Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Cargotec Q4: Luottamuksen paluu

Analyytikon kommentti 10.02.2020 7:05 Cargotec
Yhtiö: Cargotec
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 35.00 EUR
Kurssi: 32.54 EURKurssi hetkellä: 10.2.2020 - 6:50

Cargotecin Q4-raportti oli tilausten ja liikevaihdon osalta suunnilleen odotuksissa, mutta kannattavuudessa oli hieman pehmeyttä. Yhtiön markkinakommentit, suunnitelmat ja ohjeistus saivat kuitenkin meidät nostamaan melko merkittävästikin vuosien 2020-2022 ennusteitamme. Nostamme osakkeen suosituksen vähennä-tasolta lisää-tasolle uudella 35,00 (aik. 31,00) euron tavoitehinnalla. Suositusnoston taustalla on parantunut luottamuksemme yhtiön lähivuosien tuloskehitykseen, tehdyt ennustetarkistukset sekä osakkeen tällä hetkellä houkutteleva arvostus.

Q4:n kannattavuudessa painetta

Cargotecin Q4-tilaukset laskivat 3 %:lla v/v 962 MEUR:on oman ennusteemme oltua 937 MEUR (-5 % v/v ) eli sama kuin konsensus. TTS:n konsolidoitumisesta huolimatta lasku oli odotettua, sillä vertailukausi Q4’18 oli todella vahva. Q4:n liikevaihto kasvoi 12 % v/v ja osui varsin hyvin odotuksiin. Q4:n kannattavuus taas jäi odotuksista toteutuneen oikaistun EBIT-marginaalin oltua 7,3 % ja odotusten 8,3-8,7 %:ssa. Konsernitasolla liukuva 12 kk:n bruttomarginaali oli yhä laskussa (Q4’19 23,7 %; Q4’18: 24,6 %). Myös Cargotecin kiinteiden kulujen (myynti ja markkinointi, tutkimus & kehitys, hallinto) laskutrendi suhteessa liikevaihtoon näyttää nyt päättyneen. Q4’19:n raportoidun tuloksen pilasi etenkin MacGregoriin liittyvä 54 MEUR:n järjestelykulu. Lisäksi konsernin koko vuoden veroaste oli erittäin korkea 39 % (2018: 33 %) johtuen MacGregorin laskennallisen verosaamisen jäämisestä käyttämättä. Osinkoehdotus oli odotusten mukainen 1,20 euroa, jolla osinkosuhde oikaistusta EPS:sta on 56 % ja tuotto 3,7 %.  

Markkinanäkymä odotuksiamme parempi, 2020-2022:n ennusteita ylös

Cargotec ohjeisti vuoden 2020 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuoden 2019 264 MEUR:sta. Tavoite ei mielestämme ole aivan helppo, sillä Kalmarin tuotemix on huonontumassa ja uskomme samalla Hiabin kasvun pysähtymisen tuovan sen marginaaleihin painetta. Cargotec kuitenkin uskoo edelleen tuottavuuden paranemiseen kaikissa liiketoiminnoissa samoin kuin palvelumyynnin kasvuun. Cargotecin loppuvaiheeseen tulossa olevasta 50 MEUR:n säästöohjelmasta on jäljellä 9 MEUR. Suuri merkitys on MacGregorin 15 MEUR:n kulusäästöohjelmalla, jonka avulla yksikön vuoden 2019 28 MEUR:n vertailukelpoinen tappio halutaan kääntää vähintään nollatulokseen. Cargotecin markkinakommentit, ohjeistus ja suunnitelmat kuulostivat meistä riittävän uskottavilta nostaaksemme vuosien 2020-2022 liikevaihtoennusteitamme 3-4 %:lla. Cargotecin vahva operatiivinen vipu (n. 2,5x) sekä vahvistunut uskomme MacGregorin käänteen onnistumiseen ovat johtaneet vertailukelpoisten liiketulosennusteidemme 6-13 %:n nousuun.

Arvostus kiinnostava

Cargotecin vuoden 2020 P/E-kerroin (12x) ja EV/EBIT-kerroin (11x) ovat melko alhaisia ja samalla vastaavasti 18 % ja 10 % alle verrokkien mediaanin. Arvostusdiskontto on selvä. Osin sijoittajien mielikuviin vaikuttanevat Cargotecin säännönmukaiset isot uudelleenjärjestelykustannukset, jotka alentavat hyväksyttyjä arvostuskertoimia arviomme mukaan 5-10 %:lla. Kokonaistuottomallimme indikoi Cargotecin osakkeelle vuosille 2020-2021 mukavaa 11 %:n vuosituottoa. Tuottoon vaikuttaa etenkin vertailukelpoisen EPS:n nopea kasvu (16 % p.a.), joka puolestaan hyötyy konserniveroasteen merkittävästä alentumisesta vuodesta 2019  vuoteen 2021 . Kassavirtamallimme antaa Cargotecin osakkeen arvoksi reilut 38 euroa, johon on 18 %:n nousuvara. Tämä tukee käsitystämme osakkeessa tällä hetkellä olevasta kiinnostavan kokoisesta nousupotentiaalista.

Käy kauppaa. (Cargotec)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 500 henkilöä. www.cargotec.fi

inderesTV

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 3 683,0 3 725,6 3 875,0
- kasvu-% 11,5% 1,2% 4,0%
Liikevoitto (EBIT) 180,0 213,0 295,4
- EBIT-% 4,9% 5,7% 7,6%
EPS (oik.) 2,15 2,68 2,89
Osinko 1,20 1,20 1,30
P/E (oik.) 14,1 12,1 11,3
EV/EBITDA 8,8 8,5 7,0
Osinkotuotto-% 4,0% 3,7% 4,0%
Uusimmat ennusteet