Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: CapMan
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.30 EUR
Kurssi: 2.92 EUR
Kurssi hetkellä: 27.10.2021 - 9:03 Analyysi päivitetty: 5.8.2021

CapMan julkaisi tänään aamulla erittäin vahvan Q3-tuloksen. Tulos ylitti selvästi ennusteemme, mutta tulosylityksen merkitystä vähentää huomattavasti se, että se tuli käytännössä täysin ei-jatkuvista komponenteista. Raportti on kuitenkin kautta linjan hyvin positiivinen ja tarjoaa jälleen katetta yhtiön koville tuloskasvuodotuksille. Odotammekin positiivista kurssireaktiota tältä päivältä.

CapManin liikevaihto kasvoi 66 % 14,9 MEUR:oon ylittäen kirkkaasti 12,2 MEUR:n ennusteemme. Selvän liikevaihtoylityksen taustalla olivat etenkin voitonjako-osuustuotot, mitä yhtiö kirjasi pääosin vanhasta Mezzanine V -rahastosta 2,2 MEUR, meidän odottaessa vain 0,5 MEUR:n voitonjako-osuustuottoja. Myös rahastojen hallinnointipalkkioista saatiin positiivinen yllätys niiden ollessa selvästi ennusteitamme korkeammat (9,6 MEUR vs. 8,6 MEUR). Tässä vaiheessa on vielä epäselvää, johtuuko ylitys kertaluontoisista palkkioista vai onko jatkuvassa palkkiotasossa tapahtunut odotuksiamme suurempi tasokorjaus. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että kesällä lanseeratun Residential-rahaston palkkiotaso olisi selvästi odotuksiamme parempi.

Merkittävän liikevaihtoylityksen myötä myös liikevoitto ylitti odotukset selvästi (10,9 MEUR vs. 6,6 MEUR). Enemmistö tulosylityksestä selittyi sijoitustuotoilla, jotka olivat 6 MEUR meidän odottaessa 2,5 MEUR:n tuottoja. Loppuosa tulosylityksestä selittyy voitonjako-osuustuotoilla. Hallinnointiliiketoiminnan kannattavuus oli laskelmiemme mukaan varsin hyvin linjassa ennusteidemme kanssa, kun oikaisemme siitä tulosylityksen myötä kasvaneet bonusvaraukset. Vaikka tulosylitys olikin absoluuttisesti todella huomattava, ei sen merkitys lopulta ole erityisen suuri johtuen sen ei-jatkuvasta luonteesta. Tuloslaskelman alimmilla riveillä verot olivat selvästi odotuksia pienemmät johtuen sijoitustuottojen merkittävästä määrästä. EPS oli lopulta 0,06 euroa meidän odottaessa 0,03 euron tulosta.

Hallinnoitava varallisuus oli odotuksiemme mukaisesti noin 4,3 miljardia. CapMan kuitenkin kertoi, että se on kerännyt lokakuun aikana uutta pääomaa noin 250 MEUR:lla. Tästä summasta 150 MEUR on mennyt uuteen Residential-rahastoon ja 90 MEUR CapMan Wealth Servicen uuteen PE-sijoitusohjelmaan. CWS:n uusi sijoitusohjelma onkin tämän päivän tulosinfon yksi suurimpia kiinnostuksen kohteita, sillä näkemyksemme mukaan se on merkittävä päänavaus yhtiön varainhoitoliiketoiminnassa. Irtaantumisten osalta CapMan odottaa useamman rahaston siirtyvän voitonjakoon seuraavan 6kk aikana. NRE 1 -rahaston tilanteesta ei raportissa ollut tarkempaa tietoa ja arviomme mukaan rahaston voitonjako siirtyy todennäköisesti ensi vuoden alkupuoliskolle. Uudesta kiinteistötuotteesta ei raportissa ollut vielä tarkempia tietoja.

Käy kauppaa. (CapMan)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 43,0 59,0 68,2
- kasvu-% -12,2% 37,3% 15,6%
Liikevoitto (EBIT) 12,3 46,6 43,2
- EBIT-% 28,7% 79,0% 63,3%
EPS (oik.) 0,03 0,23 0,20
Osinko 0,14 0,15 0,16
P/E (oik.) 70,1 12,8 14,3
EV/EBITDA 28,7 10,4 11,3
Osinkotuotto-% 6,0% 5,1% 5,5%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

CapMan on yksi ensimmäisiä kotimaisia Private equity-rahastomanagereita. CapMan perustettiin vuonna 1989 ja siitä on tullut viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana pohjoismainen listaamattomiin omaisuuslajeihin keskittynyt varainhoitaja. CapMan on ns. ”tuotetalo”, eli yhtiön fokus on tuotteissa omaisuudenhoitopalvelun sijaan. CapManilla on kolme liiketoiminta-aluetta: Hallinnointiliiketoiminta, Palvelut ja omasta taseesta tehtävät sijoitukset. CapManin asiakkaisiin kuuluu mm. kv-sijoittajia ja suomalaisia suuria instituutioita.