Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Boreo Q2: Pala kerrallaan

Analyytikon kommentti 11.08.2022 8:51 Boreo
Yhtiö: Boreo
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 52.00 EUR
Kurssi: 47.70 EUR
Kurssi hetkellä: 11.8.2022 - 8:36 Analyysi päivitetty: 6.5.2022

Boreo julkaisi eilen Q2-lukunsa, jotka olivat kokonaisuutena hyvin linjassa odotuksiemme kanssa. Lyhyellä aikavälillä toimintaympäristöä värittää edelleen epävarmuus. Pidämme kuitenkin Boreon pitkän aikavälin arvonluontikykyä ja -edellytyksiä hyvinä. Tähän suhteutettuna osake ei ole mielestämme liian hintava. Ennustemuutoksia heijastellen laskemme tavoitehintamme 52,0 euroon (aik. 62,0 euroa) ja suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta).

Odotettua tekemistä

Boreon jatkuvien toimintojen (ts. ilman YE Venäjää) liikevaihto kasvoi Q2:lla 34 % 40 MEUR:oon, mikä oli hieman ennakoimaamme volyymikertymää korkeampi taso. Liikevaihdon absoluuttisesta kasvusta 4,7 MEUR oli viimeisen vuoden aikana toteutettujen yritysjärjestelyjen tuomaa kasvua ja vastaavasti 5,7 MEUR orgaanista kasvua. Liiketoiminta-alueista Elektroniikka (jatkuvat toiminnot) ja Raskas Kalusto kasvoivat voimakkaasti, mikä oli arviomme mukaan yhdistelmä epäorgaanista ja osin hintavetoista orgaanista kasvua. Myös Tekninen kauppa ylsi kasvuun epäorgaanisen kasvun siivittämänä. Boreo teki Q2:llä ennustamamme 2,4 MEUR:n operatiivisen tuloksen. Tuloskehityksen osalta liiketoiminta-alueiden tekeminen oli hyvin linjassa odotuksiemme kanssa ja etenkin Tekninen Kauppa ylsi varsin hyvään kannattavuustasoon Proniuksen tuomaa tuloskuormaa ja rakentamisen liiketoimintojen vahvaa tekemistä mukaillen.

Tulevaisuuden rakentamista lyhyen aikavälin epävarmuuksista huolimatta

Kokonaisuutena Boreo arvioi näkymissään yhtiöidensä lähitulevaisuuden tuloksentekokyvyn olevan vakaa. Käsityksemme mukaan Elektroniikan ja Raskaan Kaluston tilauskirjat ovat absoluuttisesti korkeilla tasoilla, mutta toimituskykyä rasittavat toimitusketjujen hidasteet jarruttavat edelleen terveenlaisen kysyntätilanteen hyödyntämistä. Metallintyöstöliiketoiminnan näkymien yhtiö kertoi heikentyneen keväällä nopeasti, mutta yhtiö on jo reagoinut tähän ja tehostanut sen kustannusrakennetta. Tätä kokonaiskuvaa heijastellen olemme laskeneet kuluvan vuoden ja lähivuosien liikevaihdon ennusteitamme 2-3 %, kun taas vastaavat operatiivisen tuloksen ennusteemme laskivat 7-9 %. Huomioimme myös ennusteissamme YE Venäjän myynnin arvioidut kokonaisvaikutukset. Pidempää aikaväliä ajatellen Boreon tilanne on hyvä, sillä viimeisen kahden vuoden aikana kasvualustaa on rakennettu askel kerrallaan ja arvonluontiedellytyksiä on vahvistettu. Toimintaympäristön epävarmuuden ja pääomia sitoneen kasvun takia arvioimme yhtiön etenevän yritysjärjestelyjen suhteen lähiaikoina maltilla, mutta pidemmällä aikavälillä arviomme yhtiön pääoman allokointikyvyn olevan varsin hyvä.

Tuotto-odotus on hyvä

Boreon ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2022 ja 2023 ovat 32x ja 21x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet (hybridilaina huomioitu nettovelassa) ovat 18x ja 13x. Kertoimet eivät ole Boreon liiketoimintojen laadut (mm. arvioimamme pääoman käytön tehokkuudet) huomioiden kovinkaan vaativia. Jo tehtyjen yritysjärjestelyiden tuoman tuloskasvun huomiovilla vuoden 2023 keskeisillä arvostuskertoimilla Boreo hinnoitellaan puolestaan linjaan verrokkeihin. Verrokkiryhmän mediaani arvostuskertoimet eivät mielestämme ole tuntuvan laskun jälkeen erityisen korkeita. Pidämme myös johdonmukaisesti toteutettavan strategian ja hyvänä pitämämme pääoman allokointikyvyn (RONIC > WACC) ajamaa pitkän aikavälin tuotto-odotusta hyvänä.

Käy kauppaa. (Boreo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Eemeli Oikarainen

Eemeli Oikarainen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 146,5 154,8 164,6
- kasvu-% 50,3% 5,6% 6,4%
Liikevoitto (EBIT) 8,1 6,0 9,2
- EBIT-% 5,5% 3,9% 5,6%
EPS (oik.) 2,26 1,44 2,25
Osinko 0,42 0,44 0,46
P/E (oik.) 26,2 33,1 21,2
EV/EBITDA 16,7 15,7 11,5
Osinkotuotto-% 0,7% 0,9% 1,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto. Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen.