellä ja osaamisella.

Palvelualueet asemoituvat hyvin IT-markkinan trendeihin

Bilot toimittaa asiakkailleen digitaalisen liiketoiminnan IT-ratkaisuja, joiden tavoitteena on tuoda asiakkaalle uutta liiketoimintaa ja kilpailuetua digitaalisuuden avulla. Bilotin saavuttama asema suurten asiakkaiden liiketoimintakriittisissä järjestelmissä vahvan asiakaspidon alueilla luo yhtiölle hyvän alustan toteuttaa kasvustrategiaa. Näkemyksemme mukaan myös IT-markkinan trendit ovat kääntymässä Bilotin digitaaliseen liiketoimintaan keskittyvän palveluportfolion näkökulmasta suosiollisiksi 2020-luvulle lähdettäessä, sillä yhtiön ratkaisualueet ovat nousemassa jatkuvasti vahvemmin asiakkaiden strategiselle agendalle. Yhtiö on lisäksi käynnistänyt kansainvälistymisen Puolan ja Ruotsin markkinoilla. Listautuminen oi yhtiölle edellytykset kiihdyttää kasvustrategiaa etenkin yritysostoin (noin 8 MEUR:n nettokassapositio tällä hetkellä).

Odotamme vakaata kasvua, jota vauhditetaan todennäköisesti yritysostoin

Bilot on vakaata kannattavuutta tekevä kasvuyhtiö, jota kasvatetaan hallituin riskein. Koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden myötä laskimme tulosennusteita lähivuosille 4-15 %. Arvioimme yhtiön kasvavan lähivuodet orgaanisesti 6-10 %:n vauhtia ja EBITA-%:n olevan viime vuosien tasolla 8-10 %:ssa. Yhtiön strategisena tavoitteena on 10 %:n liikevoittomarginaali oik. liikearvon poistoilla (EBITA) sekä 50 MEUR liikevaihto vuonna 2024, mikä tarkoittaa, että kasvua haetaan myös yritysostoilla (2019 liikevaihto 18,5 MEUR).

Kasvuyhtiö maltillisella arvostuksella ja isolla kassalla

Helmikuussa julkaistun sijoitustutkimuksen jälkeen IT-palveluyhtiöiden osakekurssit ovat olleet voimakkaassa paineessa (-20 %) koronaviruksen myötä, mikä on laskeneiden ennusteiden lisäksi painanut alaspäin Bilotille hyväksymäämme arvostusta. Käyttämiimme arvonmääritysmenetelmiin (verrokkiarvostus ja kassavirtamalli) perustuen määritämme Bilotin tavoitehinnaksi 6,9 euroa. Näkemyksemme mukaan osake on hinnoiteltu nykykurssilla maltillisesti ja tarjoaa houkuttelevan tuotto-odotuksen koronakriisin yli katsoville sijoittajille.

Käy kauppaa. (Bilot)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,5 19,6 21,3
- kasvu-% 11,2% 6,0% 9,0%
Liikevoitto (EBIT) 1,6 1,6 1,9
- EBIT-% 8,7% 8,0% 9,1%
EPS (oik.) 93,49 0,33 0,41
Osinko 38,79 0,17 0,20
P/E (oik.) 0,0 19,0 15,6
EV/EBITDA -0,8 8,7 6,7
Osinkotuotto-% 0,0% 2,6% 3,2%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Bilot on vuonna 2005 perustettu digitaalisen liiketoiminnan IT-ratkaisujen toimittaja, joiden tavoitteena on tuoda asiakkaalle uutta liiketoimintaa ja kilpailuetua digitaalisuuden avulla. Bilot kuuluu Suomen IT-markkinalla keskisuurten joukkoon, ja sen asiakasportfolio on painottunut suuriin asiakkuuksiin. Bilotille ominaista on profiloituminen SAP-sateenvarjon alle kuuluviin yritysohjelmistoihin. Bilotin liiketoimintamalli perustuu asiantuntijamyyntiin erilaisilla toimitusmalleilla, jotka voivat perustua tuntilaskutukseen, kiinteähintaisiin projektitoimituksiin tai näiden välimuotoihin.