Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: CapMan
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 2.10 EUR
Kurssi: 2.10 EUR
Kurssi hetkellä: 22.10.2020 - 5:20

 

CapMan julkistaa Q2-tuloksensa ensi torstaina klo 08.30. Ennustamme yhtiöltä kohtuullista tulosta kaksijakoiselta kvartaalilta. Raportin päähuomio kohdistuu jälleen Hallinnointiliiketoiminnan tuloskehitykseen sekä konsernin kulutasoon niiden ollessa keskeiset ajurit yhtiön lähivuosien arvonluonnin kannalta.

Ennustamme CapManin liikevaihdon olevan vertailukauden tasolla 9,9 MEUR:ssa. Scalan projektiliiketoiminnan alasajo aiheuttaa lievän loven Q3-numeroihin, mutta muiden Palveluliiketoimintojen orgaaninen kasvu paikkaa tämän. Hallinnointiliiketoiminnan palkkiot pysyvät suunnilleen vertailukauden tasolla (Q3’20e: 7,2 MEUR) ja ne ovat käytännössä täysin jatkuvia palkkioita voitonjako-osuustuottojen ollessa arviomme mukaan lähellä nollaa. CapManin hallinnoitava varallisuus on kasvanut selvästi Q3:n aikana Nordic Real Estate 3 rahaston ja BVK:n kiinteistömandaatin laajentumisen johdosta ja ennustamme AUM:n olevan 3560 MEUR (Q2’20: 3151 MEUR). Tämä kasvu alkaa näkyä hallinnointipalkkioissa vasta Q4:llä, sillä kasvu tuli käytännössä kokonaan syyskuun lopussa. Kasvanut AUM luokin hyvät lähtökohdat hallinnointipalkkioiden kasvulle tulevina kvartaaleina.

Liikevoiton ennustamme olleen 5,0 MEUR. Suurin mielenkiinto kohdistuu konsernin kulutason kehitykseen. Konsernin kulukehitys on pitkään ollut odotuksiamme heikompaa, mutta Q2:lla nähtiin selkeä tasokorjaus alaspäin säästötoimien sekä koronan aiheuttamien rajoitusten takia. Sijoittajien kannalta olisi erittäin toivottavaa, että Q2:lla nähdyistä kulusäästöistä ainakin osa osoittautuisi pysyviksi, sillä tämä voimistaisi yhtiön lähivuosien tulosvipua.

Segmenttitasolla ennustamme Hallinnointiliiketoiminnan tekevän kohtuullisen 1,9 MEUR:n tuloksen, mutta Palveluiden tulos jää vaisuksi (Q3’20e: 1,1 MEUR) johtuen Scalan projektiliiketoiminnan alasajosta ja uuden Wealth Services -palveluliiketoiminnan ylösajosta. Oman taseen sijoitukset kärsivät tiettyjen rahastojen heikosta kehityksestä (etenkin Hotels-rahasto) ja oman taseen tuotot jäävät kohtalaiselle 2,7 MEUR:n tasolle pääomamarkkinan vahvasta vedosta huolimatta. Konsernikulujen ennustamme olevan Q2:n tapaan -0,7 MEUR (Q3’19: -1,2 MEUR).

Kustannusten lisäksi yhtiön näkymät ovat luonnollisesti raportissa tärkeässä roolissa (CapManilla ei ole virallista ohjeistusta). Odotamme näkymien sävyn olevan varovaisen positiivinen, joskin yhtiö korostanee korkeaa epävarmuutta, joka heijastuu hitaana päätöksentekona ammattisijoittajissa. Osin tästä johtuen emme myöskään yllättyisi, mikäli yhtiö kertoisi Infra-rahaston jäävän sen alkuperäisestä 300 MEUR:n tavoitekoosta (lopullinen sulkeminen Q4’20:n aikana).

Käy kauppaa. (CapMan)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 49,0 43,5 62,0
- kasvu-% 46,3% -11,1% 42,5%
Liikevoitto (EBIT) 19,4 9,7 36,3
- EBIT-% 39,6% 22,2% 58,6%
EPS (oik.) 0,13 0,02 0,17
Osinko 0,13 0,14 0,15
P/E (oik.) 18,3 102,8 12,7
EV/EBITDA 15,4 32,2 9,8
Osinkotuotto-% 5,5% 6,7% 7,1%
Uusimmat ennusteet

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta.