Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Bittium
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.50 EUR
Kurssi: 5.31 EUR
Kurssi hetkellä: 5.8.2022 - 8:50 Analyysi päivitetty: 2.5.2022

Bittiumin aamulla julkaisema H1-raportti oli hieman ristiriitainen. Q2-tulos ylitti hieman ennusteemme, mutta oli toisaalta yhtiön ohjeistuksen indikoimassa tarkassa haarukassa. Kokonaisuudessaan Q2-tulos oli kuitenkin kohtuullisen hyvä vaikeat olosuhteet huomioiden. Kriittinen osa raporttia oli kuitenkin näkymät ja ohjeistus loppuvuodelle. Tulosohjeistus oli Q3:n osalta pettymys ja aiheuttaa siten lievää painetta ennusteisiimme, mutta jätti loppuvuoden tuloskehityksen suhteellisen avoimeksi. Yhtiö arvioi kuitenkin koko vuoden 2022 liiketuloksen olevan positiivinen, mikä tarjoaa pohjan ennusteille. Markkinanäkymät olivat pääosin positiivisia, mutta komponenttipula häiritsee yhtiötä edelleen merkittävästi. Ensireaktiomme raportista on suhteellisen neutraali, mutta kokonaisuus vaatii tarkempaa tarkastelua päivän aikana. Bittiumin Q2-tulosjulkistustilaisuus on tällä hetkellä käynnissä täällä.

Tuoteliikevaihto ylitti hieman odotuksemme komponenttipulasta huolimatta

Bittiumin liikevaihto oli Q2:lla 22,7 MEUR eli käytännössä vertailukauden tasolla. Liikevaihto ylitti hieman ennusteemme (21,4 MEUR). Tuotepohjaisen liiketoiminnan liikevaihtoa kertyi 15,8 MEUR ja määrä laski hieman vertailukaudesta (Q2’21: 16,7 MEUR) komponenttien saatavuuden rajoittaessa edelleen yhtiön toimituskykyä. Yhtiön mukaan komponenttipula vaikuttaa yhä merkittävästi tuoteliiketoiminnan liikevaihdon kehittymiseen ja kannattavuuteen, mutta yhtiö on käynnistänyt hankkeita vaihtaa tuotteissa käytettäviä vaikeasti saatavilla olevia komponentteja paremmin saatavilla oleviin. Tuoteliikevaihdosta Medical Technologies -tuotteiden osuus 7,7 MEUR ja Defense & Security -tuotteiden osuus 8,2 MEUR, ja suhteessa omiin ennusteisiimme liikevaihto kohdistui Q2:lla voimakkaammin terveysteknologiaan. Palvelupohjaisen liiketoiminnan liikevaihto oli 6,9 MEUR (+15,8 %), josta Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelujen osuus oli 3,7 MEUR. Palveluiden kasvu tuli Defense & Security -segmentin palveluista.

Q2-tulos ylitti lievästi matalat odotukset

Lievä liikevaihtoylitys tuoteliikevaihdossa heijastui odotetusti myös tulokseen, joka ylitti hieman ennusteemme. Käyttökate oli Q2:lla 3,4 MEUR, liiketulos 0,8 MEUR ja osakekohtainen tulos 0,016 euroa. Omat ennusteemme olivat 0,3-0,4 MEUR alhaisempia. Alimmilla riveillä ylitys oli prosentuaalisesti suuri, mutta tämä johtuu pienien lukujen matematiikasta. Käytännössä tulos oli ohjeistuksen indikoimassa tiukassa haarukassa (liiketulos 0-1,0 MEUR) ja siten odotettu. Liiketoiminnan kassavirta oli kohtuullinen 2,9 MEUR, mutta nettokassavirta 1,0 MEUR negatiivinen. Jaksolle osui kuitenkin myös osingonmaksu (1,1 MEUR) ja investointeihin meni 2,0 MEUR. Tase oli odotetusti suunnilleen nettovelaton. Ainakin ensivilkaisun perusteella Bittiumin Q2-tulos oli pitkälti odotuksien mukainen: absoluuttisesti matala ja kaukana yhtiön potentiaalista, mutta olosuhteisiin nähden silti kohtuullisen hyvä.

Tulevaisuuden näkymät edelleen epävarmat

Bittium arvioi näkymissään vuoden 2022 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (2021: 86,9 MEUR). Huolimatta siitä, että kolmannen vuosineljänneksen liiketuloksen odotetaan olevan negatiivinen, koko vuoden 2022 liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen (2021: 3,2 MEUR). Ohjeistus jättää paljon liikkumavaraa, ja on meille lähtökohtaisesti pettymys. Odotimme Q3-liiketuloksen olevan hieman positiivinen (ennuste 0,4 MEUR) ja toisaalta vuoden 2022 liiketuloksen (ennuste 3,6 MEUR) ylittävän edellisvuoden tason. Koko vuoden osalta ohjeistus ei toki poissulje ennustettamme, mutta alustavasti se aiheuttaa laskupainetta ainakin Q3-tulosodotuksiin. Bittiumin mukaan maailman geopoliittinen tilanne, logistiikkaketjujen ongelmat, inflaatio ja heikkenevä talouskehitys luovat epävarmuutta tulevaisuudennäkymiin. Bittiumin liikevaihdosta noin 70 % kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä. Yhtiön mukaan globaali häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa aiheuttaa edelleen merkittävää epävarmuutta ja heikon näkyvyyden Bittiumin tuoteliikevaihdon ja liiketuloksen kehittymiseen loppuvuoden 2022 aikana. Tilauskanta oli Q2:n lopussa 29,6 MEUR eli käytännössä vuoden vaihteen tasolla (29,5 MEUR). Q1:n lopussa tilauskanta oli kuitenkin 33,3 MEUR, joten tästä oli tultu selvästi alas. Yhtiö ei kommentoinut tarkemmin tilauskannan sisältöä, mihin pyrimme saamaan lisänäkyvyyttä päivän aikana.

Muuten Bittiumin kommentit eri alueilta olivat mielestämme odotetusti pääosin positiivisia. Erityisen mielenkiintoinen tilanne on puolustusmarkkinoilla, joita Ukrainassa käytävä sota on luonnollisesti piristänyt. Bittium kertoi tulevansa osallistumaan useisiin uusiin kilpailutuksiin koskien eri valtioiden taktisen viestinnän modernisointia ja tietoturvallisten matkapuhelinjärjestelmien toimituksia, mutta muistutti, että uusien hankkeiden kilpailutusvaiheet voivat kestää useita vuosia. Lisäksi yhtiö kertoi uskovansa, että Suomen liittyminen Natoon vahvistaa yhtiön kilpailuasemaa erityisesti Nato-maiden kilpailutuksissa. Medical Technologiesin puolella Respiron MDR ja FDA -hyväksyntöjä odotetaan kuluvan vuoden lopulla, jolloin ensimmäiset tuotetoimitukset asiakkaille Euroopan ja Amerikan markkinoilla voivat alkaa. Yleisesti yhtiö kertoi, että lääketieteen teknologiamarkkinat ovat toipuneet koronaviruspandemiasta johtuneesta epävarmuudesta. Kokonaisuudessaan markkinakommenttien ja -näkymien tarkempi avaaminen vaatii enemmän aikaa. 

 

Käy kauppaa. (Bittium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 86,9 90,5 113,8
- kasvu-% 10,8% 4,1% 25,8%
Liikevoitto (EBIT) 3,2 3,6 9,7
- EBIT-% 3,7% 4,0% 8,5%
EPS (oik.) 0,07 0,08 0,26
Osinko 0,04 0,05 0,20
P/E (oik.) 74,5 63,6 20,4
EV/EBITDA 13,8 13,0 7,1
Osinkotuotto-% 0,8% 0,9% 3,8%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Bittium on teknologiayritys, joka on erikoistunut sekä luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen, että ihmisten biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin sairaalan ulkopuolella kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia räätälöityjä ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Yhtiö työllistää n. 650 henkilöä ja sen kotitoimipaikka on Oulu.