Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Caverion
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.50 EUR
Kurssi: 6.58 EUR
Kurssi hetkellä: 13.1.2022 - 5:30 Analyysi päivitetty: 5.11.2021

Caverion tiedotti keskiviikkona päättäneensä myydä pienen Venäjän tytäryhtiönsä koko osakekannan Aim Cosmetics Rus LTD:lle. Venäjän liiketoiminnan liikevaihto oli tiedotteen mukaan noin 16,6 MEUR vuonna 2020 ja sillä oli 460 työntekijää. Kauppa käsittää Caverionin koko Venäjän operatiivisen toiminnan, joka on keskittynyt Pietarin ja Moskovan alueille. Kaupan toteuttamisen jälkeen Caverion ei enää toimi Venäjällä.

Caverionin Venäjän liiketoiminta on ollut jo pitkään vähäistä ja sen asema markkinassa on ollut pieni. Strateginen merkitys markkina-alueena on ollut myös Caverionille vähäinen, jonka vuoksi divestointiin päädyttiin. Yhtiö tavoittelee jatkossa keskittymistä ydinliiketoimintoihin ydinmarkkinoilla. Osaltaan divestoinnin seurauksena Caverionin riskitason voi nähdä laskevan, kun geopoliittisesti ja markkinan vaihteluiltaan volatiililta alueelta poistutaan.

Kauppahintaa ei tiedotteessa julkistettu. Arviomme mukaan yksikkö ei ole ollut kovinkaan kannattava, mikä osaltaan voi myös parantaa Caverionin suhteellista tulostasoa eteenpäin mentäessä. Venäjän liiketoimintojen tulostasosta osviittaa voi hakea myös siitä, että Caverion kirjaa divestoinnista kertaluonteisen noin 10 MEUR:n luovutustappion Q4’21 tulokseensa. Tappiosta tosin suurin osa selittyy ruplan negatiivisilla muuntoeroilla, joilla ei ole kassavirtavaikutusta eikä oman pääoman vaikutusta. Tämä kertaerän kaltainen tappio ei vaikuta oikaistuihin lukuihin eikä näin myöskään Caverionin ohjeistukseen. Tulemme kirjaamaan tappion ennusteidemme raportoituihin lukuihin, mutta muuten oikaistuun tulosennusteeseemme tai näkemykseemme kaupalla ei ole vaikutusta.

Käy kauppaa. (Caverion)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021e 2022e 2023e
Liikevaihto 2 146,2 2 238,4 2 352,6
- kasvu-% -0,4% 4,3% 5,1%
Liikevoitto (EBIT) 60,5 83,1 110,1
- EBIT-% 2,8% 3,7% 4,7%
EPS (oik.) 0,33 0,43 0,59
Osinko 0,15 0,20 0,25
P/E (oik.) 19,8 15,3 11,1
EV/EBITDA 7,6 6,2 5,1
Osinkotuotto-% 2,3% 3,1% 3,8%
Uusimmat ennusteet

Caverion on vuonna 2013 rakennusyhtiö YIT:stä irtautunut kiinteistöjen, teollisuuden ja infrastruktuurin teknisiin palveluihin ja projekteihin keskittynyt yritys. Yhtiön osaaminen jakaantuu laajalle rakennusten, infran sekä teollisuuden ja teollisten prosessien koko elinkaaren varrelle käsittäen muun muassa hankekehityksen, projektin toteutuksen, teknisen huollon ja kunnossapidon, kiinteistöjohtamisen ja asiantuntijapalveluita. Caverion toimii Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä 11 maassa.