Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Cargotec
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 31.00 EURTavoitehinta päivitetty: 19.7.2019
Kurssi: 29.60 EURKurssi hetkellä: 23.10.2019 - 6:33

Cargotecin Q3-tilauksissa oli vielä toivottavaa, mutta kannattavuus oli hyvällä tasolla. Yhtiö myös kertoi stabiloineensa Kalmarin ja Hiabin bruttomarginaalit. Olemme tämän vuoksi nostaneet hieman 2020-2021:n ennusteitamme. Säilytämme vähennä-suosituksemme, mutta nostamme tavoitehinnan 31,00 (aik. 30,00) euroon.

Kalmarin tilaukset pehmeät Q3:lla, muutoin tasaista menoa

Cargotecin Q3-raportti oli kokoelma myönteisiä uutisia ja pettymyksiä. Konsernin tilauskertymä (858 MEUR) laski 7 %:lla vuoden takaisesta oman odotuksemme oltua viime vuoden taso ja konsensusestimaatin -2 %. Tilauksissa Kalmar rojahti 19 % vuoden takaisesta, kun yksikkö ei kirjannut yhtään isoa projektitilausta. Konsernin liikevaihto kuitenkin kasvoi 12 %:lla 901 MEUR:oon (Inderesin ennuste +14 %; konsensus +14 %). Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 13 %:lla 269 MEUR:oon ja myös ohjelmistoliiketoiminta (44 MEUR) oli hyvässä 11 %:n kasvussa. Jatkuvien rakennejärjestelyjen (Q4’18:lla Efferin ja Q3’19:llä TTS Marinen hankinta) alla olevan Cargotecin orgaanisen kasvun selvittäminen eri yksiköissä on kuitenkin työlästä.

Kalmarin ja Hiabin bruttomarginaalit stabiloitu

Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto oli 68,3 MEUR (marg. 7,8 %) eli linjassa sekä oman (66 MEUR) että konsensuksen (69 MEUR) kanssa. Kalmarin marginaali (11,3 %) oli vahva, kun taas Hiabin oli odotuksiin nähden pehmeä (11,1 %) ja MacGregorin totutusti negatiivinen (-3,4 %). Konsernin liukuvan 12 kuukauden bruttomarginaali oli laskussa kuudetta kvartaalia peräkkäin ja oli nyt 23,7 %. Positiivista kuitenkin oli, että bruttomarginaali on saatu yhtiön mukaan stabiloitua Kalmarissa ja Hiabissa, joten laskun jatkuminen on pelkästään MacGregorin syytä. Lisäksi yhtiön markkinointi-, hallinto- ja yleiskustannusten (SG&A) osuus liikevaihdosta on laskenut koko ajan ja se oli nyt liukuvan 12 kuukauden lukuna 17,5 % (Q3’18: 19,1 %).     

Olemme nostaneet 2020-2021 tulosennusteita 5-6 %:lla

Cargotec säilytti koko vuoden ohjeistuksensa vertailukelpoisen liikevoiton kasvusta vuoden 2018 242,1 MEUR:sta. Q3’19:n jälkeen vertailukelpoinen liikevoitto oli 10 % edellä vuotta aiempaa eli ohjeistus on uskottava. Cargotec korosti markkinanäkymistä puhuessaan etenkin satamien automaatioinvestointien potentiaalia, sillä nyt on Cargotecin mukaan enää kyse toteutustavasta eikä siitä tekeekö asiakas automaatioinvestointia vai ei. On kuitenkin todennäköistä, että asiakkaat jatkavat pienten askelten politiikkaa automatisoinnissa eivätkä tee isoja kertainvestointeja. Ennustemuutoksemme konsernille vuosille 2020-2021 ovat liikevaihdon osalta hieman negatiivisia (-2 %, taustalla Kalmarin liikevaihtoennusteiden leikkaus), mutta liikevoiton osalta positiivisia (+5…+6 %) Kalmarin ja Hiabin marginaalien stabiloitumista ja muutoinkin hyvää kulukuria koskevien uutisten jälkeen.

Osakkeen arvostus jo houkutteleva, mutta ajurit vielä vähissä

Cargotecin osake on verrokkihinnoittelussa melko edullinen: vuoden 2020 P/E (12x) ja EV/EBIT (10x) ovat 11-15 % alle verrokkien. Myös osakkeen kokonaistuotto alkaa vaikuttaa houkuttelevalta (tuloskasvu -6 % + P/E-kertoimen nousu 11 % + osinkotuotto 4 % = 9 %), mutta odotettu tuloksen lasku 2020 sekä Kalmarin ja Hiabin markkinariskit (konttiliikenteen hidas kasvu, rakentamisen ja kuorma-autokysynnän hiipuminen) pitävät meidät yhä varovaisina

Käy kauppaa. (Cargotec)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 500 henkilöä. www.cargotec.fi

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 3 303,0 3 806,5 3 616,7
- kasvu-% 1,7% 15,2% -5,0%
Liikevoitto (EBIT) 190,0 205,9 257,3
- EBIT-% 5,8% 5,4% 7,1%
EPS (oik.) 2,49 2,73 2,56
Osinko 1,10 1,20 1,20
P/E (oik.) 10,7 10,8 11,6
EV/EBITDA 9,0 7,8 6,8
Osinkotuotto-% 4,1% 4,0% 4,0%
Uusimmat ennusteet