Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Cargotec
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 38.00 EUR
Kurssi: 30.26 EUR
Kurssi hetkellä: 23.6.2022 - 6:43 Analyysi päivitetty: 29.4.2022

Cargotec järjesti eilen perinteisen hiljaista aikaa edeltävän konferenssipuhelun. Markkinoiden veto on jatkunut yllättävänkin vahvana ja Cargotec indikoi kyenneensä varsin tehokkaasti käsittelemään komponenttien saatavuuteen ja etenkin hinnoitteluun liittyviä ongelmia. Kokonaisuudessaan viesti oli selvästi plussan puolella. Emme ole tässä vaiheessa kajonneet ennusteisiimme ja osakkeen lisää-suosituksemme sekä 38,00 euron tavoitehintamme ovat ennallaan.   

Tilauksissa hyvää virettä kaikissa liiketoiminnoissa

Cargotec sanoi, että sekä Kalmarin että Hiabin tilausaktiviteetti on jatkunut hyvällä tasolla Q2:lla. Tämä on jopa hieman yllättävää, sillä kumpikaan liiketoiminta ei ole juuri julkistanut uusia tilauksia. Tulkintamme on, että joko 1) yksittäiset tilaukset eivät ole ylittäneet julkistuskynnystä ja/tai 2) julkistukset tapahtuvat viiveellä eli esim. elokuussa kuten on usein aiempina vuosina käynyt. MacGregorin tilausten sanottiin olevan erittäin hyvässä vireessä, mikä heijastaa vuoden 2021 vahvaa kauppalaivojen ja etenkin konttialusten tilausmäärää. Saatujen palvelutilausten määrän kuvattiin olevan hyvä kaikissa liiketoiminnoissa, mikä johtuu asiakkaiden kaluston korkeasta käyttöasteesta. Cargotec myös kertoi, että heikentyneestä talousnäkymästä huolimatta tilausten peruutuksia ei ole sattunut. Jotkut asiakkaat kuitenkin pohtivat, kannattaako tilausta lykätä komponenttien ja siten Cargotecin tuotteiden hintojen mahdollisesti tulevaisuudessa alentuessa.

Cargotec ei ole huolissaan rakentamisen ja kulutuskysynnän kasvuodotusten heikentymisen vaikutuksesta tulevaan kysyntään. Yhtiö korosti, että Hiabin ja Kalmarin kysyntä tulee monelta sektorilta ja esimerkiksi Hiabin kysyntä tulee logistiikan ja rakentamisen lisäksi mm. kierrätys- ja jätteenkäsittelysektoreilta sekä metsäteollisuudesta. Lisäturvaa saadaan molempien liiketoimintojen vahvoista tilauskannoista sekä kasvaneesta joustavuudesta kysyntätilanteen muutoksissa. MacGregorin tilauskertymän uskotaan paranevan edelleen H2’22:lla.           

Komponenttihintojen nousu saatu melko hyvin kompensoitua

Cargotec sanoi komponenttien saatavuustilanteen olleen Q2:lla suunnilleen samanlainen kuin Q1:llä eli kireä. Tämä on johtanut toistuviin viivästyksiin asiakastoimituksissa, mutta mielikuvaksemme jäi, että viivästykset eivät ole olleet merkittäviä.

Komponenttien hintainflaatiota on kompensoitu omilla hinnankorotuksilla jo H2’21:sta alkaen ja nämä korotukset ovat jatkuneet H1’22:lla. Hiabin hinnankorotusten sanottiin olleen onnistuneita ja niillä on pystytty kompensoimaan komponentti-inflaatio kokonaan. Kalmarissa tilanne on pidempien toimitusaikojen vuoksi hankalampi, mutta jo Q1’22:lla lanseerattua komponenttilisämaksua (surcharge) on käytetty edelleen uusissa tilauksissa ja asiakkaat ovat tämän hyväksyneet, joskin hieman vastentahtoisesti. MacGregorissa Q1:lla ongelmia aiheuttaneiden tappiollisten offshore-projektien toimitukset ovat jatkuneet kuten jo Q1-raportissa ennakoitiin. Toisaalta MacGregorin uudet tilaukset ovat painottuneet 75-%:sesti kauppalaivoihin ja MacGregorin perinteisiin tuotteisiin, joissa kannattavuusriskit ovat selvästi pienempiä ja tilanne näyttäisi siten olevan helpottumassa.

Luottamuksemme yhtiön marginaaliriskien hallintaan parani

Kokonaisuutena Cargotec on onnistunut kompensoimaan komponentti-inflaation käytännössä kokonaan omilla hinnankorotuksilla. Kohoavat henkilöstökustannukset (+3,5 % v/v) aiheuttavat kuitenkin edelleen paineita ja Cargotecin kyky marginaaliensa puolustamiseen riippuu toimitusvolyymien kehityksestä eli operatiivisen vivun tarjoamasta tuesta marginaaleille.

Cargotec toisti esityksessään vuoden 2022 ohjeistuksensa vertailukelpoisen EBIT:n paranemisesta vuoden 2021 toteumasta (232 MEUR). Aiemmin olemme todenneet, että tavoite on melko vaatimaton, mutta sen saavuttamisen riskejä ovat raaka-aineiden, energian ja rahtien hintojen nousu sekä komponenttien saatavuushaasteet. Nyt näyttää siltä, että näistä seikoista johtuvat tulosriskit ovat hieman aiempaa pienempiä.

Emme ole tässä vaiheessa tehneet ennustetarkistuksia. Osake on edullisesti hinnoiteltu: vuosien 2022-2023 oikaistut P/E- ja EV/EBIT-kertoimet (vastaavasti 9x-11x ja 7x-9x) ovat millä tahansa mittarilla alhaisia. Q2-raportti julkistetaan 20.7.            

Käy kauppaa. (Cargotec)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 3 315,0 4 004,8 4 324,3
- kasvu-% 1,6% 20,8% 8,0%
Liikevoitto (EBIT) 355,7 257,1 326,3
- EBIT-% 10,7% 6,4% 7,5%
EPS (oik.) 2,40 3,10 3,65
Osinko 1,08 1,30 1,50
P/E (oik.) 18,2 9,7 8,3
EV/EBITDA 6,9 6,7 5,4
Osinkotuotto-% 2,5% 4,3% 5,0%
Uusimmat ennusteet

Cargotec on vuonna 2005 Kone Oyj:n jakautuessa syntynyt lasti- ja kuormankäsittelyratkaisuja kansainvälisillä markkinoilla tarjoava yritys. Cargotecin liiketoiminta-alueet ovat Kalmar, Hiab ja MacGregor. Kalmar tarjoaa kontinkäsittelylaitteita, satama-automaatioratkaisuja, ohjelmistoja ja palveluita satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja eri teollisuudenaloille. Hiab on maailman johtava kuormankäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka asiakkaat edustavat maakuljetusalaa ja lukuisia muita toimialoja.