Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Cargotec
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 33.00 EUR
Kurssi: 32.00 EUR
Kurssi hetkellä: 24.11.2020 - 5:30

Keskustelimme eilen Cargotecin kanssa markkinatilanteesta ja etenkin säästöohjelmien kustannus- ja tulosvaikutuksista. Yleiskuvamme on, että Q4:lle asetetut säästötavoitteet eivät ole erityisen vaikeita saavuttaa. Myös Naviksen myynnin lähtökohdat ovat kunnossa. Sijoituskohteena Cargotecin ongelmana säilyy se, että osakkeen kokonaistuotto ei yllä tuottovaatimuksen tasolle. Vähennä-suosituksemme sekä 33,00 euron tavoitehintamme osakkeelle ovat ennallaan.  

Keskustelun tärkeimmät aiheet olivat seuraavat:

  • Kysyntätilanteesta yhtiö ei tietenkään paljastanut mitään varsinaisesti uutta. Kuten jo aiemmin on todettu, Hiabin bruttomarginaali on hienoisessa nousussa pääasiassa operatiivisten tehostustoimenpiteiden ansiosta. Kalmar ei edelleenkään odota automaatioprojektien liikkeellelähtöä, mutta mobiililaitteiden kuten konttikurottajien ja terminaalitraktoreiden kasvava liikevaihto-osuus tukee marginaaleja. Lisäksi Drewryn odottama globaalin konttiliikenteen lähes 7 %:n v/v kasvu vuonna 2021 pitää Kalmarin kysyntätrendin positiivisena. Konsernin huoltoliiketoimintaa kuvataan edelleen stabiiliksi etenkin kulutus- ja varaosissa (50 % huollon liikevaihdosta). Tällä perusteella 275 MEUR:n (-4 % v/v) ennusteemme konsernin Q4-huoltoliikevaihdoksi tuntuu realistiselta.
  • Henkilöstökulut säilyvät keskeisimpänä säästömuotona. Cargotecilla oli keväällä enimmillään koko- tai osa-aikaisesti lomautettuna 6000 työntekijää eli lähes puolet koko henkilöstöstä. Syyskuusta eteenpäin lomauksia on vähennetty siten, että tällä hetkellä enää alle 3000 henkeä on lomautusten piirissä. Arvelemme Cargotecin säästäneen lomautuksilla Q2-Q3’20:llä 13-15 MEUR per kvartaali ja vielä Q4:lläkin 7-9 MEUR. Konsernin henkilöstön väheneminen 8 %:lla v/v noin 11750 henkilöön Q3:20:llä merkitsee arviomme mukaan noin 50 MEUR:n pysyviä säästöjä. Kun nämä sekä lomautuksista tulevat kertasäästöt lasketaan yhteen, saavuttaa Cargotec Q4’20:llä jo noin 20 MEUR:n säästöt eli valtaosan tavoitellusta 30 MEUR:sta. Loput säästöt tulevat edelleen matkustuksesta, markkinoinnista ja ulkopuolisista palveluista. Uskomme konsernin saavuttavan melko vaivattomasti Q4:n säästötavoitteensa ja tällä on 3,3 %-yksikön positiivinen vaikutus kvartaalin oikaistuun EBIT-marginaaliin (Inderesin ennuste: 7,8 %). 
  • Satamille toiminnaohjausjärjestelmiä toimittavan Naviksen myynti on myötätuulessa. Cargotecin mukaan Navikseen on kohdistunut paljon kiinnostusta. Virallisesti myyminen on vain yksi vaihtoehto Cargotecin ”arvioidessa Naviksen strategisia vaihtoehtoja”, mutta pidämme selvänä että myyntiin päädytään. Cargotec ei kuitenkaan usko kaupasta tulevan valmista vielä tämän vuoden puolella. Naviksesta uskotaan saatavan selvästi enemmän kuin siitä vuonna 2011 maksettu 140 MEUR:n kauppahinta, mikä on helppo uskoa. Cargotecin aikana Naviksen liikevaihto on kasvanut hyvää, muttei häikäisevää 10 %:n vuositahtia 115 MEUR:oon vuonna 2019.
  • Koronarokotteesta ei todettu mitään kovin spesifiä. Cargotec odottaa rokotteen helpottavan etenkin huoltohenkilöstön liikkumisessa, face-to-face -asiakastapaamisten järjestämisessä, isojen projektien myymisessä sekä myös konsernin sisäisessä t&k-toiminnassa, jossa henkilökohtaiset tapaamiset usein ovat hyvin tärkeitä. Arvioimme, että koronatilanteen helpottuminen voi näkyä joidenkin lykättyjen projektitilausten saamisessa allekirjoitusvaiheeseen jo H1’21:llä, mutta muussa operatiivisessa toiminnassa vaikutus näkynee vasta H2’21:llä.

Cargotecin osakkeen kokonaistuotto-odotus (tuloskasvuun ja arvostuskertoimen muutokseen perustuva kurssipotentiali lisättynä osinkotuotolla) on toki positiivinen, mutta jää alle tuottovaatimuksen. Tällä perusteella osakkeen riskikorjattu kokonaistuotto-odotus ei ole houkutteleva. Osakkeen vuoden 2021 P/E-kerroin (14x) on 22 % alle verrokkien mediaanin ja saman vuoden EV/EBIT-kertoimella (11x) arvostusdiskontto on 10 %. Kertoimet ovat kuitenkin vain 3-9 % alle osakkeen omien historiallisten mediaanikertoimien. 

Käy kauppaa. (Cargotec)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 3 683,0 3 302,4 3 276,9
- kasvu-% 11,5% -10,3% -0,8%
Liikevoitto (EBIT) 180,0 109,5 247,0
- EBIT-% 4,9% 3,3% 7,5%
EPS (oik.) 2,19 1,67 2,37
Osinko 1,20 0,90 1,10
P/E (oik.) 13,8 19,2 13,5
EV/EBITDA 8,8 11,6 7,5
Osinkotuotto-% 4,0% 2,8% 3,4%
Uusimmat ennusteet

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 500 henkilöä. www.cargotec.fi