Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Caverion
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.90 EURTavoitehinta päivitetty: 18.5.2020
Kurssi: 5.43 EURKurssi hetkellä: 19.5.2020 - 5:08

Nostamme Caverionin tavoitehinnan 5,9 euroon (aik. 5,4 euroa) ja suosituksemme lisää-puolelle (aik. vähennä) laajan raportin yhteydessä tekemiämme muutoksia heijastellen. Caverion kohtaa lyhyellä aikavälillä kesken hyvin sujuneen strategiakauden markkinasta johtuvia haasteita. Näemme kuitenkin yhtiön tulospotentiaalin kantavan läpi epävarmuuden ajan. Tulevaisuudessa jatkuvien palveluiden kasvava osuus ja vähän pääomaa sitovan liiketoimintamallin tarjoama vahva kassavirta- sekä tuottopotentiaali nostavat sekä yhtiön tulosta että hyväksyttävää arvostustasoa. Osakkeen hinnoittelu ei mielestämme täysin ota tätä potentiaalia huomioon ja tarjoaa mielestämme tarpeeksi houkuttelevan riski/tuotto-suhteen. Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

Jatkuvien palveluiden osuuden nosto ja vähän pääomaa sitova liiketoiminta

Caverion on kiinteistöjen ja teollisuuden teknisiin projekteihin sekä palveluihin erikoistunut yhtiö. Yhtiön osaaminen jakaantuu laajalle rakennusten, infran sekä teollisuuden ja teollisten prosessien koko elinkaaren varrelle. Yhtiö toimii 11 maassa ja suurin osa liikevaihdosta tulee Pohjois-Euroopasta. Yhtiö on onnistunut kääntämään operatiivisen suorituksensa heikkojen vuosien jälkeen ja nyt olisi aika kasvaa. Osana tätä yhtiön tavoitteena on siirtyä projektivetoisesta (40 % liikevaihdosta vuonna 2019) liiketoiminnasta kohti jatkuvaa, vähempiriskistä ja kannattavampaa palveluliiketoimintaa (60 %). Tämä muutos yhdistettynä yhtiön vähän pääomaa sitovaan liiketoimintamalliin mahdollistaa vahvan kassavirran ja korkean pääoman tuoton tehden yhtiöstä mielenkiintoisen sijoituskohteen.

Strategian kasvuvaiheen tulisi alkaa, mutta markkinan riskitekijät painaa niskassa

Yhtiön vuodesta 2018 alkanut Kunnossa kasvuun -strategia on siirtynyt pääosin jo kasvuvaiheen puolelle, vaikka kannattavuus onkin parantunut hieman odotuksiamme hitaammin. Kuntoon-vaiheen osalta Projektit-yksikön kannattavuus on vielä tavoitetasojen alapuolella, mutta Palveluissa parantunut jo hyvälle tasolle. Kasvu hyvin kannattavissa divisioonissa/maissa on jo aloitettu. Yhtiö tavoittelee (mid term) yli 5,5 %:n oikaistua EBITA-marginaalia ja yli syklin 4 %:n orgaanista liikevaihdon kasvua. Kasvun osalta tavoite on mielestämme realistinen ja kannattavuuden osalta potentiaalia yhtiöllä on merkittävästi korkeammallekin. Vuoden 2019 tasosta (oik. EBITA-%: 3,2 %) parannus tavoitetasolle syntyy palveluiden kasvavasta osuudesta (2020e: 64 %) ja Projektien kannattavuuden noususta. Yli tavoitetason kannattavuuteen eväitä antaa kasvun, palveluiden edelleen kasvavan osuuden ja skaalautuvien digitaalisten palveluiden yhdistelmä. Näemme kuitenkin koronaviruksen luoman epävarmuuden heijastuvan myös yhtiöön ja hidastavan strategian etenemistä. Tästä huolimatta yhtiön tuloskasvupotentiaali on huomattava (EPS CAGR 19-21e: 33 %).

Tuntuva potentiaali peittoaa lyhyen aikavälin epävarmuuden

Yhtiön arvostuksessa näkyy vielä käänneyhtiön profiili ja odotukset tulosparannuksesta. Arvostus onkin kuluvana vuonna jo koholla, mutta laskee houkuttelevammalle tasolle ensi vuonna (2021e: EV/EBITDA: 6,3x, EV/EBIT: 12,7x, P/E: 15,5x). Yhtiön käypä arvo on myös nykyistä korkeampi ja pitkän aikavälin potentiaali nykytasoilta tarjoaa myös hyvän tuotto-odotuksen kärsivälliselle sijoittajalle. Koronaviruksen myötä epävarmuustekijät ovat lyhyellä aikavälillä selvästi koholla, mutta mielestämme yhtiön lähivuosien potentiaali ja arvostustaso tekevät osakkeen riski/tuotto-suhteesta nyt houkuttelevan.

Käy kauppaa. (Caverion)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa.

Caverionin vuoden 2019 liikevaihto oli noin 2,1 miljardia euroa. Olemme Euroopan johtavia teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle tarjoavia yhtiöitä. Caverionilla on kaksi liiketoimintayksikköä: Projektit ja Palvelut.  

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 2 123,2 2 214,0 2 246,0
- kasvu-% -3,7% 4,3% 1,4%
Liikevoitto (EBIT) 35,3 50,5 69,0
- EBIT-% 1,7% 2,3% 3,1%
EPS (oik.) 0,20 0,25 0,35
Osinko 0,08 0,14 0,18
P/E (oik.) 36,4 21,3 15,5
EV/EBITDA 11,1 7,6 6,3
Osinkotuotto-% 1,1% 2,6% 3,3%
Uusimmat ennusteet