Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Cargotec: Kompuroimatta yli koronakesän

Analyytikon kommentti 16.09.2020 6:03 Cargotec
Yhtiö: Cargotec
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 31.00 EUR
Kurssi: 27.94 EURKurssi hetkellä: 16.9.2020 - 5:48

Cargotecin antamassa Q3’20-ohjeistuksessa näkyy markkinan toipuminen ja kannattavuuden selvä kohentuminen koronapandemian pahimmista ajoista. Ennustemuutoksemme vuosille 2020-2021 ovat merkittäviä ja niiden takana ovat lähinnä Kalmarin ja Hiabin aiempaa korkeammat marginaaliodotukset. Cargotecin osake on noussut 35 % heinäkuun alusta, mutta näemme osakkeessa edelleen kohtuullisen tuottopotentiaalin. Yhtiön markkinoiden toipuminen, parin lähivuoden ripeä tuloskasvu, edelleen hillityt arvostuskertoimet ja yhtiön/osakkeen maltillinen riskiprofiili pitävät sijoittajien kiinnostusta yllä. Säilytämme osakkeen lisää-suosituksen ja ennustenostojemme myötä asetamme tavoitehinnan 31,00 euroon (aik. 27,50) euroa.

Operatiivinen toiminta hyvässä iskussa, marginaaliennusteet ylös

Cargotecin positiivinen Q3’20-tulosvaroitus ei ollut tulosvaroitus sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä yhtiö ei ollut aiemmin antanut ohjeistusta Q3:lle tai koko 2020:lle. Yhtiö halusikin ohjata ylöspäin etenkin liikevoiton konsensusodotusta, joka oli liian pessimistinen. Cargotec odottaa nyt Q3’20:n tilauskertymän ja vertailukelpoisen liikevoiton paranevan Q2’20:n tasosta. Toisaalta Cargotec sanoi, että vertailukelpoinen liikevoitto ei yllä Q3’19:n tasolle. Yhtiön markkinat ovat toipuneet koronapandemiasta varsin hyvää tahtia. Cargotecin mukaan Kalmarin mobiililaitteiden kysyntä on ollut normaalia, mutta satamien isojen automatisointiprojektien markkina on edelleen vaisu eikä Cargotec odota näiltä markkinoilta tilausaktiviteettia ennen vuotta 2021. Hiabin laitekysyntää kuvataan normaaliksi ja Hiabille tärkeillä Pohjois-Amerikan markkinoilla rakentamisen ja logistiikan aktiviteetti on palautumassa. MacGregorin erikseen raportoimat tilaukset ovat olleet hyvässä kasvussa huolimatta edelleen hyvin vaisusta laivanrakennusmarkkinasta ja MacGregor onkin onnistunut hyvin hyödyntämään korkeaa teknologiaprofiiliaan. Myös konsernin kannattavuus on kehittynyt Cargotecin aiempia odotuksia paremmin. Operatiivisia ongelmia ei ole ollut ja tuotemarginaalit ovat olleet ennusteita korkeampia. Cargotec indikoi, että positiivisen kannattavuuskehityksen takana on etenkin hyvä operatiivinen suoritus eikä niinkään kiinteiden kulujen karsinta. Ennusteemme 2020-2021:n kannattavuudeksi ovat nousseet merkittävästi kohotettuamme Kalmarin ja Hiabin marginaaliodotuksiamme. Tehdyillä muutoksilla on voimakas vipuvaikutus tuloslaskelman alemmilla riveillä, missä vuoden 2020 ennusteemme tulokseksi ennen veroja on noussut 46 %:lla.

Osakkeen tuottopotentiaali yhä kohtuullinen

Cargotecin osakkeen riskikorjatun kokonaistuotto-odotuksen osatekijöitä ovat nopea tuloskasvu, arvostuskertoimen normalisoituminen, osinkotuotto ja yhtiön / osakkeen keskiarvoa alempi riskiluokka. Laskelmamme osoittavat kokonaistuotto-odotuksen olevan selvästi kaksinumeroinen ja ylittävän kirkkaasti noin 9 %:n p.a. tuottovaatimuksen, mikä kannustaa jatkamaan osakkeen hankkimista. Vuosien 2020 ja 2021 P/E-kertoimet ja EV/EBIT-kertoimet ovat merkittävästi alle verrokkien mediaanin eli myös osakkeen suhteellinen arvostus on edullinen. DCF-mallimme indikoi osakkeelle 17 % kurssinousuvaraa. Potentiaali on vielä kelvollinen, mutta ei mitenkään häikäisevä.

Käy kauppaa. (Cargotec)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 500 henkilöä. www.cargotec.fi

inderesTV

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 3 683,0 3 252,4 3 208,6
- kasvu-% 11,5% -11,7% -1,3%
Liikevoitto (EBIT) 180,0 106,9 233,2
- EBIT-% 4,9% 3,3% 7,3%
EPS (oik.) 2,19 1,57 2,25
Osinko 1,20 0,85 1,05
P/E (oik.) 13,8 17,8 12,4
EV/EBITDA 8,8 9,9 7,1
Osinkotuotto-% 4,0% 3,0% 3,8%
Uusimmat ennusteet