Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Cargotec
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 38.00 EUR
Kurssi: 31.52 EUR
Kurssi hetkellä: 25.4.2022 - 5:14 Analyysi päivitetty: 4.4.2022

Cargotec julkistaa Q1-raporttinsa keskiviikkona 27.4. klo 13.30. Markkinoiden veto on jatkunut edelleen varsin hyvänä, mutta komponenttien saatavuusongelmat ja hintainflaatio ovat aiheuttaneet vähintään yhtä paljon ongelmia kuin aikaisemminkin. Informaatio-arvoltaan melko vaatimaton 2022-ohjeistus tultaneen toistamaan. Osake on kaikilla mittareilla edullisesti hinnoiteltu. Suosituksemme on edelleen lisää 39,00 euron tavoitehinnalla.

Komponentit syövät vielä tulosta

Kävimme tarkemmin läpi Cargotecin hiljaista aikaa edeltäneen konferenssipuhelin antia ja johtopäätöksiä jo kuluvan kuun alun yhtiöpäivityksessämme. Puhelun keskeinen viesti oli, että 1) kysyntä on sekä Kalmarissa, Hiabissa että MacGregorissa jatkunut Q1’22:lla samalla tasolla kuin Q3-Q4’21:llä ja että 2) komponenttihintojen nousun ja omien hinnankorotusten ajoitusero tulee näkymään etenkin H1’22:n marginaaleissa. Ennusteemme konsernin Q1-tilauskertymäksi on 1048 MEUR (-6 % v/v) konsensuksen odottaessa 1030 MEUR:a (-8 % v/v). Konsernin tilausjulkistukset ovat olleet vähäisiä (arvoltaan vajaa 50 MEUR) ja painottuneet tavallisuudesta poiketen Hiabiin ja MacGregoriin. Odotuksemme konsernin liikevaihdoksi on linjassa konsensuksen kanssa, mutta oikaistun EBIT-marginaalin suhteen olemme varovaisempia (5,3 % vs. 6,3 %). Kannattavuutta on rasittanut sekä pula komponenteista että niiden hinnannousu (esim. teräs kallistui Q1:llä 40-50 % v/v). Cargotec on hallinnut komponenttien hintariskiä 1) omilla hinnankorotuksilla, jotka pitkien toimitus-aikojen vuoksi näkyvät vasta H2’22:lla; 2) kiinnittämällä koko toimitusketjun hinnat projektiliiketoiminnassa etukäteen sekä 3) viime aikoina käyttämällä komponenttihintoihin liittyviä lisämaksuja myös jo olemassa oleviin tilauksiin.

Venäjän-liikevaihto on alle 1 % konsernin liikevaihdosta. Cargotecilla ei ole suoria hankintoja Venäjältä tai Ukrainasta, mutta jotkin konsernin alihankkijat käyttävät komponenteissaan venäläistä ja/tai ukrainalaista terästä. Cargotec kartoittaakin paraikaa vaihtoehtoisia toimittajia.

2022-markkinanäkymä ristiriitainen, mutta tulosparannusta on luvassa

Vuoden 2022 markkinanäkymien epävarmuus on Ukrainan sodan myötä kasvanut, mutta yleiskuva on edelleen tyydyttävä. Hiabille tärkeillä euroalueen ja Yhdysvaltain markkinoilla yksityisen kulutuksen ja investointien odotettu kasvuvauhti on edelleen 3-4 % v/v (lähde: IMF 04/2022). Pientä lisävahvistusta saatiin viime perjantain Volvo Trucksin Q1-raportista, jossa yhtiö edelleen odottaa raskaiden kuorma-autojen markkinoiden Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kasvavan 8-11 % v/v. Kalmarin kannalta tärkeään konttiliikenteen kasvuun liittyy sekä positiivisia että negatiivisia mahdollisuuksia (Siperian rataliikenteen korvautuminen konttiliikenteellä vs. kiihtyvän inflaation negatiivinen vaikutus tavaraliikenteeseen), joiden nettovaikutus kasvuun on vielä epäselvä. Ennusteemme Cargotecin tilauskertymän muutokseksi vuonna 2022 on -5 % v/v (konsensus -6 % v/v), jossa tulee huomioitua vuoden 2021 tilauskertymän poikkeuksellisen vahva 42 %:n v/v kasvu. Odotuksemme liikevaihdon kasvuksi on +20 % v/v (sama kuin konsensus) ja oikaistuksi EBIT:ksi 280 MEUR (marg. 7,1 %) konsensuksen odottaessa 311 MEUR:a (marg. 7,8 %). Cargotecin Q4’21-raportissa esittämä ohjeistus oikaistun liikevoiton paranemisesta vuoden 2021 232 MEUR:sta tultaneen toistamaan. Vuoden 2022 liiketulosennusteemme on vahvasti H2-painotteinen (61 % vs. 48 % v. 2021 ja 54 % ”normaalivuonna” 2019). Taustalla on komponenttimarkkinan vähittäinen normalisoituminen sekä Cargotecin tekemien hinnankorotusten alkaminen näkyä laskutuksessa.   

Osake on halpa

Cargotecin osake on laskenut kuluvan vuoden aikana 28 %, joten kehitys ja suosituksemme toimivuus on ollut surkeaa. Markkina- ja tulosriskit on kuitenkin mielestämme diskontattu jo ylisuhteisesti osakekurssiin ja tulosajurit ovat vähitellen kääntymässä oikeaan suuntaan kuten edellä on todettu. Hyvähermoiselle sijoittajalle osake on hyvin kiinnostava, sillä arvostus on alhaalla. Kokonaistuotto-odotus ylittää tuottovaatimuksen reippaasti. Vuosien 2022-2023 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet taas ovat 21-28 % verrokkiryhmän mediaanin alapuolella.   

Käy kauppaa. (Cargotec)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 3 315,0 3 966,0 4 282,7
- kasvu-% 1,6% 19,6% 8,0%
Liikevoitto (EBIT) 355,7 248,3 328,6
- EBIT-% 10,7% 6,3% 7,7%
EPS (oik.) 2,40 2,70 3,68
Osinko 1,08 1,20 1,50
P/E (oik.) 18,2 11,7 8,6
EV/EBITDA 6,9 6,9 5,5
Osinkotuotto-% 2,5% 3,8% 4,8%
Uusimmat ennusteet

Cargotec on vuonna 2005 Kone Oyj:n jakautuessa syntynyt lasti- ja kuormankäsittelyratkaisuja kansainvälisillä markkinoilla tarjoava yritys. Cargotecin liiketoiminta-alueet ovat Kalmar, Hiab ja MacGregor. Kalmar tarjoaa kontinkäsittelylaitteita, satama-automaatioratkaisuja, ohjelmistoja ja palveluita satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja eri teollisuudenaloille. Hiab on maailman johtava kuormankäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka asiakkaat edustavat maakuljetusalaa ja lukuisia muita toimialoja.