Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: CapMan
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.90 EUR
Kurssi: 1.92 EUR
Kurssi hetkellä: 31.7.2020 - 7:21

CapMan julkistaa Q2-tuloksensa torstaina 08.30. Odotamme yhtiöltä kohtuullista tulosta haastavalla kvartaalilla. Raportin päähuomio kohdistuu Hallinnointiliiketoiminnan tuloskehitykseen, konsernin kulutasoon sekä näkymiin. Yhtiön näkymät ovat kirkastuneet selvästi huhtikuun jälkeen yleisen markkinatilanteen elpymisen myötä ja tämä kasvattaa luottamustamme yhtiön kykyyn yltää lähivuosille ennustamaamme kovaan tuloskasvuun.

Ennustamme CapManin liikevaihdon laskeneen vertailukaudesta 19 %:lla 10,8 MEUR:oon. Liikevaihdon laskun taustalla on Palveluliiketoiminnan ja etenkin varainhankintayhtiö Scala, jonka liikevaihto tulee jäämään koronakvartaalilla hyvin alhaiseksi. Myös voitonjakotuotot tulevat Q2:lla olemaan arviomme mukaan nollissa ja näin ollen Q2-liikevaihto onkin käytännössä täysin jatkuvaa liikevaihtoa. Koronakriisi on hidastanut CapManin varainhankintaa ja yhtiö ei ole katsauskaudella ilmoittanut merkittävistä uusista rahastojen sulkeutumisista. Odotamme hallinnoitavan varallisuuden olevan noin Q1:n tasolla 3200 MEUR:ssa. Odotamme kuitenkin varainhankinnan piristyvän H2’20 aikana selvästi ja myös johdon kommenttien tulisi olla linjassa tämän kanssa.

CapManin liikevoiton ennustamme olleen 4,3 MEUR. Suurin epävarmuus tuloksessa liittyy konsernin oman taseen sijoitustuottoihin. Vaikka pääomamarkkinat ovatkin elpyneet voimakkaasti Q2 aikana, odotamme CapManin omien sijoitusten elpymisen olleen varsin varovaista johtuen CapManin konservatiivisesta arvostuspolitiikasta, kohollaan olevasta epävarmuudesta ja CapManin salkkuyhtiöiden mixistä (pörssirallia vetävässä teknologiasektorissa hyvin pieni paino). Lisäksi Growth-rahaston sijoituskohde Touhulan yrityssaneeraus hautaa osan muiden rahastojen elpymisestä alleen. Kokonaisuutena ennustamme yhtiön sijoitustuottojen olleen Q2:lla 2,2 MEUR plussalla.

Yhtiön kulutaso tulee jälleen olemaan raportissa suurennuslasin alla. Arvonluonnin kannalta kriittisen Hallinnointiliiketoiminnan tulisi jatkaa hyvää kehitystään ja ennustamme sen liikevoittomarginaalin olevan 28 % (EBIT 2,0 MEUR). Konsernitoimintojen kulutaso on viime kvartaaleina ollut huolestuttavan korkea ja koronakriisin sekä Q1:n aikana ilmoitettujen kulusäästöjen myötä konsernitoimintojen kulutason tulisi laskea selvästi Q4’19:n ja Q1’20:n tasoilta (Q2’20e: -1,4 MEUR). Vaikka CapMan vaikuttaakin selviävän koronakriisistä pitkälti säikähdyksellä, tulee kriisi todennäköisesti hidastamaan jonkin verran yhtiön kasvua asiakkaiden varovaisuudesta johtuen. Tämä alleviivaa kulukontrollin merkitystä lähivuosien tulosparannuksessa. Tuloslaskelman alimmilla riveillä ei pitäisi olla yllätyksiä ja odotamme 2,4 MEUR:n nettotulosta.

Kustannusten lisäksi yhtiön näkymät ovat luonnollisesti raportissa tärkeässä roolissa (CapManilla ei ole virallista ohjeistusta). Odotamme näkymien sävyn olevan varovaisen positiivinen, joskin yhtiö korostanee korkeaa epävarmuutta, joka heijastuu hitaana päätöksentekona ammattisijoittajissa.

Käy kauppaa. (CapMan)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 49,0 47,3 61,2
- kasvu-% 46,3% -3,4% 29,3%
Liikevoitto (EBIT) 19,4 10,9 35,5
- EBIT-% 39,6% 22,9% 58,0%
EPS (oik.) 0,13 0,02 0,16
Osinko 0,13 0,14 0,15
P/E (oik.) 18,3 111,0 11,9
EV/EBITDA 15,4 26,7 9,3
Osinkotuotto-% 5,5% 7,3% 7,8%
Uusimmat ennusteet

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta.