Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Cargotec: Mukavasti ilonaiheita

Analyytikon kommentti 02.05.2022 5:00 Cargotec
Yhtiö: Cargotec
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 38.00 EUR
Kurssi: 33.18 EUR
Kurssi hetkellä: 2.5.2022 - 4:45 Analyysi päivitetty: 29.4.2022

Cargotecin Q1-luvut olivat pääosin myönteinen yllätys. Tilauskertymä oli selvästi odotuksia vahvempi ja Kalmarin ja Hiabin hyvä kannattavuus kompensoi MacGregorin heikon esityksen. Cargotec toisti väljän 2022-ohjeistuksensa ja kohdemarkkinoiden odotetaan edelleen kasvavan kuluvana vuonna. Osakkeen arvostus on alhaalla ja käynnistetyistä rakennemuutoksista saadaan positiivinen kurssiajuri. Säilytämme lisää-suosituksemme entisellä 38,00 euron tavoitehinnalla.

Odotuksia parempi Q1-suoritus

Cargotecin Q1-tilauskertymä (+2 % v/v) ylitti oman ja konsensusodotuksen. Vahvimmin pärjäsi Hiab, jonka tilaukset kasvoivat 13 % v/v. Kalmarin tilaukset supistuivat 6 % v/v, mutta olivat viime vuoden tasolla jos viime kesänä myyty Navis poistetaan vertailuluvuista. Kalmar on myös lakannut ottamasta uusia raskaiden nostureiden tilauksia. MacGregor kärsi eräiden tilausten siirtymisestä Q1:ltä Q2:lle sekä vahvasta vertailukaudesta. Konsernin Q1-liikevaihto (+17 % v/v) jäi odotuksista pääosin komponenttipulan vuoksi. Kaikkien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 15-18 % v/v ja konsernin huoltoliiketoimintakin 12 % v/v. Oikaistu EBIT-marginaali (7,7 %) oli selvästi odotuksia parempi. Marginaali parani vuoden takaisesta vaikka bruttomarginaali laski, mikä kertoo hyvästä kiinteiden kulujen hallinnasta. Q1:n kertaerät olivat -28 MEUR, joista tärkeimmät olivat 10 MEUR:n arvonalentumisvaraus Venäjällä olevista varoista sekä 9 MEUR:n kulukirjaus peruuntuneesta Konecranes-fuusiosta.

Positiivinen yleiskuva markkinoista säilyy

Kuten olimme ennakoineet, Cargotec toisti väljän ohjeistuksensa vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton paranemisesta vuoden 2021 232 MEUR:sta. Hyvä tilauskertymä ja Q1’21:tä selvästi parempi tulos antavat tähän hyvät eväät, vaikka tavoite onkin vaatimaton. Riskit ennusteelle ovat tuttuja eli raaka-aineiden, energian ja rahtien hintojen nousu sekä komponenttien saatavuushaasteet. Kohdemarkkinoiden näkymät ovat edelleen melko suotuisat. Rakennusinvestoinnit kasvavat vähintään 2-3 % tänä vuonna Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tämä samoin kuin Volvo Trucksin odotus raskaiden kuorma-autojen markkinoiden 8-11 % v/v kasvusta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tukee Hiabia. Vaikka Drewry vastikään alensi ennustettaan globaalin konttiliikenteen kasvusta 2022-2023, voi konttisatamien paheneva ruuhkautuminen stimuloida operaattoreita investoimaan Kalmarin laitteisiin. MacGregorin kysynnän pitäisi saada tukea offshore-markkinan virkistymisestä. Cargotecin mukaan hydrauliikassa, sähkökomponenteissa ja johdinsarjoissa saatavuus on tällä hetkellä heikko, mutta toisaalta yhtiö näkee eräissä muissa kategorioissa tilanteen parantuneen. Marginaalien osalta Cargotecin tilanne helpottuu kun Kalmarin ja Hiabin aiemmin tekemät >10 %:n hinnankorotukset alkavat näkyä liikevaihdossa H2’22:lla. Emme ole nähneet tarvetta isoille ennustetarkistuksille.

Arvostus alhaalla

Cargotecin osakkeen kokonaistuotto-odotus on vuoden 2023 kertoimilla 11-12 % ja ylittää siten noin 9 %:n tuottovaatimuksemme. Riskikorjattu tuotto-odotus on sen vuoksi edelleen houkutteleva. Osake on vuosien 2022-2023 P/E- ja EV/EBIT-kertoimilla arvostettu 19-27 % alle verrokkien mediaanin. Arvostuskertoimet ovat myös reippaasti alle osakkeen omien historiallisten mediaanikertoimien. Kaikkiaan kerroinarvostus on alhainen. Kassavirtamallimme indikoi osakkeelle tällä hetkellä 42 %:n nousuvaraa, mikä on huomattavan iso.

Käy kauppaa. (Cargotec)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 3 315,0 4 004,8 4 324,3
- kasvu-% 1,6% 20,8% 8,0%
Liikevoitto (EBIT) 355,7 257,1 326,3
- EBIT-% 10,7% 6,4% 7,5%
EPS (oik.) 2,40 3,10 3,65
Osinko 1,08 1,30 1,50
P/E (oik.) 18,2 10,7 9,1
EV/EBITDA 6,9 7,3 5,8
Osinkotuotto-% 2,5% 3,9% 4,5%
Uusimmat ennusteet

Cargotec on vuonna 2005 Kone Oyj:n jakautuessa syntynyt lasti- ja kuormankäsittelyratkaisuja kansainvälisillä markkinoilla tarjoava yritys. Cargotecin liiketoiminta-alueet ovat Kalmar, Hiab ja MacGregor. Kalmar tarjoaa kontinkäsittelylaitteita, satama-automaatioratkaisuja, ohjelmistoja ja palveluita satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja eri teollisuudenaloille. Hiab on maailman johtava kuormankäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka asiakkaat edustavat maakuljetusalaa ja lukuisia muita toimialoja.