Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Cargotec Q2: Tilauksia taivaan täydeltä

Analyytikon kommentti 29.07.2021 6:19 Cargotec
Yhtiö: Cargotec
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 55.00 EUR
Kurssi: 45.10 EUR
Kurssi hetkellä: 29.7.2021 - 6:04

Cargotecin Q2-tilauskertymä oli uskomattoman vahva saatuaan tukea sekä patoutuneesta kysynnästä että ennakko-ostoista. Liikevaihto ylitti odotukset maltillisesti ja oikaistu liikevoittomarginaali oli ennakoidun mukainen. Cargotecin markkinaympäristö säilyy suotuisana eikä annetun 2021-ohjeistuksen saavuttaminen tule olemaan ongelma. Vuosien 2021-2022 ennustemuutoksemme ovat positiivisia ja heijastavat etenkin H1’21:n vahvaa tilausvirtaa. Cargotecin osake on edullinen millä tahansa käyttämällämme mittarilla. Uusimme lisää-suosituksemme, mutta vuosien 2021-2022 ennustenostoistamme huolimatta säilytämme tavoitehinnan 55,00 eurossa.

Q2-luvuissa katse kiinnittyi tilauksiin

Cargotecin Q2-tilauskertymä (+100 % v/v) ylitti reippaasti odotukset. Yhtiö myönsi, että osa tilauskasvusta saattoi johtua koronan aikana kumuloituneesta kysynnästä ja osin myös ennakko-ostoista asiakkaiden halutessa välttää edessä olevat hinnankorotukset. Joka tapauksessa myös alla oleva peruskysyntä oli vahvaa. Q2-liikevaihto ylitti sekin odotukset, vaikka kasvutahti oli selvästi tilauksia hitaampaa. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali (8,2 %) oli odotusten mukainen ja sai eniten tukea Hiabin korkeasta (14,4 %) marginaalista. Cargotec pystyi onnistuneesti nostamaan omia hintojaan useampaankin otteeseen ja sai näin kompensoitua kasvaneiden komponentti- ja rahtikulujen vaikutuksen. Tämä näkyi myös konsernin bruttomarginaalissa, joka oli hyvällä 24,0 %:n tasolla.   

Markkinoilta vahva selkänoja 2021-2022:lle

Vuoden 2021 markkinanäkymät ovat edelleen hyvät. Kalmarille merkittävä globaali konttiliikenne kasvaa Drewryn ennusteen mukaan 10 % v/v. Rakentamisen sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa arvioidaan kasvavan 4 % v/v. Vuonna 2022 kasvu hidastuu mainituilla sektoreila selvästi, mutta pysyy useimmissa tapauksissa 3-5 %:n luokassa. Cargotec toisti väljän ohjeistuksensa vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton paranemisesta vuodesta 2020. H1’21:n jälkeen yhtiö on 28 % edellä viime vuoden vastaavaa lukua eikä ohjeistuksen saavuttaminen tule olemaan ongelma. Cargotec totesi, että Q1-Q2:n reipas tilauskertymä on jatkunut myös heinäkuussa. Yhtiön kannattavuus saa tukea myös siitä, että Kalmarin laitetilausten painopiste on siirtymässä paremmin kannattaviin mobiililaitteisiin. Lyhyellä tähtäimellä painetta konsernin kannattavuuteen tulee komponenttipulasta, mutta tämänkin arvellaan helpottavan Q4:llä. Yhtiön vahva Q2-tuloskehitys sekä tilauskertymä ovat saaneet meidät nostamaan vuoden 2021 liikevaihtoennustetta 6 %:lla ja vuoden 2022 ennustetta 11 %:lla. Vuoden 2023 ennusteemme ovat käytännössä ennallaan.   

Osakekurssilla reippaasti tilaa nousta

Cargotecin osakkeen kokonaistuotto-odotus on vuoden 2022 kertoimilla peräti 16 %, mikä on lähes tuplasti noin 8 %:n tuottovaatimukseen verrattuna. Tällä perusteella osake voisi ansaita osta-suosituksenkin, mutta toisaalta on huomioitava että vuoden 2022 ennusteeseen on ladattu paljon odotuksia eikä se välttämättä kuvasta pysyvää tulostasoa. Osake on vuosien 2021 ja 2022 P/E-kertoimilla arvostettu 22-24 % alle verrokkien mediaanin ja samojen vuosien EV/EBIT-kertoimilla 19-22 % verrokkien mediaanin alapuolelle. Osakkeen nykyiset arvostuskertoimet ovat myös 15-17 % alle sen omien historiallisten mediaanikertoimien.  Kassavirtamallimme (DCF) indikoi osakkeelle 27 % nousuvaraa, joka on jo varsin huomattava. 

Käy kauppaa. (Cargotec)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 3 263,5 3 518,5 4 208,4
- kasvu-% -11,4% 7,8% 19,6%
Liikevoitto (EBIT) 70,4 493,6 363,0
- EBIT-% 2,2% 14,0% 8,6%
EPS (oik.) 1,95 3,13 3,83
Osinko 1,08 1,40 1,65
P/E (oik.) 17,3 14,4 11,8
EV/EBITDA 13,4 5,6 7,1
Osinkotuotto-% 3,2% 3,1% 3,7%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Cargotec on vuonna 2005 Kone Oyj:n jakautuessa syntynyt lasti- ja kuormankäsittelyratkaisuja kansainvälisillä markkinoilla tarjoava yritys. Cargotecin liiketoiminta-alueet ovat Kalmar, Hiab ja MacGregor. Kalmar tarjoaa kontinkäsittelylaitteita, satama-automaatioratkaisuja, ohjelmistoja ja palveluita satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja eri teollisuudenaloille. Hiab on maailman johtava kuormankäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka asiakkaat edustavat maakuljetusalaa ja lukuisia muita toimialoja.