Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: CapMan
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.10 EUR
Kurssi: 2.34 EURKurssi hetkellä: 23.1.2020 - 6:42

CapMan julkistaa Q4-tuloksensa ensi torstaina 08.30. Odotamme yhtiöltä operatiivisesti kohtuullista tulosta sekä osingon korotusta, mutta Venäjä-liiketoiminnan todennäköinen alaskirjaus tulee pilaamaan raportoidun tuloksen. Voimakkaan kurssinousun myötä markkina odottaa yhtiöltä rajua tulosparannusta vuodelta 2020 ja raportissa haetaan vahvistusta tälle.

Ennustamme CapManin liikevaihdon kasvavan Q4:llä 25 %:lla 10,8 MEUR:oon. Liikevaihdon kasvuajurina toimii Palveluliiketoiminta, jonka liikevaihto kasvaa pääosin JAM-yrityskaupan myötä (Q4’19e: 3,2 MEUR vs. Q4’18: 2,0 MEUR). Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto kasvaa noin 10 % vertailukaudesta johtuen pääosin Buyout 11-rahastosta. Odotamme CapManin kirjaavan Q4:lle noin 1 MEUR:n voitonjako-osuustuotot Mezzanine 5-, Access- ja Hotels I-rahastoista. Hallinnoitava varallisuus kasvaa noin 10 %:lla vertailukaudesta 3290 MEUR:oon.

Odotamme CapManin oikaistun liikevoiton parantuvan merkittävästi vertailukaudesta 5,0 MEUR:oon (Q4’18: -3,0 MEUR). Vertailukauden lukuja rasittavat Q4:n poikkeuksellisen heikot sijoitustuotot. Ennustamme CapManin ilmoittavan Q4:n yhteydessä vetäytymisestä Venäjän liiketoiminnasta ja tekevän tähän liittyen noin 4 MEUR:n alaskirjauksen. Tämä pilaa raportoidun liiketuloksen, jonka ennustamme jäävän 1,0 MEUR:oon. Alaskirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta ja suosittelemme sijoittajia keskittymään oikaistuihin numeroihin. Oikaistu tulos painottuu katsauskaudella hyvin vahvasti sijoitustuottoihin (Q4’19: 3,4 MEUR). Hallinnointiliiketoiminnan kannattavuus on alaskirjauksesta oikaistuna vain lievästi plussalla.

CapManin 2019 tulos jää lopulta suhteellisen vaisuksi (2019e oik. EPS 0,10 euroa) johtuen Hallinnointiliiketoiminnan odotuksia hitaammasta kannattavuusparannuksesta sekä isojen voitonjako-osuustuottojen siirtymisestä vuodelle 2020. Tästä huolimatta yhtiö tulee korottamaan osinkoaan ja ennustamme osingon nousevan sentillä 0,13 euroon. CapMan tuskin tulee antamaan ohjeistusta johtuen sijoitussalkun merkittävästä roolista yhtiön tuloksessa. Yhtiö kertoi jo Q3-tuloksensa yhteydessä tavoittelevansa 2020 huomattavaa kasvua hallinnoitaviin pääomiin ja tämän pitäisi toimia ajurina Hallinnointiliiketoiminnan kriittiselle tulosparannukselle. Tähän liittyen emme yllättyisi, mikäli yhtiö kertoisi Q4-raportin yhteydessä Infrarahaston kokoluokan kasvusta ja/tai uudesta Credit-tuotteesta. Kokonaisuutena kaikki informaatio ensi vuoden tulosparannusta ajatellen on erittäin tervetullutta, sillä kohonneen osakekurssin myötä Hallinnointiliiketoiminnan jatkuva tulosparannuksen siirtyminen ei enää ole vaihtoehto.

Käy kauppaa. (CapMan)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta.

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 43,2 60,3 66,4
- kasvu-% 29,1% 39,4% 10,1%
Liikevoitto (EBIT) 16,9 40,9 45,3
- EBIT-% 39,2% 67,9% 68,2%
EPS (oik.) 0,10 0,21 0,22
Osinko 0,13 0,15 0,16
P/E (oik.) 22,4 11,2 10,5
EV/EBITDA 17,1 9,3 8,5
Osinkotuotto-% 5,6% 6,4% 6,9%
Uusimmat ennusteet