Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Helsingin pörssin listattujen rakennusalan yhtiöiden vuosi 2017 oli vahvan kasvun vuosi ja yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 12 % vertailukaudesta. Yhteenlasketut tilauskannat olivat kuitenkin vuoden 2017 lopussa yhteensä vain 0,3 % vertailukauden yläpuolella, mikä indikoi kasvun tasaantumista ja odotammekin rakennusalan yhtiöiden kasvuvauhdin yleisesti hiipuvan vuonna 2018. Suosittelemme sijoittajia olemaan yleisesti varovaisia rakennusalan yhtiöiden lähivuosien tuloskasvuodotusten osalta.

Vuosi 2017 oli vahvan kasvun aikaa

Pörssin rakennusalan yhtiöiden liikevaihdot kasvoivat voimakkaasti vuonna 2017 lukuun ottamatta talotekniikkayhtiö Caverionia, jonka liikevaihto laski noin 3 %. Vahvinta kasvu oli Lehto Groupilla, jonka liikevaihto kasvoi 64 % vertailukaudesta. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu oli 12,5 %, mikä oli hieman markkinakeskiarvoa korkeampaa, sillä Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen liikevaihto kasvoi Suomessa 8,4 % vuonna 2017. Vahvan kasvun ajurina toimi arviomme mukaan erityisesti asuntorakentamisen kasvu Suomessa, sillä Suomessa valmistui viime vuonna noin 18 % enemmän asuinrakennuksia kuin vuonna 2016. Tässä tarkastelussa olevilla yhtiöillä on liiketoimintaa kuitenkin merkittävissä määrin myös Suomen ulkopuolella ja niillä on myös muuta liiketoimintaa kuin asuntorakentamista. Esimerkiksi Caverionin viime vuoden liikevaihdosta vain 14 % muodostui Suomesta ja yli puolet yhtiön liikevaihdosta muodostui Palvelut-liiketoiminnasta eli huollosta, ylläpidosta ja palveluista.

Tilauskannat indikoivat kasvun hiipumista vuonna 2018

Pörssin rakennusalan yhtiöistä vain YIT:llä (IFRS tilauskanta ennen fuusiota Lemminkäisen kanssa) ja SRV:llä tilauskanta oli vuodentakaista matalampi. SRV:n vuoden lopun tilauskannasta kuitenkin puuttui muutamia jo sovittuja suuria hankkeita, joilla oikaistuna tilauskanta oli suunnilleen vertailukauden tasolla. Muut yhtiöt kasvattivat tilauskantaansa. Erityisen vahva tilauskanta oli Lehto Groupilla, jonka tilauskanta oli 69 % vertailukautta korkeampi. Yhtiöiden yhteenlaskettu tilauskanta oli kuitenkin vain 0,3 % vertailukautta korkeampi ja yhtiöiden tilauskannan mediaanikasvu oli 4,5 %. Nämä mielestämme indikoivat, että kasvu tulee todennäköisesti hiipumaan vuonna 2018. Myös markkinaennusteet viittaavat tähän, sillä esimerkiksi Rakennusalan suhdanneryhmä RAKSU ennustaa rakentamisen kokonaistuotannon kasvavan 0-3 % vuonna 2018.

Suosittelemme sijoittajia olemaan varovaisia lähivuosien tuloskasvuodotuksissa

Sijoittajien on hyvä tiedostaa rakennusalan mahdolliseen hiipumiseen liittyvät riskit. Markkinan kasvun pysähtyminen tai kääntyminen laskuun vaikuttaisi rakennusyhtiöihin ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin, rakennusyhtiöiden kannattavuus voisi heikentyä, koska ne joutuisivat toimimaan jatkossa pienemmällä liikevaihdolla ja tämä vaikuttaisi heikentävästi mittakaavaetuihin. Toiseksi, kilpailu uusista hankkeista todennäköisesti kiristyisi ylikapasiteetin takia, mikä heikentäisi näiden hankkeiden katteita. Näiden lisäksi rakennusyhtiöt voisivat joutua myymään rakenteilla olevat ja myymättömät rakennushankkeet (esimerkiksi asunnot) aikaisempaa pienemmillä katteilla, mikäli niiden kysyntä laskisi. Mm. edellisten riskien takia suosittelemme sijoittajia olemaan yleisesti varovaisia pörssin rakennusalan yhtiöiden lähivuosien tuloskasvuodotusten osalta.

Analyytikko / Kirjoittaja

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa.